Rekrutacja

2019

Projektowanie graficzne – studia II stopnia, niestacjonarne, zaoczne

 • Przygotowanie

  Kurs przygotowawczy

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów.
  Kurs przygotowawczy


  Konsultacje

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.

  Pliki do pobrania


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  II tura: 26.08 - 12.09.2019 włącznie (0.00 - 23.59)

   

  20.05 - 13.07.2019 włącznie (0.00 - 23.59)

  Wymagane dokumenty

  Zgodnie z zał. do Zarządzenia nr 16/2019 (poniżej)

  Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji online http://rekrutacja.asp.katowice.pl

  Osobiste  konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą, na które kandydat będzie otrzymywać szczegółowe informacje od sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Kierunku dotyczące godziny i miejsca egzaminu wstępnego. Ponadto kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji oraz ankietę osobową kandydata na studia. Kandydaci legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują każdego, kto ubiega się o przyjęcie na wybrany kierunek. Do końca rejestracji online kandydaci powinny złożyć skan orzeczenia o stopniu i rodzaju niepełnosprawności. ASP w Katowicach postara się uwzględnić potrzeby kandydatów, którzy są osobami niepełnosprawnymi.

  Pliki do pobrania


  Opłaty

  Termin

  II tura: do 12.09.2019

   

  Do 13.07.2019

  Wysokość opłaty

  100 zł lub równowartość  w EURO lub USD /na podstawie  średnioważonego kursu tych walut w złotych NBP w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonano opłaty/.

  Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez system IRK. 


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  II tura: 16 - 17.09.2019 (zgodnie z indywidualnym harmonogramem podanym w systemie IRK)

   

  15 - 17.07.2019 (zgodnie z indywidualnym harmonogramem podanym w systemie IRK)

  Miejsce

  ul. Koszarowa 19

  Forma

  ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ORAZ PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH, BĘDĄCYCH PLANOWANYM OBSZAREM STUDIÓW
  Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień, związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, odpowiadającymi wiedzy, jaką posiada absolwent studiów pierwszego stopnia a dotyczącej kierunku studiów oraz zagadnień, związanych z kulturą i sztuką. Prezentację zagadnień projektowych należy przedstawić w formie prezentacji ekranowej (format pdf) i ustnej, a czas jej trwania nie powinien przekraczać 15 minut.
  Zakres prezentacji obejmuje:
  1. Opis planowanego dyplomu:
  ▪ cel – użyteczność, perspektywa badawcza, rozwój technologii, określenie jakie nowe aspekty danego zagadnienia mają być eksplorowane
  ▪ zagadnienia
  ▪ zakres realizacji
  2. krótki opis najważniejszych, najbliższych kandydatowi osiągnięć lub badań innych
  projektantów i artystów w zakresie przedstawionych treści 
  Kryteria oceny obejmują:
  1. ocenę wypowiedzi: kreatywność, umiejętność argumentacji, umiejętność krytycznej oceny, kultura wypowiedzi.
  2. ocenę projektu graficznego prezentacji pod kątem jakości edytorskiej, doboru kroju pisma, układu typograficznego, layoutu, jakości reprodukcji


 • Wyniki

  Termin

  19.09.2019 godz. 15.00

   

  18.07.2019 godz. 12.00

  Miejsce

  System IRK oraz tablica ogłoszeń Dziekanatu Wydziału Projektowego 
  ul. Raciborska 50

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.