Rekrutacja

2019

Malarstwo – jednolite studia magisterskie


 • Przygotowanie

  Kurs przygotowawczy

  Terminy

  Sobota i niedziela

  Miejsce

  Raciborska 50

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i będą odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów.
  Więcej o kursie przygotowawczym


  Konsultacje

  Terminy

  Czwartki i piątki

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.
  Więcej informacji o konsultacjach


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  20.05 - 17.06.2019  włącznie (godz. 0.00 - 23.59)

  Wymagane dokumenty

  Zgodnie z zał. do Zarządzenia nr 16/2019 (poniżej)

  Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji online http://rekrutacja.asp.katowice.pl

  Osobiste  konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą, na które kandydat będzie otrzymywać szczegółowe informacje od sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Kierunku dotyczące godziny i miejsca egzaminu wstępnego. Ponadto kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji oraz ankietę osobową kandydata na studia. Kandydaci legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują każdego, kto ubiega się o przyjęcie na wybrany kierunek. Do końca rejestracji online kandydaci powinny złożyć skan orzeczenia o stopniu i rodzaju niepełnosprawności. ASP w Katowicach postara się uwzględnić potrzeby kandydatów, którzy są osobami niepełnosprawnymi.

   

  Pliki do pobrania


  Opłaty

  Termin

  Do 17.06.2019

  Wysokość opłaty

  150 zł lub równowartość  w EURO lub USD /na podstawie  średnioważonego kursu tych walut w złotych NBP w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonano opłaty/.

  Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez system IRK. 


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  24 - 26.06.2019 (zgodnie z harmonogramem otrzymanym przy rejestracji elektronicznej)

  Miejsce

  ul. Raciborska 50

  Forma

  24.06.2019 - rysunek -  studium postaci ludzkiej
  25.06.2019 - malarstwo - studium martwej natury
  26.06.2019 - kompozycja - przedstawienie za pomocą środków plastycznych własnej interpretacji postawionego problemu


  II etap

  Termin

  27.06 - 1.07.2019 (zgodnie z harmonogramem otrzymanym poprzez system IRK)

  Miejsce

  ul. Raciborska 50

  Forma

  Autoprezentacja wraz z przeglądem prac plastycznych/domowych.
  Autoprezentacja -  jej celem jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata a także jego głębszych zainteresowań nie tylko  w zakresie wybranej dyscypliny plastyki, jak również innych rodzajów twórczości takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.
  Prace plastyczne/domowe – samodzielnie wykonane prace malarskie, rysunkowe, szkice, fotografie, prace multimedialne, podpisane imieniem i nazwiskiem, nieprzekraczające 20 sztuk.

  Pliki do pobrania


 • Wyniki

  Termin

  5.07.2019 godz. 15.00

  Miejsce

  System IRK oraz tablica ogłoszeń Dziekanatu Wydziału Artystycznego
  ul. Raciborska 50

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.