Procedury aplikacji o świadczenia

Wniosek o świadczenia

  1. Wypełnienie wniosku : pracownik lub osoba uprawniona do korzystania z ZFŚS wypełnia wniosek (Załącznik Nr 3 - wniosek o przyznanie świadczenia)
    We wniosku należy podać dochód na 1 członka rodziny w przeliczeniu na jeden miesiąc. Osoby, którym po przeliczeniu dochód wynosi powyżej 1800 zł / osobę - nie muszą przedstawiać rocznego rozliczenia podatkowego (PIT-37 lub PIT – 36). Obliczenie dochodu polega na dodaniu dochodów wszystkich pracujących członków rodziny zamieszkałych z pracownikiem ubiegającym się o świadczenie.  Dochód na jednego członka rodziny należy obliczyć biorąc pod uwagę dochód wspólny po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne( z PITu 37 - należy wyliczyć dochód według następującego wzoru ( pozycja 71 + pozycja 104) - (pozycja 106+pozycja 107),  w przypadku PITu 36 -należy wyliczyć dochód według następującego wzoru (pozycja 118+pozycja 175+pozycja 177 +pozycja 178) - ( pozycja 188+pozycja 189) ) podzielony przez 12 miesięcy oraz podzielony przez ilość osób w rodzinie. W razie wątpliwości należy przedstawić PITy w DSP celem poprawnego obliczenia wysokości dochodu.
  2. Przygotowanie załączników : do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć oryginały dokumentów (faktury, paragony, potwierdzenia przelewów, bilety - z określeniem kwoty i daty). Załączniki należy opisać (imię nazwisko korzystającego ze świadczenia).
  3. Złożenie wniosku : wniosek wraz z załącznikami pracownik lub uprawniona osoba do korzystania z ZFŚS składa w Dziale Spraw Pracowniczych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.