Rozliczanie i sprawozdanie projektu

Środki finansowe przyznane na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych należy wykorzystać w roku ich przyznania.

Kierownik projektu w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do Dziekana o przeniesienie niewykorzystanych środków na rok następny.

Kierownicy projektów składają Dziekanowi po zakończeniu projektu raport z realizacji projektu zgodnie z zamieszczonym wzorem stanowiącym zał nr 4  oraz opracowanie zwarte zawierające rezultaty badań.

 • Terminy

  Decyzje  przyznane w roku 2017 - termin wydatkowania trwa do końca stycznia 2019r.
  Rozliczenie finansowe decyzji przyznanych w 2017 - należy złożyć do 28 lutego 2018r, a raport z wyników badań do 31marca 2019r.

  Decyzje  przyznane w roku 2018 - termin wydatkowania trwa do końca grudnia 2019r. 
  Rozliczenie finansowe i raport z wyników z badań 2018 - należy złożyć do 31 grudnia 2019r.

  * rozliczenie finansowe projektów rozumiane jest jako poniesienie wszystkich założonych w projekcie wydatków oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających w kwesturze

  * raport z wyników badań to złożenie sprawozdania zgodnie z zał. nr 4 z realizacji projektu.

   

  ......2019 - termin złożenia wniosków w ramach badań statutowych na rok 2019

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Raport zgodny z zał. nr 4 należy złożyć podpisany w biurze Dziekana oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres : agata.cikala@asp.katowice.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.