Aktualności

Studenci  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się przyznanie pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie :
- stypendium socjalnego
- stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu
  studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
- stypendium rektora dla najlepszych studentów
- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
- zapomogi

Kompletne dokumenty dot. stypendium socjalnego, specjalnego lub zapomogi należy składać od 17 września 2018 r. do 16 października 2018 r. w odpowiednim Dziekanacie, a później do 10. dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada do czerwca. Jeśli wnioski o stypendia lub zapomogę zostaną złożone po 10. dniu miesiąca, stypendium będzie przyznane dopiero od następnego miesiąca. Wnioski można składać w odpowiednim Dziekanacie: 
- Wydziału Artystycznego, ul. Raciborska 50, pokój nr 006 /kierunek: grafika, specjalność: grafika warsztatowa, kierunek: malarstwo/ w godz.10.00 – 14.00, z wyjątkiem czwartku oraz soboty i niedzieli
- Wydziału Projektowego, ul. Koszarowa 19, pokój nr 113 /kierunek: grafika, specjalność: projektowanie graficzne, kierunek: wzornictwo/w godz.10.00 – 15.00, z wyjątkiem czwartku oraz w wyznaczone harmonogramem soboty.

Wnioski na stypendium Rektora dla najlepszych studentów wraz z dokumentacją osiągnięć artystycznych, naukowych lub sportowych należy składać od 17 września 2018 r. do 16 października 2018 r.  w Dziale Nauczania, ul. Raciborska 37 w godzinach w godz.10.00 – 15.00, z wyjątkiem soboty i niedzieli.

 

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wprowadzony dnia 14 września 2015 r. Zarządzeniem nr 26/2015 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wraz z załącznikami.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.