Naukowe

Informacje dotyczące naboru wniosków stypendialnych na semestr letni 2017 znajdują się w Aktualnościach.

Semestr letni rok akademicki 2016/2017

 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków, którzy nie złożyli wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów w październiku 2016na rok akademicki 2016/2017 mogą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów na zasadach ogólnych ujętych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z dnia 14. września 2015 r. , w semestrze letnim 2016/2017.
 2. Studenci ci powinni zaliczyć rok studiów w terminie tzn. do dnia 30. września 2016, wykazać się osiągnięciami artystycznymi, projektowymi, naukowymi lub sportowymi w roku akademickim 2015/2016 tj. od 1. października 2015 do 30. września 2016 r.
 3. 3. Należy pobrać wniosek z Działu Nauczania lub strony internetowej, wypełnić, potwierdzić średnią za rok studiów w Dziekanacie Wydziału Artystycznego /kierunek malarstwo, kierunek grafika specjalność grafika warsztatowa/ lub Wydziału Projektowego /kierunek grafika specjalność projektowanie graficzne, kierunek wzornictwo /.
 4. Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów składa się w Dziale Nauczania od dnia 10.marca do dnia 17. marca 2017 r. włącznie. Uczelniana Komisja Stypendialna rozpatrzy wnioski do 31.marca 2017.
 5. Osoby, które znajdą się na liście rankingowej najlepszych studentów kierunku / 9% - liczby studentów na kierunku/ otrzymają stypendia rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.
 6. Studenci, którzy otrzymywali stypendium rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 nie muszą składać ponownie wniosku, gdyż średnia za rok studiów oraz osiągnięcia artystyczne, projektowe, naukowe i sportowe są nadal aktualne / nie można dokonywać np. dopełniania osiągnięć po wrześniu 2016 oraz średniej za semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 /. Jednak należy mieć na uwadze fakt poszerzenia listy rankingowej na kierunku o nowe uprawnione osoby, a co za tym idzie lista rankingowa semestru letniego może ulec zmianie na kierunku w stosunku do semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017.
 7. Stypendia rektora dla najlepszych studentów na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 za miesiąc marzec i kwiecień zostaną wypłacone na konto studentów do 15.kwietna br.
 8. Po podjęciu decyzji przez Uczelnianą Komisję Stypendialną zostaną przygotowane decyzje o przyznaniu bądź nie stypendium rektora dla najlepszych studentów, do odebrania w Dziale Nauczania/termin odbioru decyzji zostanie podany w odrębnym komunikacie/bądź wysłane na adres korespondencyjny studenta za potwierdzeniem odbioru.
 9. Informujemy, że wysokość stypendiów wymienionych w Regulaminie pomocy materialnej w semestrze letnim może ulec zmianie. Decyzję w tym zakresie podejmuje rektor, odrębnym zarządzeniem.
 10. Przypominamy, że student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, specjalne, rektora oraz zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów w oświadczeniu.
 • Wymagane dokumenty

  Wniosek o stypendium Rektora
  Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia artystyczne (kopie)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.