Aktualności 06.04.2020

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w dobie zagrożenia koronawirusem

Zdalna realizacja planu zajęć i inne informacje. Aktualizacja: 6 kwietnia.

Szanowni Państwo,
ograniczenie zasięgu infekcji wirusem SARS-CoV-2 wymaga od nas współpracy i cierpliwości.  Ważnym elementem działań profilaktycznych jest ograniczenie spotkań i dobrowolna izolacja. Oba te zalecenia muszą teraz przeważyć nad ideami, które zainspirowały naszych przodków do tworzenia akademii, czyli miejsc, w których spotykamy się po to, aby wymieniać się wiedzą i umiejętnościami.

Stan pandemii wzywa nas do przeorganizowania dotychczasowego trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych, procedur zarządzania uczelnią i zmiany codziennych nawyków. Poniżej znajdą Państwo kilka informacji związanych między innymi z ryzykiem infekcji wirusem SARS-CoV-2, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia, zmianami organizacyjnymi w Uczelni.

Choć musimy pozostać w domach, to jednak nie musimy tracić kontaktu ze sztuką. Spędzajmy ten czas twórczo. Odwiedzajmy wirtualne galerie, czytelnie i kina. 

Antoni Cygan
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

 • Aktualizacja 30 marca: Zdalna realizacja programu kształcenia w semestrze letnim

  Zgodnie z zaleceniami państwowymi:
  – wszystkie budynki ASP są zamknięte do 10 kwietnia (data ta może ulec zmianie),
  – wszystkie wydarzenia publiczne i spotkania w siedzibie Akademii sa anulowane do odwołania,
  – do 30 kwietnia realizacja programu dydaktycznego przebiega w formie zdalnej.

  Zajęcia w trybie zdalnym będą się odbywały zgodnie z obowiązującym rozkładem. Prosimy o respektowanie tego harmonogramu oraz instrukcji pedagogów.

  Akademia uruchamia platformę e-learningową w oparciu o pakiet G Suite i aplikację Classroom. Tam znajdą się zaktualizowane treści programowe uwzględniające charakter pracy na odległość. Proces ten będzie przebiegał etapami, o których będziemy informować na bieżąco.

  W międzyczasie nauczyciele będą oferować indywidualne metody komunikacji i udostępniać treści nauczania w formie cyfrowej. Proszę regularnie sprawdzać wiadomości e-mail i pozostawać w kontakcie z nami.

  Dzięki inicjatywnie Akademii studenci mają bezpłatny dostęp do pakietów Adobe, adresy mailowe studentów zostaną pobrane z systemu USOS.

  Proszę pamiętać, że w każdej chwili, za pośrednictwem dziekanatów, mogą Państwo skorzystać z pomocy kierowników studiów oraz opiekunów poszczególnych lat.

 • ASP – zmiany dotyczące zajęć dydaktycznych (28 marca-10 kwietnia)

  1. Zaleca się, aby program kształcenia był realizowany w sposób zdalny. Dotyczy to szczególnie: konsultacji, korekt, a także przekazywania materiałów dydaktycznych studentom i doktorantom.
  2. Rekomenduje się, aby nauczyciele akademiccy byli dostępni online w ramach zaplanowanych wcześniej ząjęć dydaktycznych, zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć.
  3. Kierownik Środowiskowych Studiów Doktoranckich zostaje zobowiązany do wprowadzenia pracy zdalnej doktorantów oraz do zorganizowania ich pracy badawczej zgodnie z wytycznymi służb sanitamych.
  4. Zajęcia i przekazywanie materiałów oraz treści dydaktycznych studentom i doktorantom odbywać́ się będą za pośrednictwem platformy przygotowanej przez Sekcję informatyczną w ramach usługi Google Gsuite oraz Google Classroom.
  5. W sprawach technicznych nauczyciele akademiccy powinny kontaktować się z Sekcją Informatyczną: it@asp.katowice.pl. W sprawach organizacyjnych z dziekanatem odpowiedniego wydziału.
  6. Studenci i doktoranci są zobowiązani do codziennego sprawdzania informacji, które będą̨ sukcesywnie umieszczane w Panelu studenta w USOS, na stronie ASP (zakładka „Dla studenta”) lub przesyłane pocztą elektroniczną.

 • ASP – zmiany w codziennym funkcjonowaniu

  Przynajmniej do 10 kwietnia uczelnia działa w zmienionej formie, oznacza to, ze:
  - Budynki są zamknięte, a dostęp do nich mają tylko osoby absolutnie niezbędne.
  - Pracownicy administracyjni, w miarę możliwości, wykonują swoją pracę zdalnie, zaś ci którzy nie mogą wykonywać regularnych obowiązków, pozostają w stanie gotowości i można się z nimi skontaktować przez pocztę elektroniczną.
  - Kierownicy koordynują niezbędne zadania.
  - Kontynuowana jest wypłata wynagrodzeń.
  - Członkowie naszej społeczności, którzy nie muszą być w Akademii, proszeni są o pozostanie w domu.

 • Stypendia i zapomogi

  W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego można starać się o zapomogę z funduszu stypendialnego dla tych studentów i doktorantów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej na przykład poprzez utratę przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu w wyniku ograniczenia funkcjonowania pracodawców.

  Szczegóły na stronie: https://asp.katowice.pl/dla-studenta/stypendia/aktualnosci-4

 • Jak ocenić ryzyko infekcji i gdzie szukać pomocy?

  Jeśli podejrzewamy u siebie ryzyko infekcji koronawirusem, najpierw kontaktujemy się telefonicznie z Sanepidem! Nie szukamy pomocy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. SOR-y mają inne zadania.

  Główny Inspektor Sanitarny podaje trzy warunki, które mogą wskazywać na ryzyko infekcji koronawirusem:
  - pobyt w ciągu ostatnich 14 dni na obszarach objętych wirusem lub kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie,
   - podwyższona temperatura,
  - kaszel i duszności.

  Pacjenci spełniający wszystkie trzy warunki powinni skontaktować się Państwową Inspekcją Sanitarną (Sanepidem). Całodobowy numer telefonu: 795 513 569.

  Pełna lista jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej:
  https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

  Lista szpitali zakaźnych, najlepiej przygotowanych do diagnozowania SARS-CoV-2 i leczenia choroby COVID-19 dostępna na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

  Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił infolinię na temat koronawirusa: 800 190 590.

 • Kto jest szczególnie narażony na infekcję?

  Korinawirus – pacjenci onkologiczni
  Najbardziej narażeni:
  - pacjenci w czasie chemioterapii i po przeszczepie szpiku,
  - osoby, u których zdiagnozowane zostały: chłoniak nieziarniczy, przewlekła białaczka limfocytowa, ostra białaczka szpikowa, ostra białaczka limfoblastyczna, szpiczak mnogi.
  Zalecenie: zachowaj szczególną ostrożność. Myj ręce. Śpij 8 godzin na dobę. Nie odwołuj zaplanowanej wizyty u lekarza! Nie rezygnuj z terapii!


  Koronawirus – seniorzy
  U 80% chorych, przebieg choroby jest łagodny, ciężkie powikłania występują u osób starszych, z obniżoną odpornością i chorobami przewlekłymi.
  Zalecenie: zachowaj szczególną ostrożność. Myj ręce. Śpij 8 godzin na dobę. Unikaj zatłoczonych miejsc. Dbaj o higienę.

 • Koronawirus – fakty i mity

  Potwierdzamy fakty:
  Zakażenie
  Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, tak jak wirus grypy. Nosiciel wirusa zakaża podczas kaszlu, kichania, mówienia. Jeśli jednak dotkniesz czegoś, co miało kontakt ze śliną osoby zakażonej, a potem dotkniesz twarzy: okolic nosa, oczu, uszu i ust, możesz się zakazić.
  Koronawirus przenosi się na pieniądzach, telefonach, klamkach, przyciskach w windzie. Wirusy mogą tam przetrwać do kilku godzin. Należy pamiętać, o myciu rąk.
  Brak dowodów naukowych na przenoszenie koronawirusa SARS- CoV-2 przez psy i koty. Należy pamiętać o myciu rąk po głaskaniu bądź dotykaniu psa lub kota.

  Objawy
  Objawy choroby pojawiają się między drugim a czternastym dniem od zakażenia. Najczęściej występującymi objawami choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirus SARS-CoV-2, są: gorączka, męczący kaszel, uczucie duszności oraz problemy z oddychaniem. Czasem pojawiają się też bóle mięśniowe. W poważniejszych przypadkach rozwija się ciężkie zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, posocznica i wstrząs septyczny, które mogą prowadzić do śmierci.

  Obalamy mity:
  Preparaty witaminowe, mieszanki minerałów i witamin, wyciągi roślinne i zwierzęce i inne preparaty reklamowane jako „wzmacniacze odporności” nie mają wpływu na to, jak nasz system odpornościowy zareaguje w kontakcie z koronawirusem. Badania naukowe nie potwierdziły skuteczności tych preparatów w walce z koronawirusem. Ważny jest natomiast ogólny stan naszego organizmu, który zależy od higienicznego i zdrowego trybu życia.

  Żadna witamina, w tym także D, w żadnych ilościach nie zwalcza koronawirusa. Nadużywanie witamin i suplementów diety (bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą), zwłaszcza takich jak witamina D, czyli rozpuszczalnych w tłuszczach, może organizmowi zaszkodzić.

  Picie alkoholu nie chroni przez wirusem. Alkohol obniża odporność organizmu. Wysokoprocentowy alkohol jest natomiast dobrym środkiem dezynfekującym.

  Koronawirus nie przenosi się drogą pokarmową. Woda w kranach jest bezpieczna.
  Więcej na stronie: https://pacjent.gov.pl/archiwum-aktualnosci/koronawirus-co-o-nim-wiemy

 • Zmiany w Służbie Zdrowia

  W związku z ograniczaniem ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 w wielu placówkach medycznych wprowadzono zmiany.

  Najważniejsze z nich:
  - wstrzymanie wizyt planowych w poradniach,
  - wstrzymanie przyjęć planowych w szpitalach,
  - wstrzymanie wizyt u pacjentów przebywających w szpitalach,
  - zawieszenie działalności uzdrowisk.

  Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną infolinię: 800 190 590. Działa przez 24 godziny na dobę. Konsultanci informują o:
  - nocnej i świątecznej opiece medycznej,
  - czynnych aptekach,
  - dostępnych lekarzach specjalistach.
  Więcej informacji: https://www.nfz.gov.pl/kontakt/telefoniczna-informacja-pacjenta/

  Wprowadzono możliwość udzielania porad przez telefon.
  Konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta przekazują kontakt do placówki podstawowej opieki zdrowotnej (Ośrodka Zdrowia, Poradni), która udzieli teleporady medycznej.
  Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać:
  - zalecenia,
  - elektroniczne zwolnienie z pracy,
  - elektroniczną wersję recepty,
  - porady na temat bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.
  Więcej: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-dotyczace-koronawirusa-w-przychodniach,7621.html

  Z wizyt na odległość mogą też korzystać. pacjenci poradni:
  - onkologicznych,
  - kardiologicznych
  - neurologicznych,
  którzy pozostają już pod stałą opieką specjalistów i wymagają okresowej kontroli.
  Tu wymagany jest telefoniczny kontakt z lekarzem dotychczas prowadzącym danego pacjenta.


  Więcej: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-w-ambulatoryjnej-opiece-specjalistycznej,7627.html

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.