Doktoranci - praktyczne informacje

Środowiskowe studia doktoranckie

Środowiskowe studia doktoranckie trwają 3 lata i prowadzone są jako:
a) studia stacjonarne - bezpłatne,
b) studia niestacjonarne - płatne.

W trakcie studiów doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna artystycznego. Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem przez doktoranta stopnia doktora.

 • Zasady wypełniania indeksu, zaliczania roku i przedłużanie sesji egzaminacyjnej

  Doktoranci rozliczają się w trybie rocznym. Uzupełniony indeks należy złożyć w Biurze Studiów Doktoranckich do dnia 15 września każdego roku.

  W indeksie powinny znaleźć się zarówno zaliczenia z przedmiotów ujętych w harmonogramie rocznym (w tym seminarium kierunkowe z opiekunem artystycznym + ocena i podpis tego opiekuna), jak i dodatkowe obowiązki wynikające z planu studiów.

  Doktoranci, powinni wpisać do indeksu także godziny prowadzone lub współprowadzone w ramach praktyk dydaktycznych (łączna ilość zajęć dydaktycznych w ciągu roku to regulaminowe 90 – tego, co powyżej nie uwzględnia się przy zaliczaniu roku + podpis opiekuna artystycznego).

  Na karcie zaliczeniowej muszą znaleźć się dokładnie te same wpisy, które są już w indeksie.

  W szczególnych przypadkach Kierownik Środowiskowych Studiów Doktoranckich może przedłużyć termin składania indeksu. Należy w tym celu do 15 września danego roku złożyć podanie adresowane do Kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich z prośbą o przedłużenie terminu składania indeksu, z proponowanym terminem oraz dokładną motywacją, opisem sytuacji. Najdłuższy okres przedłużenia, w wyjątkowych przypadkach losowych, może zakończyć się dnia 31 grudnia danego roku.

 • Prawo autorskie w nauce

  Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i spo-sobu wyrażenia. Podstawowym dokumentem określającym przepisy krajowe w tym zakresie jest Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  Kompendium wiedzy na temat polskiego oraz międzynarodowego prawa autorskiego i me-dialnego jest prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego strona internetowa.

  O trudnościach i kwestiach spornych w stosowaniu przepisów prawa autorskiego w obszarze nauki można przeczytać w artykule pt. Prawo autorskie w nauce, którego autorem jest Konrad Kacała z Narodowego Centrum Nauki.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.