Informacje ogólne

 • Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • dofinansowanie do wypoczynku
  • dofinansowanie do działalności kulturalnej
  • dofinansowanie do zajęć sportowych
  • dopłaty do kosztów przebywania dzieci w żłobkach lub przedszkolach
  • pomoc materialna i rzeczowa dla osób dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej,
  • okresowej bezzwrotnej pomocy finansowej na zmniejszenie miesięcznych wydatków mieszkaniowych.
  • pożyczki na cele mieszkaniowe.
  • świadczenie zimowe.
 • Aktualności
  1. Informujemy, że najbliższe spotkanie Komisji Socjalnej odbędzie się dnia 6.12.2021 r. 
  2. Informujemy, że w ramach ZFŚS istnieje możliwość złożenia:
  •  Wniosku o świadczenie zimowe związanego z okresowym zwiększeniem wydatków w sezonie zimowym (np. koszt opału, zakupy odzieży zimowej itp.).

  Przypominamy, że warunkiem otrzymania świadczenia zimowego z ZFŚS jest złożenie przez pracownika wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021 r.

  Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.  (par. 22 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) 

   

  •  Wniosku o przyznanie dopłaty do kosztów opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach za drugie półrocze (za okres od lipca do grudnia 2021 roku)

  Przypominamy, że warunkiem otrzymania dofinansowania z ZFŚS jest złożenie przez pracownika wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia 2021 r.

  Niezłożenie wniosku w terminie oznacza rezygnację z pobierania dofinansowania. (par. 20 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.