Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

STYPENDIA MINISTRA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020.

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH W ROKU 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 r.

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów (Dz. U. poz. 704).

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium proszeni są o dokładne zapoznanie się z wyżej wymienionymi aktami prawnymi.

Stypendia są przyznawane na wniosek Rektora Uczelni składany do MKiDN w terminie do 15 października br. Liczba wniosków z jednej uczelni nie może przekroczyć 0,5% ogólnej liczby studentów tej uczelni.

Student zainteresowany uzyskaniem stypendium MKiDN przedstawia swoją kandydaturę Rektorowi w terminie określonym przez Rektora.

Wypełniony wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020 wraz z dokumentacją osiągnięć i  załącznikami studenci składają odpowiednio w Dziekanacie Wydziału Artystycznego i Dziekanacie Wydziału Projektowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia  8 października 2019 r. w godzinach pracy dziekanatów w formie papierowej i elektronicznej.

Wniosek musi być wypełniony starannie, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dodatkowo student musi dołączyć do wniosku oświadczenie o ukończonych lub realizowanych studiach wyższych i uzyskanych tytułach zawodowych pozwalające na stwierdzenie możliwości przyznania stypendium zgodnie z art. 93 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534 i 577); 

Wnioski, które zostaną ocenione jako najlepsze, zostaną przesłane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wyznaczonym terminie tj. do 15 października 2019 r. przez Jego  Magnificencję Rektora.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.