Aleksandra Giełdoń-Paszek

 • doktor habilitowany
 • starszy wykładowca
 • doktor habilitowany
 • starszy wykładowca

Aleksandra Giełdoń – Paszek - doktor habilitowany w dziedzinie nauk o sztuce, historyk sztuki. Swą aktywność naukową koncentruje przede wszystkim na problemach sztuki XIX wieku i przełomu XIX i XX wieków, jak i na zjawiskach sztuki współczesnej.

Studiowała historię sztuki na Wydziale Filozoficzno - Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 2002 na Wydziale Historycznym tejże uczelni uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce na podstawie dysertacji: Malarstwo pejzażowe a szkolnictwo artystyczne w Polsce ( do 1939 roku ). W roku 2015 została doktorem habilitowanym w dyscyplinie nauk o sztuce na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 1992 roku prowadzi działalność dydaktyczną. Jest adiunktem w Zakładzie Teorii Sztuki i Fotografii Artystycznej na Wydziale Artystycznym UŚ w Katowicach i wykładowcą na ASP w Katowicach.

 • Publikacje

  Publikacje monograficzne:

  1. Obywatel Parnasu. Sztuki piękne w życiu i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014
  2. Zarys teorii i praktyki dydaktycznej w zakresie malarstwa pejzażowego na   akademiach sztuk pięknych w Europie i w Polsce. Od momentu powstania akademii do początków XX wieku, Instytut Sztuki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Artystyczny w Cieszynie, Wydawnictwo STO, Bielsko – Biała 2007
  3. Stanisław Kamocki. Ostatnia praca, Wydawnictwo Elzewir, Bielsko - Biała 2004
  4. Jan Stanisławski. Litografie - „Życie”, „Chimera”, Wydawnictwo Elzewir, Bielsko – Biała 2004
  5. Andrzej Urbanowicz, Urząd Miasta Katowice, Katowice 2014

   

  Redakcja publikacji zbiorowych:

  1. W kręgu sztuki, A. Giełdoń – Paszek, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010.
  2. Narzędzie... A. Giełdoń – Paszek, Wydawnictwo ASP, Katowice 2010.

   

  Wybrane artykuły w publikacjach zbiorowych: 

  1. Ferdinandas Ruscicas - pedagogas ir Vilnijos peizazistas. [w:] XX amziaus pradzios Vilnius: modernejancios kulturos zidinys. Materiały pokonferencyjne konferencji litewsko-polskiej, październik 2003, wydane w serii: Dailes istorijos studijos, zeszyt 1, Vilno 2004.
  2. O doświadczaniu i notowaniu obrazu w podróży w dobie mediów cyfrowych [w:] Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, red. V. Sajkiewicz, Katowice 2010.
  3. Praktyczne zastosowanie metody interpretacji materiałów wizualnych wg Gillian Rose w analizie cyklu fotograficznego Witolda Jacykowa Jazda [w:] Obraz — między realnością a wirtualnością, refleksją a praktyką artystyczną. D. Rymar, W. Jacyków, Wydawnictwo UŚ w Katowicach, Katowice 2015.
 • Konferencje

  1. Konferencja litewsko – polska: Wilno początku XX wieku: ognisko modernizującej się kultury, zorganizowana przez Instytut Kultury, Filozofii i Sztuki w Wilnie i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wilno 9-10 października 2003
  2. Konferencja Stowarzyszenia Historyków Sztuki poświęcona szkolnictwu artystycznemu w Zachęcie w Warszawie, 14-16 października 2004.
  3. Konferencja ASP w Katowicach: Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, Katowice 20-21 listopada 2008.
  4. Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce - Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej, Toruń 13 - 15 czerwca 2007
  5. Akademia 2007 + na ASP w Katowicach, Katowice styczeń 2008
  6. Zobaczyć senskonferencja organizowana przez Instytut Kultury UŚ i ASP w Katowicach, Katowice 23-24 maja 2013
  7. Sztuka w przestrzeniach naszego czasu – konferencja międzynarodowa organizowana przez Wydział Artystyczny, Cieszyn 16-17 października 2013
  8. Styl późny w kulturze. Muzyka – literatura – sztuki wizualne; konferencja organizowana przez Uniwersytet Śląski i Akademię Muzyczną w Katowicach, 17-19 listopada 2014
  9. Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce; 18 – 19 kwietnia 2016 Ustka, Akademia Pomorska w Słupsku
  10. Miasta w kontekście wielkich i małych narracji; 18 -19 maja 2016 ASP Katowice

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.