Aktualności

Rekrutacja na poniższe wyjazdy odbędzie się na przełomie semestru zimowego i letniego czyli zimą 2019 r.

1.  WYJAZD W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW ZA GRANICĄ W PRZYSZŁYM ROKU AKADEMICKIM 2019/20
Aby wziąć udział w rekrutacji należy w wyznaczonym terminie złożyć w Dziale Nauczania /ul. Raciborska 37, pokój 015/ następujące dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy dla studentów - wyjazd na studia – średnią ocen za ubiegły semestr wypełnia Dziekanat.
- opinię pedagoga prowadzącego /np. dziekan, prodziekan, kierownik katedry, kierownik pracowni
- portfolio na CD lub pendrive
Studenci pobierający świadczenia z funduszu pomocy materialnej (stypendium socjalne lub specjalne) mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie do stypendium Erasmus+ z programu POWER. Ww. osoby zobowiązane są do zaznaczenia odpowiedniej rubryki we wniosku. 
Lista uczelni partnerskich: https://asp.katowice.pl/dla-studenta/wymiana-zagraniczna-2/erasmus/szkoly-partnerskie

2. REKRUTACJA NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM 2018/19
Praktyki trwają 2 miesiące, są dofinansowane w formie stypendium w programie Erasmus+, muszą się odbyć w okresie wakacyjnym tj. do końca września 2019 r. Studenci zainteresowani tą formą stypendium proszeni są o indywidualny kontakt z wybranymi firmami i ustalenie warunków współpracy. Wybraną instytucję, która zgodzi się przyjąć stażystę, należy zgłosić we wniosku na praktyki.
Aby wziąć udział w rekrutacji rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy dla studentów - wyjazd na praktyki SMP  – średnią ocen za ubiegły semestr wypełnia Dziekanat.
- opinię pedagoga prowadzącego /np. dziekan, prodziekan, kierownik katedry, kierownik pracowni/
- portfolio na CD lub pendrive

ABSOLWENCI!
Szczególnie zachęcamy studentów ostatniego roku, którzy planują obronę pracy dyplomowej do czerwca 2019, do wyjazdu na praktyki ze statusem absolwenta (wyjazd musi trwać 2 miesiące i zakończyć się do 30 września 2019 r.).

Wszystkie działania związane ze współpracą ASP z zagranicznymi uczelniami artystycznymi w ramach programu ERASMUS+ organizuje i koordynuje Biuro Współpracy z Zagranicą w Dziale Nauczania. Program Erasmus+ umożliwia odbycie części studiów w uczelni partnerskiej lub praktyk zagranicznych. Student może otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych, a po spełnieniu wszystkich warunków zaliczenie zdobyte za granicą zostaje uznane przez uczelnię macierzystą. Ogólne informacje na temat programu Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.