100/Stu – 100 studentów ASP w Katowice podejmuje staże zawodowe

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

 • O projekcie

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
  Oś III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”
  Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

  Tytuł projektu:

  „100/Stu – 100 studentów ASP Katowice podejmuje staże zawodowe”

  Okres realizacji: 01.03.2018 r. – 30.09.2019 r.

  Wartość projektu: 1 167 979,21zł.

  Cel główny projektu: Podniesienie umiejętności praktycznych o min. 20% w obszarze projektowania graficznego i wzornictwa 100 os. (78K/22M) studiów stacjonarnych licencjackich i magisterskich Wydziału Projektowego ASP w K-cach poprzez ich uczestnictwo w wysokiej jakości 3 m-ych stażach odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa do końca IX.2019 r.

  Grupa docelowa: Stażem zostanie objętych 30% studentów kształcących się na Wydziale Projektowym kierunkach: Grafika i Wzornictwo.  Dla Grupy docelowej uczestnictwo w stażach będzie przede wszystkim szansą na nabycie wymaganych kompetencji zawodowych, budowaniem własnej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy, poznaniem oczekiwań i wymagań pracodawców wobec pracowników.

  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach projektu „100/Stu – 100 studentów ASP Katowice podejmuje staże zawodowe” zapewnia:

  • wynagrodzenie Stażysty/ki oraz pokrycie niezbędnych badań lekarskich i ubezpieczenia NNW
  • wynagrodzenie Opiekunów stażu, zależne od ilości stażystów pod opieką,
  • pokrycie kosztów materiałów pomocniczych – zużywalnych dla stażysty,
  • pokrycie kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania Stażysty/ki (w przypadku zakwaterowania powyżej 50 km od miejsca zamieszkania)
  • pokrycie kosztów jednorazowego dojazdu tam i z powrotem do miejsca stażu dla osób, którym zapewnione zostanie zakwaterowanie
  • pokrycie kosztów dojazdu do miejsca stażu w obie strony poza miejscem zamieszkania
 • II tura naboru do programu stażowego od 27.04.2018 do 15.05.2018 termin przedłużony do 21.05.2018

  Druga tura naboru do programu stażowego. Dla studentów 3 roku I stopnia oraz 1 i 2 roku i dyplomantów II stopnia Wzornictwa i Projektowania Graficznego
  Nabór trwa do 15 maja 2018r.
  UWAGA Termin drugiej tury naboru do programu stażowego został przedłużony do 21 maja 2018


  Na adres staze@asp.katowice.pl należy wysłać wypełnione dokumenty: 1. formularz zgłoszeniowy studenta, 2. oświadczenie o danych osobowych, 3. portfolio (max. 5MB)

 • III tura naboru do programu stażowego

  Trzecia tura naboru do programu stażowego. Skierowana do studentów 2 i 3 roku I stopnia oraz 1 i 2 roku II stopnia Wzornictwa i Projektowania Graficznego. Staże odbywać się będą w trybie skondensowanym, we wszystkie dni robocze każdego miesiąca, co łącznie wyniesie w przybliżeniu dwa miesiące i kilka dni. Pozostałe warunki przystąpienia do programu stażowego są takie same jak wcześniej. Jednocześnie informujemy, że ilość miejsc stażowych w przyszłym roku będzie ograniczona.

  Nabór trwa od 22 lipca do 15 sierpnia 2018 r.
  Na adres staze@asp.katowice.pl należy wysłać wypełnione dokumenty: 1. formularz zgłoszeniowy studenta, 2. oświadczenie o danych osobowych, 3. portfolio (max. 5MB)

 • Dla studenta

  Projekt skierowany jest do studentów ostatnich 4 semestrów Wydziału Projektowego I i II stopnia, które w trakcie rekrutacji posiadają status studenta i mogą zadeklarować dyspozycyjność w terminie odbywania stażu.

  Wstępna weryfikacja kandydatów przebiegać będzie w oparciu o następujące kryteria:

  1. Formalne:
   student/-tka studiów I stopnia:
  • III roku (V-VI semestr) studentów Grafiki Wydziału Projektowego,
  • IV roku (VII semestr) studentów Grafiki Wydziału Projektowego,
  • III roku (V-VI semestr) studentów Wzornictwa Wydziału Projektowego,
  • IV roku (VII semestr) studentów Wzornictwa Wydziału Projektowego.

   student/-tka studiów II stopnia:
  • I roku (I-II semestr) studentów Grafiki Wydziału Projektowego,
  • II roku (III-IV semestr) studentów Grafiki Wydziału Projektowego,
  • I roku (I-II semestr) studentów Wzornictwa Wydziału Projektowego,
  • II roku (III-IV semestr) studentów Wzornictwa Wydziału Projektowego

   student/-tka studiów stacjonarnych.

  1. Dodatkowe:
  • Osoba znajdująca się na ostatnim semestrze studiów – 5 pkt,
  • Osoba znajdująca się na przedostatnim semestrze studiów – 3 pkt,
  • Osoby z niepełnosprawnościami – poświadczenie stosownym orzeczeniem – 5 pkt.
  • Ocena motywacji do odbycia stażu – 20 pkt.
  • Ocena planów dalszego rozwoju – 10 pkt.

  4. Dodatkowe uzupełniające:

  1. Osoba nieaktywna zawodowo i deklarująca dyspozycyjność gwarantującą prawidłową realizację Stażu – potwierdzone pisemnym oświadczeniem
  2. Uregulowany stosunek do uczelni i zaliczony ostatni semestr studiów poprzedzający staż – potwierdzony pisemnym oświadczeniem

  Proces rekrutacji

  W wyniku weryfikacji zgłoszeń powstanie lista rankingowa (główna oraz rezerwowa) kandydatów na staż. W przypadku rezygnacji ze stażu do udziału w projekcie zaproszona może zostać kolejna osoba z listy rezerwowej.

  Studenci/studentki, po otrzymaniu informacji o formalnym zakwalifikowaniu się do Projektu, rozpoczną procesy rekrutacyjne u Pracodawców, według zasad określonych w Programach Stażowych. Ostateczna informacja o przyjęciu na staż nastąpi po uzyskaniu informacji zwrotnej od Pracodawcy na temat wyników postępowania rekrutacyjnego.

  W razie równoważnych zgłoszeń pierwszeństwo zakwalifikowania do projektu będą miały osoby z niepełnosprawnościami.

  Dokumenty rekrutacyjne, które należy dostarczyć do Biura Projektów:

  • Formularz rekrutacyjny
  • Portfolio (w wersji elektronicznej, max 5 mega)
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

  W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu

 • Wyniki I tury naboru do programu stażowego

  Lista studentów zakwalifikowanych do Programu Stażowego w I turze naboru wraz z uzyskaną punktacją. Skład komisji oceniającej: Anna Bereś, Małgorzata Mucha, Andrzej Klisz, Marcin Nowrotek.

  Student - Nr. albumu / punktacja

  1474 PG/30 pkt.
  1468 PG/35 pkt.
  1471 PG/30 pkt.
  1632 PG/35 pkt.
  1472 PG/35 pkt.
  1462 PG/35 pkt.
  1469 PG/35 pkt.
  1384 PG/30 pkt.

   1489 WZ/35 pkt.
  1491 WZ/30 pkt.
  1487 WZ/35 pkt.
  1483 WZ/35 pkt.
  1488 WZ/35 pkt.
  1493 WZ/30 pkt.

   

  Lista firm zakwalifikowanych do I tury programu stażowego i uzyskana punktacja

  Firma 01/03/2018  - 15 pkt.
  Firma 02/03/2018  - 20 pkt.
  Firma 03/03/2018  - 7 pkt.
  Firma 04/03/2018  - 15 pkt.
  Firma 05/03/2018  - 7 pkt.
  Firma 06/03/2018  - 15 pkt.
  Firma 07/03/2018  - 0 pkt.
  Firma 08/03/2018  - 20 pkt.
  Firma 09/03/2018  - 15 pkt.
  Firma 10/03/2018  - 12 pkt.
  Firma 11/03/2018  - 15 pkt.
  Firma 12/03/2018  - 12 pkt.
  Firma 13/03/2018  - 7 pkt.
  Firma 14/03/2018  - 10 pkt.
  Firma 15/03/2018  - 20 pkt.
  Firma 16/03/2018  - 10 pkt.
  Firma 17/03/2018  - 30 pkt.

      

   

   

 • Wyniki II tury naboru do programu stażowego

  Lista studentów zakwalifikowanych do Programu Stażowego w II turze naboru wraz z uzyskaną punktacją. Skład komisji oceniającej: Anna Bereś, Małgorzata Mucha, Andrzej Klisz, Marcin Nowrotek

  Lista studentów - Nr. albumu / punktacja

  1703 PG/30 pkt.
  1463 PG/30 pkt
  1705 PG/30 pkt
  1358 PG/30 pkt
  1601 PG/35 pkt
  1428 PG/35 pkt
  1181 PG/35 pkt
  1706 PG/30 pkt
  1365 PG/30 pkt
  1371 PG/30 pkt
  1196 WZ/15 pkt
  1479 WZ/35 pkt
  1197 WZ/35 pkt
  1331 WZ/30 pkt
  1559 WZ/35 pkt
  1513 WZ/35 pkt
  1484 WZ/35 pkt
  1561 WZ/33 pkt
  1729 WZ/30 pkt
  1109 WZ/20 pkt
  1565 WZ/35 pkt
  1490 WZ/35 pkt
  1568 WZ/35 pkt
  1201 WZ/35 pkt
  1863 WZ/30 pkt
  1773 WZ/35 pkt
  1202 WZ/30 pkt
  1343 WZ/30 pkt
  1496 WZ/35 pkt
  1499 WZ/35 pkt
  1347 WZ/30 pkt
  1731 WZ/35pkt
  1210 WZ/35 pkt
  1333 WZ/30pkt

  Lista firm zakwalifikowanych do I tury programu stażowego i uzyskana punktacja

  Firma 18/05/2018 – 25 pkt

  Firma 19/05/2018 – 15 pkt

  Firma 20/05/2018 – 10 pkt

  Firma 21/05/2018 – 12 pkt

  Firma 22/05/2018 – 12 pkt

  Firma 23/05/2018 – 20 pkt

  Firma 24/05/2018 – 12 pkt

  Firma 25/05/2018 – 15 pkt

  Firma 26/05/2018 – 10 pkt

  Firma 27/05/2018 – 12 pkt

  Firma 28/05/2018 – 15 pkt

  Firma 29/05/2018 – 17 pkt

  Firma 30/05/2018 – 10 pkt

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.