Informacje ogólne

 • Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • dofinansowanie do wypoczynku
  • dofinansowanie do działalności kulturalnej
  • dofinansowanie do zajęć sportowych
  • dopłaty do kosztów przebywania dzieci w żłobkach lub przedszkolach
  • pomoc materialna i rzeczowa dla osób dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej,
  • okresowej bezzwrotnej pomocy finansowej na zmniejszenie miesięcznych wydatków mieszkaniowych.
  • pożyczki na cele mieszkaniowe.
  • świadczenie zimowe.
 • Aktualności

  Informujemy, że najbliższe spotkanie Komisji Socjalnej odbędzie się dnia 05.12.2022 r. 

  Warunkiem otrzymania dofinansowania do wypoczynku pracownika z ZFŚS jest złożenie przez pracownika wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 30.11. 2022 r.

  Do ww. wniosku należy złożyć wniosek urlopowy podpisany przez bezpośredniego przełożonego i pracodawcę.  

   Dokumentem uprawniającym do uzyskania dofinansowania do działalności kulturalno - oświatowej oraz sportowo - rekreacyjnej jest imienna faktura lub imienny bilet wstępu wystawiony na osobę uprawnioną opatrzoną datą imprezy i ceną. 

  Bilety oraz wniosek o dofinansowanie z ZFŚS należy złożyć do dnia 30.11.2022 r. 

  Wnioski o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - dopłaty do kosztów opieki nad dziećmi pracowników w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach 

  oraz korzystania z innych form wychowania przedszkolnego za drugie półrocze (za okres od lipca do grudnia)  - do 5 grudnia 2022 r. 

  Wraz z pierwszym wnioskiem o przyznanie świadczenia w 2022 roku należy złożyć oświadczenie o dochodach za rok 2021. 

  ŚWIADCZENIE ZIMOWE

  Informujemy, że z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych istnieje możliwość przyznania świadczenia zimowego.

  Ww. pomoc może być udzielona wyłącznie na podstawie umotywowanego wniosku, w którym należy uzasadnić potrzebę ubiegania się o dofinansowanie z ZFŚS do okresowo zwiększonych wydatków w sezonie jesien0 - zimowym.    

  Wnioski można składać:

  - osobiście w Dziale Spraw Pracowniczych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, pokój 011

  - mailowo (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: zfss@asp.katowice.pl

  w formie oryginału lub skanu, własnoręcznie podpisanego wraz z niezbędnymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r.   

  Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane (paragraf 22 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).

  We wniosku proszę podać aktualne konto bankowe. 

  Emeryci i renciści, którzy będą ubiegać się po raz pierwszy w bieżącym roku o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych muszą złożyć oświadczenie o dochodach za rok 2021.

  Osoba uprawniona, która nie złoży oświadczenia o dochodach, przy ubieganiu się o świadczenie będzie obowiązkowo zaliczana do najwyższego progu dochodowego. 

   Wypłata świadczenia nastąpi w miesiącu grudniu 2022 r. 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.