Informacje ogólne

 • Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • dofinansowanie do wypoczynku
  • dofinansowanie do działalności kulturalnej
  • dofinansowanie do zajęć sportowych
  • dopłaty do kosztów przebywania dzieci w żłobkach lub przedszkolach
  • pomoc materialna i rzeczowa dla osób dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej,
  • okresowej bezzwrotnej pomocy finansowej na zmniejszenie miesięcznych wydatków mieszkaniowych.
  • pożyczki na cele mieszkaniowe.
  • świadczenie zimowe.
 • Aktualności

   

  Zgodnie z decyzją Rektora w 2024 roku zawiesza się dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do:

  1) działalności kulturalno - oświatowej,

  2) organizowanych przez Akademię imprez turystyczno - krajoznawczych,

  3) działalności sportowo - rekreacyjnej,

  4) organizowanych przez Akademię imprez sportowo - rekreacyjnych

  Wraz z pierwszym wnioskiem o przyznanie świadczenia w 2024 roku należy złożyć oświadczenie o dochodach za rok 2023. 

   Emeryci i renciści, którzy będą ubiegać się po raz pierwszy w bieżącym roku o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych muszą złożyć oświadczenie o dochodach za rok poprzedni.

  Osoba uprawniona, która nie złoży oświadczenia o dochodach, przy ubieganiu się o świadczenie będzie obowiązkowo zaliczana do najwyższego progu dochodowego. 

   Obowiązujące w 2024 roku progi dochodowe

  Średni dochód na osobę;

  do 1.999,00 zł

  od 2.000,00 zł do 2.599,00 zł

  od 2.600,00 zł do 3.199,00 zł

  pow. 3.200,00 zł 

  Od dnia 18 kwietnia 2024 r.  można składać wnioski o dofinansowanie do wypoczynku letniego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  Do wniosku o dofinansowanie do wypoczynku należy złożyć wniosek urlopowy podpisany przez bezpośredniego przełożonego i pracodawcę.

  Dofinansowanie do wypoczynku pracownika przysługuje, jeżeli pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych w roku, zgodnie z art. 162 KP.

  Do 05.07.2024 r. należy składać wnioski o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o dopłaty do kosztów opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolu 

  oraz innych formach wychowania przedszkolnego za pierwsze półrocze (za okres od stycznia do czerwca).

  Spotkanie komisji socjalnej odbędzie się w dniu 09.07.2024 r. 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.