Ogłoszenia o naborze uczestników

 • Szkolenie w Simplification Centre w Wiedniu

  Zapraszamy do zgłaszania się na wyjazd na szkolenie „Universal design week: a scenario-based project structure” w Simplification Centre w Wiedniu w ramach projektu „Uniwersalne projektowanie podstawą programów kształcenia na kierunkach projektowych ASP w Katowicach – program szkoleń kadry dydaktycznej”.

  Dla kogo:
  Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kierunkach wzornictwo i projektowanie graficzne

  Termin:
  11-15 września 2023 r.

  Miejsce:
  Simplification Centre
  designforum Wien, Quartier 21, MQ
  Museumsplatz 1,1070 Wien

  Warsztaty poprowadzi zespół ekspertów z Simplification Centre. Opis szkolenia w załączniku.

  Celem udziału w szkoleniu jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych. Uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru (z uwzględnieniem w sylabusie).
      
  Finansowanie:
  - opłata za udział,
  - koszty delegacji zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

  Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.
  Wypełnij formularz zgłoszeniowy online do 26 czerwca 2023 r. (po zalogowaniu w domenie @aspkat.edu.pl).
  Nie zwlekaj!
  Kryteria naboru:
  •    formalne: wypełnienie do 26 czerwca 2023 r. formularza zgłoszeniowego online,
  •    merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym,
  •    pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają osoby, które:  
      - podczas zajęć ze studentami realizują projekty związane z tematyką uniwersalnego projektowania, lub
      - brały udział w co najmniej jednym szkoleniu prowadzonym stacjonarnie w Akademii w ramach projektu „Uniwersalne projektowanie”.

  W wyjeździe szkoleniowym weźmie udział 18 osób. 8 miejsc jest zarezerwowanych dla osób, które nie brały udziału w szkoleniu w Helen Hamlyn Centre for Design w Londynie we wrześniu 2022 r.

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.


  O projekcie  

  Kontakt:
  Biuro Projektu
  renata.lipczak@asp.katowice.pl
  tel. 32 75 87 681

 • konferencje krajowe i zagraniczne

  Zapraszamy do zgłaszania się na wyjazdy na konferencje krajowe i zagraniczne z zakresu projektowania uniwersalnego w roku 2022 w ramach projektu „Uniwersalne projektowanie podstawą programów kształcenia na kierunkach projektowych ASP w Katowicach – program szkoleń kadry dydaktycznej”.

  Dla kogo:
  Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kierunkach wzornictwo i projektowanie graficzne

  Konferencja powinna być związana z tematem projektowania uniwersalnego. Celem udziału jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych, a uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru (z uwzględnieniem w sylabusie). W formularzu zgłoszeniowym należy wskazać w programie konferencji zagadnienia z zakresu projektowania uniwersalnego, które zostaną wykorzystane w programie kształcenia.
      
  Zgłaszający się we własnym zakresie wyszukują możliwości udziału w konferencjach. W miarę możliwości powinny być one realizowane w okresie wakacji lub innym terminie, który nie koliduje z zajęciami dydaktycznymi.

  Finansowanie:
  - opłata za udział,
  - koszty delegacji zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167), z zastrzeżeniem § 2 ust. 9 i 10 Regulaminu udziału w projekcie.

  Warunkiem udziału w konferencjach zagranicznych jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

  Kryteria naboru:

  • formalne:  wypełnienie do 23 kwietnia 2023 r. formularza zgłoszeniowego online (po zalogowaniu w domenie @aspkat.edu.pl), w tym dołączenie oferty zawierającej termin i program konferencji oraz wysokość opłaty za udział,
  • merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym.

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
  O projekcie
      

  Kontakt:
  Biuro Projektu
  renata.lipczak@asp.katowice.pl
  tel. 32 75 87 681

 • Trzecia sesja szkoleń stacjonarnych dot. projektowania uniwersalnego 6-10 marca 2023 r.

  Trzeci zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 6-10 marca 2023 r. w budynkach Akademii.

  Tematyka szkoleń obejmuje wszystkie aktywności projektowe podejmowane na Wydziale Projektowym:
  – Dostępność przestrzeni i obiektów użyteczności publicznej
  – Dostępność produktów cyfrowych
  – Dostępność usług
  – Dostępność produktów.

  W szkoleniach mogą brać udział nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunkach wzornictwo i projektowanie graficzne.

  Program:
  6 marca 2023
  Marie van Driessche
  Designing digital services and products for deaf people, with a special focus on content building and differences in the methods of communication (language and tools): case studies
  Philippe Moreau, Gabriel Morisson, Fanny Dureault, Marie-Laure Even Moreau (Tactile studio)
  Designing inclusive artistic, educational and thematic exhibitions for cultural institutions, with an emphasis on multisensory experience and the needs of people with disabilities

  7 marca 2023
  Marie van Driessche
  Co-design with deaf people: how to run participatory workshops
  Philippe Moreau, Gabriel Morisson, Fanny Dureault, Marie-Laure Even Moreau (Tactile studio)
  Designing inclusive artistic, educational and thematic exhibitions for children, with an emphasis on multisensory experience

  8 marca 2023
  Madelaine Dowd
  How to analyze the needs of different people in a temporary and unforeseen environment (e.g. after a catastrophe, or emigration crisis) through research and an in-depth understanding of perceived and real barriers in the physical environment - based on case studies. Think fast: rapid ideation
  Piotr Źrołka (Kinaole)
  Projekty dotyczące inkluzywnych i dostępnych produktów cyfrowych – strony www (uwzględniających potrzeby osób o szczególnych potrzebach, np. z niepełnosprawnościami, dzieci, osoby starsze). Strategia wprowadzenia i projektowania inkluzowego dla e-commercu w Europie

  9 marca 2023
  Madelaine Dowd
  How to create an inclusive service design that integrates and builds communities in extreme situations - based on case studies. Gamification for problem solving
  Daniela Barbeira, Claire Horne, Yasheen Hadlow (Transport for London)
  The physical context — How to analyse accessibility needs for different customer groups through research and a deep understanding of perceived and actual barriers in the physical environment

  10 marca 2023
  Daniela Barbeira, Claire Horne, Yasheen Hadlow (Transport for London)
  How to develop digital features and products that address accessibility needs based on research and qualitative and quantitative insight on barriers based on case studies for public transport
  Piotr Źrołka (Kinaole)
  Projekty dotyczące inkluzywnych i dostępnych produktów cyfrowych – aplikacje (uwzględniających potrzeby osób o szczególnych potrzebach, np. z niepełnosprawnościami, dzieci, osoby starsze). Figma i projektowanie uniwersalne

  Szczegółowe informacje w załączniku.

  Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online do poniedziałku 20 lutego i wybór szkoleń. Aby wypełnić zgłoszenie, należy być zalogowanym w domenie aspkat.edu.pl.

  Regulamin udziału w projekcie

 • Druga sesja szkoleń stacjonarnych dot. projektowania uniwersalnego 5-9 grudnia 2022 r.

  Drugi zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 5-9 grudnia 2022 r. w budynkach Akademii.

  Tematyka szkoleń obejmuje wszystkie aktywności projektowe podejmowane na Wydziale Projektowym:
  – Dostępność przestrzeni i obiektów użyteczności publicznej
  – Dostępność produktów cyfrowych
  – Dostępność usług
  – Dostępność produktów.

  W szkoleniach mogą brać udział nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunkach wzornictwo i projektowanie graficzne.

  Program:
  5 grudnia 2022, Gregor Strutz: Inclusive design in visual communication (typography, legibility and clarity), taking into account the needs of people with special needs, e.g. people with disabilities, children, the elderly
  6 grudnia 2022, Gregor Strutz: Inclusive design of printed publications for adults with special needs
  7 grudnia 2022, Gregor Strutz: Inclusive design of printed publications for children with special needs
  8 grudnia 2022, Gregor Strutz: Inclusive wayfinding systems for public benefit institutions that takes into account the needs of diverse recipients (e.g. children, the elderly, people with disabilities)
  8 grudnia 2022, Dorota Kabała: Projekty dotyczące inkluzywnych i dostępnych produktów wzorniczych (uwzględniających potrzeby osób o szczególnych potrzebach, np. z niepełnosprawnościami, dzieci, osoby starsze)
  9 grudnia 2022, Monika Brauntsch: Wdrażanie dostępności jako element w strategii firmy – sposoby i modele opracowania strategii wraz z etapami ich wdrażania dla produktów wzorniczych

  Szczegółowe informacje w załączniku.

  Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online do wtorku 29 listopada 2022 i wybór szkoleń. Aby wypełnić zgłoszenie, należy być zalogowanym w domenie aspkat.edu.pl.

  Regulamin udziału w projekcie

 • szkolenie w Helen Hamlyn Centre for Design w Londynie

  Ogłaszamy nabór uczestników na wyjazd na szkolenie „Design for Inclusion and Diversity” w Helen Hamlyn Centre for Design w Londynie w ramach projektu „Uniwersalne projektowanie podstawą programów kształcenia na kierunkach projektowych ASP w Katowicach – program szkoleń kadry dydaktycznej”.

  Dla kogo:
  Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kierunkach wzornictwo i projektowanie graficzne
  Termin:
  19-23 września 2022 r.
  Miejsce:
  Helen Hamlyn Centre for Design, Rausing Research and Innovation Building
  15 Parkgate Road, Battersea SW11, Londyn

  Warsztaty z zakresu inclusive design zostały opracowane pod okiem Ramy Gheerawo (Research Director) i Chrisa McGinley (HHCD Senior Research Fellow). Warsztaty poprowadzi zróżnicowany zespół ekspertów z Royal College of Art (m.in. Dr Melanie Flory, neuroscientist).

  Założenia i program szkolenia w załączniku poniżej.
  Program może ulec zmianie w związku z udziałem uczestników szkolenia w konferencji INLCLUDE 2022.

  Celem udziału w szkoleniu jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych. Uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru (z uwzględnieniem w sylabusie).
      
  Finansowanie:
  - opłata za udział,
  - koszty delegacji zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167), z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 Regulaminu udziału w projekcie.

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

  Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online do środy 22 czerwca 2022 r. (po zalogowaniu w domenie @aspkat.edu.pl).

  Kryteria naboru:
  •    formalne: wypełnienie do 22 czerwca 2022 r. formularza zgłoszeniowego online,
  •    merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym,
  •    Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają osoby, które:
    -  podczas zajęć ze studentami realizują projekty związane z tematyką uniwersalnego projektowania, lub
    -  brały udział w co najmniej jednym szkoleniu prowadzonym stacjonarnie w Akademii w ramach projektu „Uniwersalne projektowanie”.

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

  O projekcie

  Kontakt:
  Biuro Projektu
  renata.lipczak@asp.katowice.pl
  tel. 32 75 87 681

 • Pierwsza sesja szkoleń stacjonarnych dot. projektowania uniwersalnego

  Pierwszy zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 7–10 marca 2022 w budynkach Akademii.

  Tematyka szkoleń jest obszerna i obejmuje wszystkie aktywności projektowe podejmowane na Wydziale Projektowym:
  – Dostępność przestrzeni i obiektów użyteczności publicznej
  – Dostępność produktów cyfrowych
  – Dostępność usług
  – Dostępność produktów.

  W szkoleniach mogą brać udział nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunkach wzornictwo i projektowanie graficzne.

  1. Dostępne projektowanie dokumentów i treści – standardy i praktyka / 7–10 marca
  2. Dostępne projektowanie w mediach cyfrowych – standardy i praktyka / 7–10 marca
  3. Dostępne projektowanie przestrzeni publicznych – standardy i praktyka / 7–10 marca
  4. Dostępne projektowanie wydarzeń kulturalnych – standardy i praktyka / 7–10 marca
  5. Dostępne projektowanie budynków użyteczności publicznej i inkluzywnych systemów wayfinding – standardy i praktyka  / 9–10 marca

  Szczegółowe informacje o programie szkoleń

  Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego online do 1 marca 2022 i wybór jednego ze szkoleń. Szkolenia są prowadzone równolegle – cztery w dniach 7–10 marca i jedno w dniach 9–10 marca.
  Regulamin udziału w projekcie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.