Rekrutacja

2018

Grafika warsztatowa – jednolite studia magisterskie

 • Przygotowanie

  Kurs przygotowawczy

  Terminy

  Sobota i niedziela

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i będą odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów. 
  Więcej o kursie przygotowawczym


  Konsultacje

  Terminy

  Wtorki i środy, 10.00–13.00, Koszarowa 19

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.
  Więcej informacji o konsultacjach


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  21 maja - 13 czerwca 2018

  Wymagane dokumenty

  ankieta osobowa i oświadczenie kandydata

  Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji online http://rekrutacja.asp.katowice.pl

  Osobiste  konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą, na które kandydat będzie otrzymywać szczegółowe informacje od sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Kierunku dotyczące godziny i miejsca egzaminu wstępnego. Ponadto kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji oraz ankietę osobową kandydata na studia. Kandydaci legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują każdego, kto ubiega się o przyjęcie na wybrany kierunek. Do końca rejestracji online kandydaci powinny złożyć w Dziekanacie Wydziału Projektowego orzeczenie o stopniu i rodzaju  niepełnosprawności. ASP w Katowicach postara się uwzględnić potrzeby kandydatów, którzy są osobami niepełnosprawnymi.

   

  Pliki do pobrania


  Dostarczanie dokumentacji

  Termin

  15 - 21 czerwca 2018

  Dokumenty zgodnie z uchwałą rekrutacyjną nr 14/2017 (par. 8)


  Opłaty

  Kandydaci wnoszą opłatę na indywidualne konto studenta.


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  25 – 27 czerwca 2018

  Forma

  Egzamin praktyczny

  Egzamin praktyczny składający się następujących przedmiotów (wraz z punktacją):

  • rysunek – studium postaci, (0–50 pkt)
  • malarstwo – studium martwej natury, (0–30 pkt)
  • kompozycja – przedstawienie za pomocą środków plastycznych własnej interpretacji postawionego problemu, (0–40 pkt)
  • punktacja I etapu (max) – 120 pkt

  Konkursowy egzamin wstępny na jednolite studia magisterskie jest liczony w skali 150 punktów, gdzie 150 stanowi maksymalną liczbę punktów, 76 minimalną. Ocenie podlega każdy z przedmiotów egzaminu wstępnego w etapie I – egzaminie praktycznym, za którą kandydat może otrzymać maksymalnie 120 punktów. Kandydat musi otrzymać z każdego przedmiotu egzaminu praktycznego ocenę pozytywną . Uzyskanie zera punktów, z któregokolwiek przedmiotu lub nieprzystąpienie do egzaminu z któregokolwiek przedmiotu I części egzaminu skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie egzaminu.

  Pliki do pobrania


  II etap

  Termin

  28 czerwca – 3 lipca 2018

  Forma

  Autoprezentacja wraz z przeglądem prac plastycznych/domowych

  II etap składa się z dwóch części (punktacja)

  • autoprezentacji, która powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną. Autoprezentacja – jej celem jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dyscypliny plastyki, jak również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film; 
  • przegląd prac plastycznych/domowych – samodzielnie wykonane prace malarskie, rysunkowe, szkice, fotografie, prace multimedialne – podpisane imieniem i nazwiskiem, nieprzekraczające 20 sztuk. 


  W etapie II egzaminu wstępnego kandydat może otrzymać maksymalnie 30 punktów. Za autoprezentację wraz z przeglądem prac plastycznych/domowych, kandydat musi otrzymać ocenę pozytywną . Uzyskanie zera punktów z przedmiotu II etapu egzaminu lub nieprzystąpienie do egzaminu w etapie II skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie egzaminu. 
  Minimalna liczba punktów do zaliczenia w całości egzaminu wstępnego w części I i części II wynosi 77 punktów.

  Pliki do pobrania


 • Wyniki

  Termin

  11 lipca 2018

  Miejsce

  Tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Artystycznego
  ul. Raciborska 50

  Wstępna lista osób przyjętych i nieprzyjętych na studia zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Raciborskiej 50 /Dziekanat Wydziału Artystycznego. O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych ze wszystkich części egzaminu wstępnego i nie uzyskali minimalnej liczby punktów nie mogą być przyjęci na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.