Aktualności

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 r.

 

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest nowy Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów. Regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2019 r. i zastąpi dotychczasowy Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z 2015 r.


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 
wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- zwiększenie stypendium socjalnego może być przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
- wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej w przypadku dochodu na osobę w rodzinie nieprzekraczającego 528 zł,
- zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów
- stypendium rektora może być przyznane studentowi, który osiągnie „wyróżniające się wyniki w nauce”.

Więcej szczegółów w komunikacie i załączniku poniżej.

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wprowadzony dnia 14 września 2015 r. Zarządzeniem nr 26/2015 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wraz z załącznikami.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.