Grafika warsztatowa – studia II stopnia / niestacjonarne, wieczorowe

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki egzaminu wstępnego. Odrębna procedura obowiązuje wyłącznie laureatów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki, laureatów Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kandydat będący osobą niepełnosprawną powinien, najpóźniej na siedem dni roboczych przed rozpoczęciem egzaminu, złożyć wniosek do Komisji Rekrutacyjnej Kierunku w celu dostosowania egzaminu wstępnego dla potrzeb jego niepełnosprawności.

 • Przygotowanie

  Warunki naboru

  O przyjęciu na pierwszy rok studiów niestacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych, określonych minimum punktów z egzaminu wstępnego, nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów.


  Kurs przygotowawczy

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i będą odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów.


  Konsultacje

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.
  Więcej informacji o konsultacjach


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Podanie o przyjęcie na studia należy przesłać podpisane i zeskanowane na adres mailowy: rekrutacja.gw@asp.katowice.pl


  Dostarczanie dokumentacji

  Termin

  22 maja – 11 czerwca 2017 - rekrutacja e-mailowa
  13 czerwca - 12 lipca 2017 - rekrutacja bezpośrednia w siedzibie uczelni - I tura
  28 sierpnia - 11 września 2017 - rekrutacja bezpośrednia w siedzibie uczelni - II tura

  Po rejestracji elektronicznej należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Teczka papierowa opisana według wzoru w załączniku.
  2. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy /podanie o przyjęcie na studia/
  3. Kserokopia świadectwa dojrzałości, potwierdzona przez ASP w Katowicach na podstawie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu okazanego świadectwa. Kandydaci, którzy zdają egzamin dojrzałości w 2017 r. rejestrując dokumenty dołączają zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości w roku 2017.
  4. Trzy kolorowe, aktualne fotografie o wymiarze 35 mm x 45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle
  5. Uwierzytelniona przez ASP w Katowicach kserokopia dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców uwierzytelniona przez uczelnię kserokopia innego dokumentu tożsamości/paszportu, karty pobytu, Karty Polaka/ 
  6. Potwierdzenie wniesionej opłaty egzaminacyjnej
  7. Kandydaci niepełnosprawni przedstawiają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o inwalidztwie.


  Opłaty

  Termin

  Przed rejestracją bezpośrednią na studia.

  Wysokość opłaty

  100 zł

  Kandydaci na studia niestacjonarne wnoszą opłatę egzaminacyjną na konto: w ING Banku Śląskim SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice o numerze PL 09 1050 1214 1000 0023 6070 5533


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  13 – 14 lipca 2017 / I tura

  12 - 14 września 2017 / II tura

  Forma

  Prezentacja portfolio i rozmowa kwalifikacyjna

  Egzamin składa się z:

  • prezentacji prac plastycznych, domowych /dorobku plastycznego – przegląd samodzielnie wykonanych prac malarskich, rysunkowych, szkiców, fotografii, prac multimedialnych i projektowych – podpisanych imieniem i nazwiskiem, w liczbie nieprzekraczającej 20 sztuk (0–15 pkt)
  • rozmowy kwalifikacyjnej – dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, dotyczącą kierunku studiów oraz zagadnień związanych z kulturą i sztuką. (0–25 pkt).

  Minimalna liczba punktów do zaliczenia postępowania kwalifikacyjnego to 15 punktów, w tym:

  • minimum 5 pkt. za prezentację prac plastycznych domowych/ dorobku plastycznego;
  • minimum 10 pkt. za rozmowę kwalifikacyjną.

  Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia liczony jest w skali 40-punktowej – gdzie 40 punktów stanowi maksymalną liczbę, a 15 punktów – minimalną.

  Pliki do pobrania


 • Wyniki

  Termin

  17 lipca 2017 roku
  15 września 2017 roku

  Miejsce

  Tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Artystycznego
  ul. Raciborska 50

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.