Informacje ogólne

 • Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • dofinansowanie do wypoczynku
  • dofinansowanie do działalności kulturalnej
  • dofinansowanie do zajęć sportowych
  • dopłaty do kosztów przebywania dzieci w żłobkach lub przedszkolach
  • pomoc materialna i rzeczowa dla osób dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej,
  • okresowej bezzwrotnej pomocy finansowej na zmniejszenie miesięcznych wydatków mieszkaniowych.
  • pożyczki na cele mieszkaniowe.
  • świadczenie zimowe.
 • Aktualności

   

  Zgodnie z decyzją Rektora w roku 2023 zostało wstrzymane dofinansowanie do działalności kulturalno - oświatowej oraz działalności sportowo - rekreacyjnej (innej niż organizowana przez Akademię) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.   

  Wraz z pierwszym wnioskiem o przyznanie świadczenia w 2023 roku należy złożyć oświadczenie o dochodach za rok 2022. 

   

  Emeryci i renciści, którzy będą ubiegać się po raz pierwszy w bieżącym roku o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych muszą złożyć oświadczenie o dochodach za rok poprzedni.

  Osoba uprawniona, która nie złoży oświadczenia o dochodach, przy ubieganiu się o świadczenie będzie obowiązkowo zaliczana do najwyższego progu dochodowego. 

   

  W 2023 r. pierwsze spotkanie Komisji socjalnej odbędzie się 20 stycznia 2023 r. 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.