100/Stu – 100 studentów ASP w Katowice podejmuje staże zawodowe

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

  • O projekcie

    Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
    Oś III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”
    Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

    Tytuł projektu:

    „100/Stu – 100 studentów ASP Katowice podejmuje staże zawodowe”

    Okres realizacji: 01.03.2018 r. – 30.09.2019 r.

    Wartość projektu: 1 167 979,21zł.

    Cel główny projektu: Podniesienie umiejętności praktycznych o min. 20% w obszarze projektowania graficznego i wzornictwa 100 os. (78K/22M) studiów stacjonarnych licencjackich i magisterskich Wydziału Projektowego ASP w K-cach poprzez ich uczestnictwo w wysokiej jakości 3 m-ych stażach odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa do końca IX.2019 r.

    Grupa docelowa: Stażem zostanie objętych 30% studentów kształcących się na Wydziale Projektowym kierunkach: Grafika i Wzornictwo.  Dla Grupy docelowej uczestnictwo w stażach będzie przede wszystkim szansą na nabycie wymaganych kompetencji zawodowych, budowaniem własnej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy, poznaniem oczekiwań i wymagań pracodawców wobec pracowników.

    Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach projektu „100/Stu – 100 studentów ASP Katowice podejmuje staże zawodowe” zapewnia:

    • wynagrodzenie Stażysty/ki oraz pokrycie niezbędnych badań lekarskich i ubezpieczenia NNW
    • wynagrodzenie Opiekunów stażu, zależne od ilości stażystów pod opieką,
    • pokrycie kosztów materiałów pomocniczych – zużywalnych dla stażysty,
    • pokrycie kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania Stażysty/ki (w przypadku zakwaterowania powyżej 50 km od miejsca zamieszkania)
    • pokrycie kosztów jednorazowego dojazdu tam i z powrotem do miejsca stażu dla osób, którym zapewnione zostanie zakwaterowanie
    • pokrycie kosztów dojazdu do miejsca stażu w obie strony poza miejscem zamieszkania
  • V tura naboru do programu stażowego

    Piąta tura naboru do programu stażowego. Zapraszamy studentów WZORNICTWA i PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 2 i 3 roku i dyplomantów I stopnia oraz 1 i 2 roku i dyplomantów II stopnia do udziału w programie płatnych staży.
    Nabór trwa do 20 grudnia 2018 r. dla WZORNICTWA i do 17 stycznia 2019 dla PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO
    To już zakończenie programu stażowego, w kolejnym roku staże już się nie odbędą.
    Czas odbywania staży to letnie wakacje 2019 r., dyplomanci mogą rozpocząć staże od razu po dyplomach, ale nie później niż 3 miesiące po obronie.
    Nowością jest możliwość odbycia staży w sposób ciągły 360 godzin łącznie, po 8 dziennie (bez konieczności rozłożenia na 3 miesiące)
    Studenci 2 roku I stopnia mogą uzyskać możliwość przeniesienia terminu odbycia obowiązkowych praktyk na kolejne wakacje.


  • Dla studenta

    Projekt skierowany jest do studentów ostatnich 4 semestrów Wydziału Projektowego I i II stopnia, które w trakcie rekrutacji posiadają status studenta i mogą zadeklarować dyspozycyjność w terminie odbywania stażu.

    Wstępna weryfikacja kandydatów przebiegać będzie w oparciu o następujące kryteria:

    1. Formalne:
      student/-tka studiów I stopnia:
    • II roku (III-IV semestr) studentów Wzornictwa Wydziału Projektowego,
    • III roku (V-VI semestr) studentów Wzornictwa Wydziału Projektowego,
    • IV roku (VII semestr) studentów Wzornictwa Wydziału Projektowego.

      student/-tka studiów II stopnia:
    • I roku (I-II semestr) studentów Wzornictwa Wydziału Projektowego,
    • II roku (III-IV semestr) studentów Wzornictwa Wydziału Projektowego

     student/-tka studiów stacjonarnych.

    1. Dodatkowe:
    • Osoba znajdująca się na ostatnim semestrze studiów – 5 pkt,
    • Osoba znajdująca się na przedostatnim semestrze studiów – 3 pkt,
    • Osoby z niepełnosprawnościami – poświadczenie stosownym orzeczeniem – 5 pkt.
    • Ocena motywacji do odbycia stażu – 20 pkt.
    • Ocena planów dalszego rozwoju – 10 pkt.

    4. Dodatkowe uzupełniające:

    1. Osoba nieaktywna zawodowo i deklarująca dyspozycyjność gwarantującą prawidłową realizację Stażu – potwierdzone pisemnym oświadczeniem
    2. Uregulowany stosunek do uczelni i zaliczony ostatni semestr studiów poprzedzający staż – potwierdzony pisemnym oświadczeniem

    Proces rekrutacji

    W wyniku weryfikacji zgłoszeń powstanie lista rankingowa (główna oraz rezerwowa) kandydatów na staż. W przypadku rezygnacji ze stażu do udziału w projekcie zaproszona może zostać kolejna osoba z listy rezerwowej.

    Studenci/studentki, po otrzymaniu informacji o formalnym zakwalifikowaniu się do Projektu, rozpoczną procesy rekrutacyjne u Pracodawców, według zasad określonych w Programach Stażowych. Ostateczna informacja o przyjęciu na staż nastąpi po uzyskaniu informacji zwrotnej od Pracodawcy na temat wyników postępowania rekrutacyjnego.

    W razie równoważnych zgłoszeń pierwszeństwo zakwalifikowania do projektu będą miały osoby z niepełnosprawnościami.

    Dokumenty rekrutacyjne, które należy dostarczyć do Biura Projektów:

    • Formularz rekrutacyjny
    • Portfolio (w wersji elektronicznej, max 5 mega)
    • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

    W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.