ERASMUS

Procedury aplikacji dla studentów

Rekrutacja na praktyki w programie Erasmus

Rekrutacja na wyjazd na praktyki zagraniczne Erasmus odbywa się zawsze na początku semestru letniego, czyli w okolicach lutego/marca i dotyczy wyjazdu w tym samym roku akademickim. Studenci mogą wyjeżdżać na minimum 2 miesiące w czasie wakacji czyli w okresie od 1 czerwca do 30 września danego roku. Prawo do wyjazdu na praktyki mają także absolwenci, o ile wzięli udział w naborze w czasie trwania studiów. W ramach programu Erasmus+ istnieje możliwość wyjazdu na studia i praktykę za granicą więcej niż jeden raz. Studenci mogą wyjeżdżać w celu odbycia części studiów lub praktyki za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w I i II cyklu studiów oraz 24 miesięcy na jednolitych studiach magisterskich.
Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej, placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta, instytucjach prowadzących działalność edukacyjno-dydaktyczną.

 • Przygotowanie

  Warunki naboru

  O wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus może ubiegać się osoba, która:

  1. w chwili wyjazdu będzie miała ukończony:
   - co najmniej pierwszy rok w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
   - co najmniej I semestr I roku w przypadku studiów drugiego stopnia.
  2. jest obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus lub posiada oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium kraju uczestniczącego.

   Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji studentów ASP w Katowicach na praktyki zagraniczne Erasmus+ w załączniku nr 6 do uchwały Senatu nr 12/2017 (akty prawne)


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  31 marca 2017 (II nabór)

  Wymagane dokumenty

  - formularz zgłoszeniowy na wyjazd na praktyki Erasmus - opinia pedagoga (np. kierownik pracowni, kierownik katedry, prodziekan, dziekan) - portfolio na CD lub pendrivie

  Zgłoszone wnioski są weryfikowane przez komisje wydziałowe (złożone z przedstawicieli wszystkich kierunków danego wydziału), które - na podstawie oceny portfolio prac, oceny z egzaminu językowego oraz średniej ocen za poprzedni semestr - tworzą ranking kandydatów. Następnie rankingi z obu wydziałów weryfikuje senacka komisja ds. współpracy z zagranicą (złożona z przedstawicieli pedagogów wszystkich kierunków , studentów, administracji) i na podstawie informacji z Narodowej Agencji Erasmus o ilości miejsc przyznanych uczelni na dany rok wyłania ostateczną listę kandydatów. Wszyscy kandydaci informowani są o wynikach e-mailowo. Wyłonieni kandydaci zobowiązani są do samodzielnego przygotowania "Porozumienia o programie praktyk" i uzgodnienia ich z instytucją przyjmującą.

  Pliki do pobrania


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.