Procedury aplikacji o świadczenia

 • Wniosek o świadczenia

  1. Wypełnienie wniosku : pracownik lub osoba uprawniona do korzystania z ZFŚS wypełnia wniosek (Załącznik Nr 2 - wniosek o przyznanie świadczenia)
   We wniosku należy podać dochód na 1 członka rodziny w przeliczeniu na jeden miesiąc. Osoby, którym po przeliczeniu dochód wynosi powyżej 1800 zł / osobę - nie muszą przedstawiać rocznego rozliczenia podatkowego (PIT-37 lub PIT – 36). Obliczenie dochodu polega na dodaniu dochodów wszystkich pracujących członków rodziny zamieszkałych z pracownikiem ubiegającym się o świadczenie.  Dochód na jednego członka rodziny należy obliczyć biorąc pod uwagę dochód wspólny po odjęciu składek społecznych ( należy dodać kwoty z pozycji nr 111 z PITów 37 I/ LUB kwoty z pozycji 157 i 158 z PITów 36) podzielony przez 12 miesięcy oraz podzielony przez ilość osób w rodzinie. W razie wątpliwości należy przedstawić PITy w DSP celem poprawnego obliczenia wysokości dochodu.
  2. Przygotowanie załączników : do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć oryginały dokumentów (faktury, paragony, potwierdzenia przelewów, bilety - z określeniem kwoty i daty). Załączniki należy opisać (imię nazwisko korzystającego ze świadczenia).
  3. Złożenie wniosku : wniosek wraz z załącznikami pracownik lub uprawniona osoba do korzystania z ZFŚS składa w Dziale Spraw Pracowniczych.
 • Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

  1. Wypełnienie wniosku : pracownik wypełnia wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe (Załącznik Nr 3 - do Zarządzenia Rektora)
   We wniosku należy podać dochód na 1 członka rodziny w przeliczeniu na jeden miesiąc. Osoby, którym po przeliczeniu dochód wynosi powyżej 1800 zł / osobę - nie muszą przedstawiać rocznego rozliczenia podatkowego (PIT-37 lub PIT – 36). Obliczenie dochodu polega na dodaniu dochodów wszystkich pracujących członków rodziny zamieszkałych z pracownikiem ubiegającym się o świadczenie.  Dochód na jednego członka rodziny należy obliczyć biorąc pod uwagę dochód wspólny po odjęciu składek społecznych ( należy dodać kwoty z pozycji nr 111 z PITów 37 I/ LUB kwoty z pozycji 157 i 158 z PITów 36) podzielony przez 12 miesięcy oraz podzielony przez ilość osób w rodzinie. W razie wątpliwości należy przedstawić PITy w DSP celem poprawnego obliczenia wysokości dochodu.
  2. We wsniosku należy wypełnić kwotę pożyczki oraz okres spłaty (w miesiącach). W przypadku wniosku na kwotę wyższą niż 5.000,00 zł pracownik przedkłada oryginały faktur dotyczących remontu na kwotę o 20% wyższą od wnioskowanej. 
  3. Po akceptacji wniosku pracownik wypełnia umowę wraz z załącznikiem dotyczącym poręczenia pożyczki.
  4. Złożenie wniosku : wniosek wraz z załącznikami pracownik składa w Dziale Spraw Pracowniczych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.