Aktualne

Przewody doktorskie aktualnie prowadzone

 • Artur Oleś

  Artur Oleś (ASP Katowice)
  Temat pracy: 
  Reposter
  Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek
  Wszczęcie przewodu doktorskiego: 8 listopada 2018 r. (Wydział Artystyczny)

 • Marcin Czarnopyś

  Marcin Czarnopyś
  Temat pracy: 
  Konduita rodzinna, album konfrontacji
  Promotor: prof. Janusz Karbowniczek
  Wszczęcie przewodu doktorskiego: 8 listopada 2018 r. (Wydział Artystyczny)

 • Piotr Ceglarek

  Piotr Ceglarek
  Temat pracy: Proceduralne symulacje rzeczywistości w formie modułowych obiektów audio-wizualnych.
  Promotor: prof. Marian Oslislo
  Wszczęcie przewodu doktorskiego: 4 lipca 2018 r. (Wydział Projektowy)

 • Krzysztof Zygalski

  Krzysztof Zygalski
  Temat pracy: Prototyp aplikacji wspierającej tworzenie scenariuszy wizualnych form narracyjnych.
  Promotor: prof. Marian Oslislo
  Promotor pomocniczy: dr Ksawery Kaliski
  Wszczęcie przewodu doktorskiego: 4 lipca 2018 r. (Wydział Projektowy)

 • Victor Manuel Hernández Castillo

  Victor Manuel Hernández Castillo 
  Temat pracy: Konstrukcja wyobrażenia w propozycji hybrydyzacji figuratywnej w dwóch seriach grafik: Seria linorytów „poplecznicy i padlinożercy” – mitografie codzienności; Seria rycin – akwafort: „Qou vadis – archetypy ruchome”
  Promotor: prof. Mariusz Pałka
  Wszczęcie przewodu doktorskiego: 29 maja 2018 r. (Wydział Artystyczny)

 • Karolina Kornek Freixial

  Karolina Kornek Freixial (ASP Katowice)
  Temat pracy:
   Współczesny człowiek w zwierciadle baśni obrazowej. Projekt autorskiej książki obrazkowej, będącej zbiorem wybranych, zmodernizowanych baśni z europejskiego kręgu kulturowego
  Promotor: dr hab. Bogna Otto-Węgrzyn
  Wszczęcie przewodu doktorskiego: 9 kwietnia 2018 r. (Wydział Projektowy)

 • Miłosz Wnukowski

  Miłosz Wukowski (ASP Katowice)
  Temat pracy: 
  kondycja
  Promotor: prof. Andrzej Tobis
  Wszczęcie przewodu doktorskiego: 4 kwietnia 2018 r. (Wydział Artystyczny)

 • Iva Krupicová

  Iva Krupicová (Uniwersytet Ostrawski)
  Temat pracy: 
  Błędny kamień
  Promotor: prof. Mariusz Pałka
  Promotor pomocniczy: dr Sybilla Skałuba

 • Barbara Czapor-Zaręba

  Barbara Czapor-Zaręba (AJD Częstochowa)
  Temat pracy:
  przejście…Transgresja tożsamości
  Promotor: dr hab. Katarzyna Winczek
  Promotor pomocniczy: dr Judyta Bernaś

 • Żaneta Wojtala

  Żaneta Wojtala (AJD Częstochowa)
  Temat pracy: 
  Częstochowska architektura poprzemysłowa – opracowanie graficzne książki
  Promotor: dr hab. Agnieszka Półrola
  Promotor pomocniczy: dr Zofia Oslislo-Piekarska

 • Urszula Gireń

  Urszula Gireń (Politechnika Białostocka)
  Temat pracy: 
  Opracowanie graficzne publikacji: Renesansowe projektowanie książek drukowanych w Polsce w kontekście wpływów europejskich
  Promotor: dr hab. Jacek Mrowczyk
  Promotor pomocniczy: dr Zofia Oslislo-Piekarska
  Recenzenci: prof. Janusz Górski (ASP Gdańsk)
  prof. Krzysztof Kochnowicz (UAP Poznań)

 • Anna Treska-Siwoń

  Anna Treska-Siwoń (WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie)
  Temat pracy: 
  Projektant i użytkownik. Opracowanie merytoryczne i graficzne serii trzech książek edukacyjnych z zakresu projektowania oraz komplementarnych materiałów dla nauczycieli/opiekunów
  Promotor: dr hab. Jacek Mrowczyk

 • Zuzanna Łazarewicz

  Zuzanna Łazarewicz (WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie)
  Temat pracy: 
  Czytający student, świadomy projektant.
  Konspekt zajęć kształcących świadomą postawę projektanta za pomocą studiowania materiałów źródłowych. Przygotowanie projektu publikacji zawierającej proces, koncepcję oraz wyniki z pilotażowo przeprowadzonych zajęć
  Promotor: dr hab. Jacek Mrowczyk
  Promotor pomocniczy: dr Anna Machwic

 • Agata Korzeńska

  Agata Korzeńska (ASP Katowice)
  Temat pracy: 
  Prawo dla projektantów – zestaw narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemów o charakterze prawnym oraz przybliżających projektantom problematykę prawną w zakresie wykonywanej przez nich pracy
  Promotor: dr hab. Jacek Mrowczyk

 • Paulina Urbańska

  Paulina Urbańska (ASP Katowice)
  Temat pracy: 
  Nowy proces projektowy? Problematyka prac badawczych w projektowaniu graficznym
  Promotor: dr hab.Tomasz Bierkowski

 • Anna Rakoczy

  Anna Rakoczy
  Temat pracy:
  Cień lasu – cykl obrazów
  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Tobis

 • Wojciech Łuka

  Wojciech Łuka  
  Temat pracy: Topoigrafiki – grafiki miejsc niedookreślonych w poezji
  Promotor: prof. dr hab. Mariusz Pałka

 • Marek Pośpiech

  Marek Pośpiech (ASP Katowice)
  Temat pracy:
  Miasto jako ciało
  Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek
  Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Szandała

 • Monika Mysiak

  Monika Mysiak (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
  Temat pracy: Intymność: codzienność w sztuce
  Promotor: prof. dr hab. Antoni Kowalski
  Wszczęcie przewodu doktorskiego: 16 stycznia 2017 r. (Wydział Artystyczny)
  Recenzenci: prof. Paweł Frąckiewicz (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
  prof. Roman Maciuszkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 • Agata Szymanek

  Agata Szymanek  (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
  Temat pracy:
  Strategie twórcze wobec metamodernizmu. Poganka
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Rykała
  Promotor pomocniczy: dr hab. Dominika Kowynia
  Wszczęcie przewodu doktorskiego: 15 lutego 2017 r. (Wydział Artystyczny)
  Recenzenci: dr hab. Kinga Nowak (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)
  prof. Hanna Łuczak (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

 • Monika Panek

  Monika Panek  (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
  Temat pracy:
  Fantazmaty i pzrebudzenia. Malarskie wyobrażenie doświadczenia żałoby i poczucia utraty w oparciu o wybrane koncepcje psychoanalityczne
  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Blukacz
  Promotor pomocniczy: dr Malgorzata Rozenau
  Wszczęcie przewodu doktorskiego: 28 lutego 2017 r. (Wydział Artystyczny)
  Recenzenci: prof. Stanisław Baj (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) 
  dr hab. Małgorzata Wielek-Mandrela (UniwersytetuPedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

 • Jakub Zdejszy

  Jakub Zdejszy (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
  Temat pracy:
  Obrazy pamięci
  Promotor: prof. dr hab. Ewa Zawadzka
  Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Szandała
  Wszczęcie przewodu doktorskiego: 28 lutego 2017 r. (Wydział Artystyczny)
  Recenzenci: prof. Zbigniew Gorlak (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
  prof. Mirosław Pawłowski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

 • Jerzy Rupik

  Jerzy Rupik (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
  Temat pracy:
  Transpolis – afordancje miejsca
  Promotor: prof. dr hab. Sławomir Brzoska
  Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26 czerwca 2017 r. (Wydział Artystyczny)
  Recenzenci: dr hab. Piotr Welk (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

  dr hab. Tomasz Matuszak (Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi)

 • Laura Birnbach

  Laura Birnbach (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
  Temat pracy:
  Komunikat wizualny w kampaniach prospołecznych w kontekście problemu transplantologii
  Promotor: dr hab. Ewa Stopa-Pielesz

 • Dominik Ritszel

  Dominik Ritszel (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
  Temat pracy:
  Kategoria siły w przestrzeni edukacji społecznej
  Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek
  Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Szandała

 • Przemysław Jeżmirski

  Przemysław Jeżmirski  (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
  Temat pracy:
  Przesyt czyli warsztaty w udawaniu normalnego człowieka
  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Tobis

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.