Rozliczanie i sprawozdanie projektu

Środki finansowe przyznane na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych należy wykorzystać w roku ich przyznania.

Kierownik projektu w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do Dziekana o przeniesienie niewykorzystanych środków na rok następny.

Kierownicy projektów składają Dziekanowi po zakończeniu projektu raport z realizacji projektu zgodnie z zamieszczonym wzorem stanowiącym zał nr 4  oraz opracowanie zwarte zawierające rezultaty badań.

  • Terminy

    30.XI.2017 – rozliczenie finansowe projektów rozumiane jako poniesienie wszystkich założonych w projekcie wydatków oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających w kwesturze.

    15.01.2017 – złożenie sprawozdania zgodnie z zał. nr 4 z realizacji projektu

    15.02.2018 - termin złożenia wniosków w ramach badań statutowych w rok 2018

  • Miejsce złożenia dokumentów

    Raport zgodny z zał. nr 4 należy złożyć podpisany w biurze Dziekana oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres : anna.beres@asp.katowice.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.