Irma Kozina

 • prof. dr hab.
 • profesor
 • odważna i bezkompromisowa badaczka dizajnu, architektury i sztuki
 • prof. dr hab.
 • profesor
 • odważna i bezkompromisowa badaczka dizajnu, architektury i sztuki

Dr hab. Irma Kozina (urodzona 5 lutego 1964 r. w Suchej Beskidzkiej), historię sztuki w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ukończyła w 1988 r. (praca magisterska o polskich chorągwiach nagrobnych napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana K. Ostrowskiego). Jako stypendystka Gerda-Henkel Stiftung studiowała na Freie Universität w Berlinie. W 1996 r. obroniła w Uniwersytecie Wrocławskim pracę doktorską o pałacach i zamkach na pruskim Górnym Śląsku w latach 1850-1914 (promotor: prof. dr hab. Ewa Chojecka). Habilitację uzyskała w Uniwersytecie Warszawskim w 2007 r., na podstawie publikacji pt. Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763-1955. Od 1998 r. prowadzi zajęcia z zakresu historii sztuki i dizajnu w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jest autorką wielu artykułów oraz książek (m.in. Art Deco, Ikony dizajnu w województwie śląskim, Polski design).

 • Nagrody

  W 2013 r. otrzymała Nagrodę im. ks. Augustyna Weltzla "Górnośląski Tacyt" za autorstwo książki "Ikony dizajnu w województwie śląskim".

  W 2018 r. uhonorowano ją odznaką "Zasłużony dla kultury polskiej", przyznawaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  W 2020 r. otrzymała Śląską Nagrodę Naukową, wręczaną badaczom i twórcom podczas Śląskiego Festiwalu Nauki.

 • Wystawy

  Opieka merytoryczna nad studentami przygotowującymi wystawy w ramach podyplomowych studiów historii sztuki prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

   

  1. Ale to już było ... Demokratyczna Wystawa Dizajnu, Galeria Szyb Wilson w Katowicach, 26.03.-5.05.2011 r.;

  2. Dizajn bez granic, Galeria Szyb Wilson w Katowicach, 8.02 - 14. 03. 2014 r.;

  3. Oderwani, 12.06. - 27. 06. 2015 r., Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach;

  4. Wystawa GNK - Grupy Niezależnych Kuratorów w Muzeum Saturn w Czeladzi, od 19. 06. 2015 r.;

  5. FORMA. Człowiek. Transformacja. Sztuka. Reakcja, Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, 15.01.-26.02.2017.

   

  2017 r.

  Kuratorstwo wystawy Kazimierz Cieślik "Niejasne Obrazy", Rondo Sztuki w Katowicach, 3.10-5.11.2017 r.

   

  2019 r.

  Kuratorstwo wystawy Agnieszka Cieślińska IMAGINARIUS graphic art, CVAR Centre of Visual Arts@Research, Nicosia, Cyprus, 9. 05.-6. 06. 2019 r.

 • Publikacje

  Książki:

  1.Pałace i zamki na pruskim Górnym Śląsku w latach 1850-1914, Katowice 2001, wyd. Muzeum Śląskie

  2.Chaos i uporządkowanie. Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763-1955, Katowice 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

  3. Ikony dizajnu w województwie śląskim, Katowice 2012, ISBN: 978-83-62023-17-2

  4. Design icons of Silesian Voivodeship, Katowice 2013, ISBN 978-83-7328-280-3;

  5. Art Déco, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7845-353-6

  6. Polski Design, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7845-896-8

  7. Historia Mody. Od krynoliny do mini, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8059-402-9

  8. Ikony architektury w województwie śląskim, Wydawnictwo Muzeum Śląskiego, Katowice 2019, ISBN: 978-83-65945-10-5.

  II. Publikacje obcojęzyczne:

  1. Chrost und Slawentzitz – zwei oberschlesische Villen aus der Schinkelzeit, W: Stil, Streit und Einheitskunstwerk, Verlag der Kunst, Dresden 1998, s.87-97

  2. Der „italienische Villenstil” in Oberschlesien, W: Neo-Renaissance. Ansprüche an einen Stil, red. Walter Krause, Heidrun Laudel, Winfried Nerdringer, Philo Fine Arts, Verlag der Kunst Dresden, Bad Muskau 2001, s.67-82

  3. Upper Silesian architecture of the nineteenth and early twentieth centuries and the question of national consciousness, W: Borders in Art. Revisiting Kunstgeographie, red. Katarzyna Murawska-Muthesius, Instytut Sztuki PAN, Warsaw 2000, s.205-210 ;

  4. Industrielandschaft Oberschlesien. Das Revier im Umbruch. Fotografie und Graphik der Akademie der Schönen Künste in Kattowitz, „Kunstchronik”, H.9/10, September/Oktober 2001, hrsg. Zentralinstitut für Kunstgeschichte, s.439-443;

   

  5. The Roman Catholic Church and postmodern architecture in the Cracow district of Zakrzówek, W: Art.Ritual. Religion, red.P.Martyn, P.Paszkiewicz, Warsaw 2003, s.229-234

  6. Die oberschlesischen Residenzen in den Jahren 1850-1914, W: Hansestadt. Residenz. Industriestandort, „Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa” , t.9, red. Beate Störtkuhl, , wyd. R.Oldenbourg Verlag, München 2002, s.225-232

  7. Polnischer Kirchenbau seit 1945 – vom Westen noch zu entdecken, w: Kunstchronik, Heft 7/Juli 2004, hrsg. Zentralinstitut für Kunstgeschichte, s.327-334

  8. The 1920s Competition for the Roman Catholic Cathedral in Katowice, w: Centropa. A journal of Central European architecture and related arts, vol.5, nr.2, May 2005, s.114-124

  9. Das Nachahmen der Historie oder ein postmodernes Palimpsest. Die Historismusdebatte als Diskurs w: „Kritische Berichte” 1:2007, s.87-93 ISSN 03407403

  10. Trickster strategies in critical design, w: Anna Markowska (red.), Trickster strategies in the Artists’ and curatorial practice, Warszawa-Toruń 2012 (wyd.2013), s.257-263, ISBN 978-83-62737-26-0.

  11. Villeggiaturen heute – Ländliche Erholungsziele für oberschlesische Arbeiter und Prominente nach 1945, w: M.Omilanowska, B.Störtkuhl (red.), Stadtfluchten, Warszawa 2011, s.353-362, ISBN 987-83-89101-01-3

  12. Sustainable design, a romantic utopia or a tool for eliminating negative environmental impact?, W: Sustainable art facing the need for regeneration, responsibility and relations, Polish Institute of World Art Studies&Tako Publishing House, Warszawa-Toruń 2015, s. 257-262, ISBN 978-83-62737-89-5

  13. Max Steckel und seine "Schwarzen Diamanten". Die fotografische Darstellung der oberschlesischen Berggruben vor dem Zweiten Weltkrieg, w: Bilder aus den Bergwerks- und Hüttenbetrieben. Auftragskontekste fotografischer Repräsentationsalben (1890-1920), red. G.Parak, Halle (Saale) 2019, s. 48-55.ISBN 978-3-96311-122-8

  III. Artykuły w czasopismach punktowanych:

  1. Ekoarchitektura–mity i rzeczywistość, W: Przemyśleć przyrodę, red. M. Popczyk, „Kultura współczesna” 1/2011, s.75-85, ISSN: 1230-4808;

  2. Der Wiederaufbau von Rathibor und Gleiwitz nach dem Zweiten Weltkrieg - die Suche nach einem spezifischen Nationalstil?, W: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, Nr 7/2012, s. 93-114, ISSN: 2083-7755;

  3. „Ornamented farm hrabiego Fryderyka Wilhelma von Reden w Bukowcu jako nowocześnie prowadzone gospodarstwo rolne na Śląsku. Specyfika śląskiej gospodarki rolnej na przykładzie Bukowca, W: Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, 4/2016, s.34-51, ISSN: 2353-2734;

   4. Die Sakraltopografie einer Stadt im 19. Jahrhundert. Das oberschlesische Kattowitz und seine ersten Kirchen, W: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, Nr 12/2017, s.311-336, ISSN 2083 7755;

  5. O czym mówią kreski i kropki? Narracja o pewnych działaniach artystycznych w Polsce lat 70. XX w., W: Projektowanie w latach 70., red. nauk. Weronika Bryl-Roman, "Człowiek i Społeczeństwo", t. XLIII/2017, s. 63-76. ISSN: 0239-3271

  6. Wizjoner przyszłości Norman Bel Geddes. Design jako sposób na budowanie lepszego jutra, W: Załącznik Kulturoznawczy 6/2019, s. 215-230, http://www.zalacznik.uksw.edu.pl/sites/default/files/zalacznik_2019_13.%20Kozina.pdf

  Redakcja publikacji wieloautorskich:

  1. Sztuka i przemysł. Kunst und Industrie. Paradygmat innowacji – dziedzictwo kulturowe na obszarach przemysłowych Niemiec i Polski/Das Paradigma der Innovationen – das Kulturerbe in den Industriegebieten Deutschlands und Polens, Katowice 2013, ISBN 978-83-62593-36-1

  2. Narracje miejskie. Miasto jako obszar interwencji polityków, architektów i artystów. City narratives. Built-up areas as space subject to political, architectural&artistic intervention, Katowice 2019, t. I ISBN: 978-83- 65825-29-2, 978-83-65825-30-8; t.II ISBN: 978-83-65825-29-2, 978-83-65825-31-5  

  Narracje miejskie. Tom 1     Narracje miejskie. Tom 2

  Współautorstwo monografii:

   1. Rozdziały dotyczące sztuki XIX i XX wieku w podręczniku dla studium regionalnego, zatytułowanym: Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku, red. Ewa Chojecka, Katowice 2004, s. 171-194; 209-272; 373-380; 435-438; 448-480, wyd.II poszerzone 2009

  2. Rozdziały w publikacji: Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej w kontekście pracy dydaktycznej Michała Klisia, red. Anna Pohl, Irma Kozina, Ewa Stopa-Pielesz, Katowice 2021, ISBN 978-83-65825-67-4.

  Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w monografiach:

  1. Polskie chorągwie nagrobne i ich związek z ideą militis christiani, w: „Nasza Przeszłość”, 74:1990, S. 207 – 236

  2. Grabfahnen mit Porträtdarstellungen in Polen und Ostpreussen, w: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 61:1992, S.225-255 /współautor Jan K. Ostrowski/

  wersja polskojęzyczna:

  Chorągwie nagrobne, in: Sarmatia Semper Viva, Warszawa 1993, S.91-138 /współautor Jan K. Ostrowski/

   3. Konkluzja z portretem Piotra Sapiehy, W: Biuletyn Historii Sztuki LV:1993, s.99-103

   4. Barbara Stępniewska, Rezydencje na Śląsku w XVIII wieku. Pałace, ogrody i parki krajobrazowe, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993, „Biuletyn Historii Sztuki”, R: LVI, 1994, S.298-300 /recenzja/

  5. Dzieje budowy kościoła w Goduli – „fabrica ecclesiae” 2 połowy XIX wieku, W: Przestrzeń. Architektura. Malarstwo. Wybrane zagadnienia sztuki górnośląskiej, red. Ewa Chojecka, Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, Katowice 1995, s.41-54

  6. Sztuka, pornografia, seks i erotyka. Na marginesie Komunikatu Stowarzyszenia Historyków Sztuki, in: Sztuka a erotyka, Materiały Sesji SHS, Warszawa 1995, S. 473-482

   7. Książę Hermann von Pückler-Muskau i jego park w Mużakowie, „Studia i materiały z dziejów Śląska”, t.21, red. Antoni Barciak, Katowice 1996, s.104-117

   8. Topos pałacu jako „świątyni” historii i sztuki w architekturze niemieckiej w XIX wieku, in: Materiały Państwowego Muzeum Zamkowego w Pszczynie, IX:1996, S.183-192

   9. Aspekty stosowania pojęcia „historyzm” w badaniach nad architekturą niemiecką XIX wieku, „Rocznik Historii Sztuki”, Polska Akademia Nauk, Wydawnictwo „Neriton”, 23, 1998, s.141-170

  10. Mauzoleum książąt Henckel von Donnersmarck w Świerklańcu, „Architektura i Sztuka sakralna na Górnym Śląsku”, t.2, red. Marek Wroński, Wydawnictwo Instytutu Tarnogórskiego, Miasteczko Śląskie 1998, s.23-28

   11. Jedna prawda i wiele prawd - ideał i idea w romantycznej koncepcji sztuki, w: Prawda i Twórczość, Wydawca: WFSHS Uniwersytet Wrocławski, red. M.Kapustka, Wrocław 1998, s.25-38

   12. „Styl około 1800”. Styl narodowy czy nowa rzeczywistość w architekturze Górnego Śląska, W: Nacjonalizm w sztuce i historii sztuki 1789-1950, red. Dariusz Konstantynów, Robert Pasieczny i Piotr Paszkiewicz, Warszawa 1998, s.171-184, Instytut Sztuki PAN

   13. Biskupice Bogdana Króla, w: Familok., Towarzystwo Zachęty Kultury, Katowice 1998, S.83-89

   14. Czy podobają nam się nasze kościoły, „Znak”, 8:1999, Wydawnictwo Znak, s.81-86

   15. Dzielnice mieszkaniowe Gliwic z czasów III Rzeszy, „Rocznik Muzeum w Gliwicach”, t.14, red. Grażyna Przybył, Damian Reclaw, Joanna Jenczewska-Pajka, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 1999, s.193-214

   16. Układy przestrzenne rezydencji neogotyckich na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku, W: Sztuka Górnego Śląska na przecięciu dróg europejskich i regionalnych, red. Ewa Chojecka, Katowice 1999, s. 101-116, ISBN 83-47455-11-3

   17. Frederick J. Schwarz. Form follows Fetish. Adolf Behne and the Problem of Sachlichkeit, „Biuletyn Historii Sztuki”, 3-4, 1999, s.435-437.

   18. Górnośląska architektura sakralna w podręczniku Oskara Hossfelda, W: Architektura i sztuka sakralna na Górnym Śląsku, t.III, red. Marek Wroński, Wydawnictwo Instytutu Tarnogórskiego,Tarnowskie Góry 2000, s.21-42

   19. Sposoby ekspozycji zabytkowej architektury w przestrzeni krajobrazowej Górnego Śląska, W: Formy ekspozycji krajobrazu kulturowego województwa śląskiego, red. Jacek Rybarkiewicz, Katowice 2001, s.13-32.

   20. Architektura sakralna Chorzowa na łamach „Zentralblatt der Bauverwaltung”, W: Kultura i obyczaje mieszkańców Chorzowa w XIX i XX wieku, red. Jacek Kurek, Miejski Dom Kultury „Batory”, Chorzów Batory 2001, s.65-84

   21. Wilcze Gardło w latach 1937-41. Uwagi o sztuce na Górnym Śląsku w okresie narodowego socjalizmu, W: Sztuka i władza, red. Dariusz Konstantynów, Robert Pasieczny, Piotr Paszkiewicz, Warszawa 2001, s.171-176

   22. Architektura złego samopoczucia, „Nauka Wrocławska”, Nr 7-8 2001, s.6-8

   23. „Nowoczesny” neogotyk w kościele parafialnym w Głubczycach, W: Marmur dziejowy. Studia z historii sztuki ofiarowane Zofii Ostrowskiej-Kębłowskiej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, „Prace Komisji Historii Sztuki”, t.32, red. Jan M. Piskorski, Poznań 2002, s.337-348

  24. Heinrich Moritz August Nottebohm – pierwszy architekt Katowic, W: Katowice w 136. Rocznicę uzyskania praw miejskich, red. Antoni Barciak, Katowice 2002, s.217-221.

   25. Problem atrybucji projektów architektonicznych kościołów budowanych na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, W: Architektura i sztuka sakralna na Górnym Śląsku, t.IV, red. Marek Wroński, Wydawnictwo Instytutu Tarnogórskiego, Miasteczko Śląskie 2002, s.78-90

   26. Teoria komunikacji w projektowaniu przemysłowym, w: M. Juda (red.), Znak, znaczenie, komunikacja, Katowice 2002, s.101-110.

   27. Niderlandyzm we współczesnej architekturze na Górnym Śląsku, W: Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych, red. Kapustka Mateusz, Kozieł Andrzej, Oszczanowski Piotr, Wrocław 2003, s.426-434

   28. Zabudowa miast a współczesna teoria architektoniczna, W: Architektura współczesna w mieście zabytkowym, red. Zwierzchowski Andrzej, Zarząd Oddziału Wrocławskiego SARP, Wrocław 2003, s.45-50

   29. Centrum w rozważaniach teoretycznych i twórczości Petera Eisenmana. W: Centrum i peryferie. Materiały III Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Naukowej, listopad 1999, red. Aleksandra Lipińska, Wrocław 2003, s.145-152.

   30. XIX-wieczny wizerunek Królewskiej Huty w sztukach plastycznych i jego twórcy, „Zeszyty Chorzowskie, red. Zbigniew Kapała, T.7:2002, Chorzów 2003, s.20-46.

   31. Napisy w warstwie syntaktycznej dzieł sztuki współczesnej, w: Słowo do oglądania, Grzegorz Kubski (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004, s.109-118

   32.Dawni właściciele ziemscy w gminie Czerwionka-Leszczyny i ich siedziby. W: Śląsk bogaty różnorodnością – kultur, narodów i wyznań, Czerwionka-Leszczyny 2004, s.99-120.

   33. Katowicka architektura wczesnomiejska a problem wielokulturowości. W: Wielokulturowość Katowic, red. Antoni Barciak, Katowice 2005, s.174-207;

   34. Dialog tradycji i awangardy: ontogeneza współczesnego muzeum, w: Muzeum sztuki. Antologia, red. Maria Popczyk, Kraków 2005, s.633-654. ISBN 83-242-0391-5

   35. Działalność architektoniczna Arnolda Hartmanna w Katowicach, Zabrzu i innych miastach górnośląskich, w: Oblicza secesji w Katowicach i na obszarze województwa śląskiego, Katowice 2006, s.27-40. ISBN 83-88341-25-1,

   36. Hommage a l’art. Nouveau. Malarstwo Kazimierza Cieślika, , w: Oblicza secesji w Katowicach i na obszarze województwa śląskiego, Katowice 2006, s.181-192. ISBN 83-88341-25-1

   37. Rozwój budownictwa mieszkaniowego na Górnym Śląsku od początków industrializacji. Die Entwicklung des Wohnungsbaus in Oberschlesien seit den Anfängen der Industrialisierung, w: Ruhrgebiet-Oberschlesien. Zagłębie Ruhry-Górny Śląsk, Essen 2006, s.219-242 ISBN 3-89861-478-6,

   38. Papierowe muzeum, w: Relacje. Interpretacje, Nr 3 (sierpień) 2006, s. 23-25 ISSN 1895-8834

   39. Od muzeum sztuki do muzeum autostrady. Współczesne muzea wobec problemu autoidentyfikacji. W: Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao., red. Maria Popczyk, Katowice 2006, s.380-387, ISBN 83-60353-03-4

   40. Architektura Katowic w dwudziestoleciu międzywojennym w: red. G. Szewczyk, Katowice. Polsko-niemiecka przestrzeń kulturowa w latach 1865-1939, Katowice: Uniwersytet Śląski 2006, s.165-190, ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1446-2

   41. Chaos i uporządkowanie oraz ich znaczenie dla interpretacji form architektonicznych, w: „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, kwiecień 2007, s.49-51 ISSN1427-1176

   42. Motywy industrialne w tkance urbanistycznej współczesnych Katowic w: red. A. Barciak,Katowice w 141 rocznicę uzyskania praw miejskich, Katowice: Instytut Górnośląski 2007, s.236-243 ISBN 978-83-86053-64-3

   43. hasła biograficzne w: Chorzowski Słownik Biograficzny (edycja nowa), t.1, pod red. Zbigniewa Kapały, Chorzów 2007 (wydano w 2008 r.) ISBN 978-83-926587-0-2, ISBN 978-83-926587-1-9;

  44. Czas jak rzeka. Nil i linearna koncepcja czasu, w: Miasto i czas, red. Jacek Kurek i Krzysztof Maliszewski, Chorzów 2008, s.182-186; ISBN 978-83-908549-3-9

   45. Współczesna urbanistyka a centra miast kreowane po 1945 roku, w: Prace Komisji Naukowych, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, z.32, s.146-150, Katowice 2008,

   46. Projekty architektoniczne Arnolda Hartmanna dla katowickiego szpitala Spółki Brackiej, w: red. Antoni Barciak, Katowice w 142 rocznicę uzyskania praw miejskich, PAN Katowice, 2008 , s.250-265, ISBN 978-83-86053-64-3

   47. „Widziane rękoma” - kwestia dotyku w sztukach plastycznych, w: J.Kurek, K.Maliszewski (red.), W przestrzeni dotyku. Medium Mundi V, Chorzów 2009, s.94-100, ISBN 978-83-908549-9-1

   48. Nowe siedziby Uniwersytetu Śląskiego - rzecz o inteligentnych budynkach, w: A.Barciak (red.), Katowice w 143. rocznicę uzyskania praw miejskich, Katowice 2009, s.98-107, ISBN 978-83-88657-34-4

   49. Współczesna recepcja form secesyjnych, w: K. Jarmuł (red.), Secesja i jej górnośląskie formy, Katowice 2009 (wyd. styczeń 2010), s.227-238.

   50. Paweł Sznela – artysta czy rzemieślnik, w: J. Gorzelik, H. Pyka i in., Człowiek Artysta Paweł Sznela 1914-1995, Katowice 2010, s. 47-70

   51. Przemysłowiec i górnik w kulturze Katowic w XIX i XX wieku, w: A. Barciak (red.), Katowice w 144. rocznicę uzyskania praw miejskich, Katowice 2010, s. 344-350

   52. Konteksty działań twórczych Władysława Hasiora, w: HASIOR POWRÓT, Nowy Sącz 2010, s. 59-67

   53. Dialog tradycji i nowoczesności w zabytkowej architekturze przemysłowej – Elektrociepłownia Szombierki, w: 90 lat Elektrociepłowni Szombierki, Bytom 2010, s. 14-19

   54. Mieszczanin, obywatel państwa opiekuńczego czy udziałowiec firmy? Procesy miastotwórcze po II wojnie światowej, w: L. Lameński, E. Błotnicka-Mazur (red.), Urbs-Polis-Metropolis, Materiały Ogólnopolskiej Sesji Naukowej SHS, Warszawa 2011, s.315-326 ISBN 978-83-88341-60-8
   55. Katowickie zabytki a kultura pamięci, w: red. A. Barciak, Katowice w kulturze pamięci, Katowice w 145. Rocznice uzyskania praw miejskich, Katowice 2011, s.38-44, ISBN 978-83-88657-47-4
   56. Dzieło sztuki jako przedmiot wyłaniany z niebytu przez umysł obserwatora, w: Piotr Szmitke. Historia katowickiego artysty w ogrodzie rozwidlającej się rzeczywistości, Katowice 2011, ISBN 978-83-87727-09-3, s.125-128

   57. Paradygmat innowacji –idee kształtujące katowicki modernizm, w: T. -Bujarek (red.), Oblicza sztuki 20-lecia międzywojennego na obszarze obecnego województwa śląskiego, Katowice 2011, s.15-23.

  58. Katowicka moderna – funkcjonalistyczny epizod dwudziestolecia międzywojennego w województwie śląskim, w: Katowicka moderna 1927-1939, Katowice 2012, s.11-37.

   59. Wkład Romana Kalarusa w kształtowanie kultury wizualnej Katowic, w: Katowice w rocznice uzyskania praw miejskich (red. A. Barciak), Katowice 2012, s. 243-251.

   60. Motywy muzyczne w twórczości grafików z katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, w: A. Barciak (red.), Katowice w rocznicę uzyskania praw miejskiej. Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje, Katowice 2013, s.34-40, ISSN 2084-5510 ISBN 978-83-60071-64-9

  61. O stylach w katowickiej architekturze międzywojennej, w: Modernizmy. Architektura nowoczesności w II. Rzeczypospolitej, t.2: Katowice i województwo śląskie, Andrzej Szczerski (red.), Kraków: DodoEditor 2014, s.17-58, ISBN: 978-83-62972-15-9

  62. Modernizm – paradygmat luksusu czy minimum egzystencjalne, w; Oblicza modernizmu w architekturze, Ryszard Nakonieczny, Justyna Wojtas-Swoszowska, Katowice: Śląsk Sp. z o.o., 2014, s. 99-103, ISBN 978-83-7164-2

  63. Strategie wolnego umysłu w zniewolonej rzeczywistości. Artystyczne środowisko Katowic lat 1945-1989, w: J.Filipczyk (red.) Sztuka na Śląsku po 1945 roku, Opolski Rocznik Muzealny, red. Urszula Zajączkowska, t.XXI, Opole 2015, s.49-59, ISSN 0474-2885.
  64. Jerzy Gottfried - jedyny górnośląski uczeń Macieja Nowickiego, w: Jerzy Gottfried Architekt, red. Iga Herok-Turska, Katowice 2015, s.34-39, ISBN 978-83-64210-26-6
  65. Dziedzictwo postindustrialne Europy. Szanse i zagrożenia, w: Galeria Szyb Wilson II zmiana. Projekty i wydarzenia 1998-2014, red. Karolina Luksa, Agnieszka Nowak, Katowice 2015, s.5-8, ISBN 978-83-628-73-00-5;
  66. Artyści w konfrontacji z katowicką homotopią typu miasto: Linke, Bieniasz, Wieczorek, w: Marek Zieliński (red.), Miasto, Katowice 2015, s.11-22, ISBN 978-83-88254-84-0
  67. "Huta Silesia" – zapomniane projekty, nieznani designerzy, W: Huta Silesia Design, red. M. Paszko, "Zeszyty Rybnickie", Nr 21/2015, s. 31-46, ISBN: 978-83-63959-07-4
  68, Górnośląskie osiedla robotnicze jako totalne dzieła sztuki, w: Miasto jako dzieło sztuki, red. Jacek Purchla, "HERITO", nr 22-23/2016, ISSN 2082-310X, s.236-253.

   69. Sztuka wobec oswajania zmian w przestrzeni miejskiej: casus śródmiejskiej architektury Katowic, w: Phantom Widmo, red. M. Lisok, Katowice 2016, s.37-57, ISBN: 978-83-88254-86-4

   70. Słownik pojęć w wydawnictwie Alfabet sztuki dziecka, red. Ewa Kokot, Katowice 2017, s. 32-37. ISBN 978-83-63304-06-5

   71. Konflikt, współistnienie, współdziałanie ... Przyczynek do historii architektury ewangeliskiej na Górnym Śląsku, w: Umbra transit Lux permanet. Ewangelicy na Górnym Śląsku na przestrzeni wieków, Bytom 2017, s.304-317. ISBN 978-83-88880-93-3

   72. Katowice wobec awangardy: artystyczna spuścizna adherentów teorii Władysława Strzemińskiego, w: Zwrotnica. Począti neoawangardy na Górnym Śląsku, Katowice 2017, s. 13-46. ISBN: 978-83-62593-94-1.

   73. Malarstwo Kazimierza Cieślika – muzyczny palimpsest z transcendentaliami w kłączach, w: Kazimierz Cieślik. Niejasne obrazy, red. Anna Cichoń, Katowice 2017, s.5-12. ISBN: 978-83-65825-04-9

   74. Nowy porządek w architekturze i sztuce województwa katowickiego, w: Oblicza sztuki na obszarze obecnego województwa śląskiego w latach 1945-1975, red. T. Dudek-Bujarek, Katowice 2017, s. 21-38, ISBN 978-83-88341-78-6

   75. Muzeum Śląskie w nowej siedzibie A.D. 2015. Tradycja, która nie zdążyła się utrwalić, w: Bedeker. Muzeum Śląskie w Katowicach. Ekspozycje stałe, red. Elżbieta Spadzińska-Żak, Bernadeta Stalmach, Katarzyna Bizacka, Katowice 2018, s.12-19, ISBN: 978-83-943991-4-6.

  76. Roman Starak – mistrz dramatycznych napięć pomiędzy bielą i czernią, w: Roman Starak. Ponad czasem, red. M.Wawrzyczek-Klasik, G.Hańderek, Katowice 2018, s. 42-51, ISBN: 978-83-65825-15-5;

   77.Umiejscowienie. Malowane domy Romana Nowotarskiego w kontekście hermeneutyki miejsca, w: Umiejscowienie. Roman Nowotarski, red. Jolanta Jastrząb, Katowice 2018, s. 9-27.

   78. Ryzyko innowacyjności: koszty uboczne poszukiwania nowych rozwiązań w projektowaniu produktów, w: Balansowanie. Paradoksy, technologia, przyszłość, red. M.Więckowska, P. Rudnicka, Katowice 2018, s.31-43, ISBN: 978-83-65825-20-9

   79. Artysta w fabryce. Złoty okres projektowania przedmiotów użytkowych w Polsce po 1945 roku, w: Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, red. E.Chmielewska, P.Dusza, Sosnowiec 2018, s.53-104, ISBN: 978-83-944689-7-2

   80. Artysta wobec tradycji. Cykl grafik IMAGINARIUS autorstwa Agnieszki Cieślińskiej, katalog wystawy Agnieszka Cieślińska IMAGINARIUS graphic art, CVAR Centre of Visual Arts & Research, Nicosia, Cyprus, 9.V.-6.VI.2019, Warszawa 2019, s. 4-8.

   81. Irma Kozina, współautor: Czesława Frejlich, Damy Dizajnu, w: Kobiety Europy Środkowej, "Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność", Nr 34/2019, s. 29-55, ISNN 2082-310 X (udział: 50%)

   82. Recenzja dorobku artystycznego i osiągnięć pana Zbigniewa Jerzego Antkowiaka, projektanta ubioru i długoletniego kierownika artystycznego przedsiębiorstwa "Moda Polska" w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, w: Zbigniew Jerzy Antkowiak, Człowiek z fantazją. Wizjoner Mody Polskiej, red. Karolina Kozera, Małgorzata Czudak, Łódź 2019, s. 20-21, ISBN: 978-83-66037-29-8

  83. Nowoczesne meble z niklowanych rur stalowych i ich bielski projektant Bruno Weil, W: formy.xyz, Nr 2/2019,

  https://formy.xyz/artykul/nowoczesne-meble-z-niklowanych-rur-stalowych-i-ich-bielski-projektant-bruno-weil/;

   84. Narracja koszarowego miasta: mity założycielskie stołecznej metropolii Brasilia, W: Narracje miejskie. Miasto jako obszar interwencji polityków, architektów i artystów. City narratives. Built-up areas as space subject to political, architectural&artistic intervention, red. Irma Kozina, Katowice 2019, t. I, s. 167-182, ISBN: 978-83- 65825-29-2, 978-83-65825-30-8

  85. Konstruktywistyczny teatr w Bauhausie jako dzieło totalne, W: „POWIDOKI”, Magazyn artystyczno-naukowy, nr 2, jesień 2019, ASP Łódź, s. 166-169, ISSN: 2657-652X

  86. Ulica Kościuszki w Katowicach, W: Promenada na południe. Historia ulicy Kościuszki w Katowicach, red. M. Chmiel, Katowice 2019, s. 27-46, ISBN: 978=83-63304-58-4

  87. Poszukiwanie wyrazu dla stylu polskiego w architekturze województwa śląskiego na tle działań architektów w innych regionach Polski, w: Cud jedności. Architektura i plastyka dwudziestolecia międzywojennego, red. K. Wojtczak, Gdański 2019, s. 201-224, ISBN: 978-83-954267-0-4

  88. Nowożytne pałace górnośląskie – dziedzictwo niechciane? Problem zachowania dawnej architektury pałacowej w aspekcie współczesnej doktryny konserwatorskiej, W: Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego, red. T. Dudek-Bujarek, Katowice 2019, s. 87-94, ISBN: 978-83-953155-2-7

   Artykuły opublikowane w wydawanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP w Warszawie piśmie branżowym „ARCH”:

   

  1. Ikony Designu - Jean Prouvé: konstruktor domów i mebli, W: ARCH, marzec-kwiecień 2012, s.76-81, ISSN 2081-8092.

  2. Ikony Designu - Isamu Noguchi: rzeźbiarz biomorficznych mebli, W: ARCH maj-czerwiec 2012, s.88-92,ISSN 2081-8092.

   3.Ikony Designu - Pierre Chareau: mistrz szklanego domu, w: ARCH lipiec-wrzesień 2012, s.96-100, ISSN 2081-8092.

   4. Ikony Designu - Gerrit Rietveld – stolarz, który zrewolucjonizował architekturę, w: ARCH październik-grudzień 2012, s.90-93, ISSN 2081-8092.

  5. Ikony Designu - MOJ 130 – zapomniany Harley z Katowic, w: ARCH 1 (15), styczeń-luty 2013, s.110-113, ISSN 2081-8092

  6. Ikony Designu - Meble gięte od bielszczanina zawojowały świat, w: ARCH 2(16), marzec-kwiecień 2013, s.100-103, ISSN 2081-8092

  7. Ikony Designu - Luigi Colani – najbardziej „aerodynamiczny” dizajner świata, w: ARCH 3 (17), maj-czerwiec 2013, s.118-121, ISSN 2081-8092

  8. Ikony Designu - Tajemnica skórzanych spodni eskimoskiej kobiety: Alvar Aalto, w: ARCH 4 (18), lipiec-sierpień 2013, s.98-101, ISSN 2081-8092

  9. Ikony Designu - Ettore Sottsass: czerwona Walentynka i Memphis blues, w: ARCH 5(19), wrzesień-

  -październik 2013, s.114-117, ISSN 2081-8092

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.