Ogłoszenia o naborze uczestników

 • Pierwsza sesja szkoleń stacjonarnych dot. projektowania uniwersalnego

  Pierwszy zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 7–10 marca 2022 w budynkach Akademii.

  Tematyka szkoleń jest obszerna i obejmuje wszystkie aktywności projektowe podejmowane na Wydziale Projektowym:
  – Dostępność przestrzeni i obiektów użyteczności publicznej
  – Dostępność produktów cyfrowych
  – Dostępność usług
  – Dostępność produktów.

  W szkoleniach mogą brać udział nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunkach wzornictwo i projektowanie graficzne.

  1. Dostępne projektowanie dokumentów i treści – standardy i praktyka / 7–10 marca
  2. Dostępne projektowanie w mediach cyfrowych – standardy i praktyka / 7–10 marca
  3. Dostępne projektowanie przestrzeni publicznych – standardy i praktyka / 7–10 marca
  4. Dostępne projektowanie wydarzeń kulturalnych – standardy i praktyka / 7–10 marca
  5. Dostępne projektowanie budynków użyteczności publicznej i inkluzywnych systemów wayfinding – standardy i praktyka  / 9–10 marca

  Szczegółowe informacje o programie szkoleń

  Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego online do 1 marca 2022 i wybór jednego ze szkoleń. Szkolenia są prowadzone równolegle – cztery w dniach 7–10 marca i jedno w dniach 9–10 marca.
  Regulamin udziału w projekcie

 • konferencje krajowe i zagraniczne

  Zapraszamy do zgłaszania się na wyjazdy na konferencje krajowe i zagraniczne z zakresu projektowania uniwersalnego w roku 2022 w ramach projektu „Uniwersalne projektowanie podstawą programów kształcenia na kierunkach projektowych ASP w Katowicach – program szkoleń kadry dydaktycznej”.

  Dla kogo:
  Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kierunkach wzornictwo i projektowanie graficzne

  Konferencja powinna być związana z tematem projektowania uniwersalnego. Celem udziału jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych, a uczestnicy projektu zobowiązani są do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w zajęciach ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru (z uwzględnieniem w sylabusie). W formularzu zgłoszeniowym należy wskazać w programie konferencji zagadnienia z zakresu projektowania uniwersalnego, które zostaną wykorzystane w programie kształcenia.
      
  Zgłaszający się we własnym zakresie wyszukują możliwości udziału w konferencjach. W miarę możliwości powinny być one realizowane w okresie wakacji lub innym terminie, który nie koliduje z zajęciami dydaktycznymi.

  Finansowanie:
  - opłata za udział,
  - koszty delegacji zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167), z zastrzeżeniem § 2 ust. 9 i 10 Regulaminu udziału w projekcie.

  Warunkiem udziału w konferencjach zagranicznych jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

  Kryteria naboru:

  • formalne:  wypełnienie do 18 kwietnia 2022 r. formularza zgłoszeniowego online (po zalogowaniu w domenie @aspkat.edu.pl), w tym dołączenie oferty zawierającej termin i program konferencji oraz wysokość opłaty za udział,
  • merytoryczne: uzasadnienie wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym.

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie, w tym złożenie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
  O projekcie
      

  Kontakt:
  Biuro Projektu
  renata.lipczak@asp.katowice.pl
  tel. 32 75 87 681

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.