Jakość kształcenia

 • Jakość kształcenia - wprowadzenie

  Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia istnieje w ASP w Katowicach w sposób sformalizowany od 2010 r. Został wdrożony Zarządzeniem Rektora nr 19/2010 z dnia 19.05.2010 r. Cele systemu:

  1. Stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia w ASP w Katowicach poprzez ulepszanie procesu dydaktycznego i warunków jego realizacji;
  2. Stymulowanie rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz budowanie etosu nauczyciela akademickiego;
  3. Podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów Akademii;
  4. Szerokie informowanie o jakości kształcenia w Akademii.
 • Struktura Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

  Składy komisji 

  Senacka Komisja struktury i jakości kształcenia:
  1. dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP
  2. dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP
  3. dr Judyta Bernaś
  4. dr Marta Więckowska
  5. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska
  6. dr hab. Dariusz Gajewski
  7. prof. dr hab. Józef Budka
  8. dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP
  9. dr hab. Bogdan Król, prof. ASP
  10. dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer
  11. dr hab. Justyna Kucharczyk
  12. dr hab. Anna Kmita p.o. 
  13. dr Mieczysław Juda
  14. mgr Teresa Śliwiok-Szczypka
  15. mgr inż. Maria Radziwiłł
  16. mgr Jakub Zdejszy
  17. Barbara Jura

  Wydział Artystyczny: Wydziałowa komisja ds jakości kształcenia

  1.  dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP
  2. ad. dr Judyta Bernaś
  3. prof. dr hab. Józef Budka
  4. dr hab. Dariusz Gajewski, prof. ASP
  5. dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP
  6. ad. dr Marcin Hajewski
  7. mgr Tomasz Koloch - kierownik dziekanatu
  8. ad. dr Joanna Zdzienicka
  9. dr Jakub Cikała
  10. mgr Katarzyna Wolny
  11. dr hab. Andrzej Łabuz
  12. prof. dr hab. Waldemar Węgrzyn

  Wydział Artystyczny: Wydziałowy Zespół Oceny Jakości Kształcenia:

  1. prof. dr hab. Adam Romaniuk
  2. prof. dr hab. Jacek Rykała
  3. przedstawiciel studentów
  4. przesdstawiciel doktorantów

  Wydział Projektowy: Wydziałowa komisja ds jakości kształcenia
  dr Marta Więckowska
  dr Agnieszka Małecka
  dr hab. Bognad Król
  dr hab. Justyna Lauer
  dr hab. Justyna Kucharczyk
  dr hab. Anna Kmita p.o.
  dr hab. Wiesław Gdowicz
  dr hab. Jolanta Jastrząb
  dr Mieczysław Juda
  mgr Anna Maraszkiewicz – kierownik dziekanatu

 • Procedura potwierdzania efektów uczenia się

  Potwierdzenie efektów uczenia się wychodzi naprzeciw potrzebom uczenia się przez całe życie i ułatwienia dostępu do studiów wyższych osobom posiadającym doświadczenie zawodowe. Formalny proces weryfikacji posiadanych przez osoby zainteresowane efektów uczenia się to sprawdzenie zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza systemem studiów.

  Szczegółowy Regulamin potwierdzania w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów oraz termin składania wniosków znajdują się w poniższym linku.

  Proces weryfikacji efektów uczenia się  

 • Ankietyzacja

  Ankieta ewaluacyjna jest projektem badawczym zainicjowanym i prowadzonym od 2008 roku przez Zakład Teorii i Historii Sztuki. Ma charakter powtarzalny w cyklu rocznym. Celem projektu jest poznanie opinii studentów i kadry pedagogicznej w istotnych dla funkcjonowania uczelni sprawach, ich ocen, wyobrażeń i oczekiwań.
  więcej informacji: www.pub.asp.katowice.pl/mjuda/mjuda/projekty_badawcze.html

 • Monitoring losów zawodowych

  We wrześniu 2015 r. ASP w Katowicach przystąpiła do Ogólnopolskiego Badania Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych – wspólnego dla uczelni artystycznych systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów. Badanie jest realizowane we współpracy
  z Departamentem Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego.

  więcej informacji: http://www.artystapostudiach.pl/wynikibadan.html

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.