Międzynarodowe Triennale Rysunku Studenckiego

Międzynarodowy przegląd rysunku studenckiego / International student's drawing confrontation

Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zamierza zorganizować Konkurs Rysunku Studentów Wyższych Szkół Artystycznych o charakterze międzynarodowym. Impreza nawiązuje do organizowanych w latach osiemdziesiątych  i dziewięćdziesiątych przez uczelnię katowicką /wówczas katowicki Wydział Grafiki ASP w    Krakowie/ ogólnopolskich Przeglądów Rysunku Studentów Wyższych Szkół Artystycznych  o charakterze biennale.

Planowany przegląd powinien stać się konfrontacją indywidualnych spojrzeń na rysunek jako medium podstawowe, promując równocześnie jego możliwości, specyfikę odrębności wśród dyscyplin i fundamentalną rolę w procesie doświadczania twórczego. Przedmiotem konfrontacji staną się rysunki powstałe w pracowniach uczelni, bądź poza nią; stąd dzieła mogą być zarówno prezentacją tendencji i idei programowych lub efektem kontestacji tych założeń jak i sposobem autorskiego wyzwolenia się z „wpływu otoczenia”. W każdym z przypadków rysunek może stanowić pełnowartościowy fakt artystyczny, jeżeli tylko wynika z pełnej świadomości poszukiwań.

W obecnym czasie projekt ten jest szczególnie ważny i istotny w związku z toczącym się od kilku lat sporem o miejsce rysunku w całym procesie edukacji artystycznej wobec wypierających go /rysunek/ działań alternatywnych /rysunek , komputerowy, działania cyfrowe, fotografia, wideo.../. Dopominanie się w programach uczelni o „ciągłość” rysunku jako techniki o walorach studyjnych i kreacyjnych i jako doświadczenia dyscyplinującego myślenie konstrukcyjne jest tożsame z walką o status studenta jako młodego twórcy o ukształtowanej świadomości artystycznej opartej o umiejętności warsztatowe, bagaż intelektualny i wynikające z doświadczeń możliwości odkrywcze i kreacyjne.

Rysunek jako medium pierwsze i podstawowe w twórczym doświadczaniu stanowić będzie zawsze bazę dla naszych odkryć poprzez świadomość przeszłości, świadomość klasyki i tradycji. Jego aktualność polega na definiowaniu wciąż na nowo tego, co odkryte jak i tego, co nadejdzie. On sam może wykreować nowe media i środki wyrazu o przeciwstawnych mu założeniach, ale musi mieć ku temu powód i podstawę. Bowiem, to rysunek jako doświadczenie nadaje sens każdemu działaniu twórczemu, nadaje rytm całemu procesowi budowy i decyduje o ideowo-formalnej metamorfozie.

Międzynarodowy Przegląd  będzie odpowiedzią na wątpliwości związane z medium rysunku a poprzez konfrontację spojrzeń wielokulturowych – integracyjnym apelem o przynależne mu miejsce.

Cykliczność imprezy stanie się gwarantem „obecności” rysunku w doświadczaniu artystycznym będąc również sondażem jego wartości i progresji, a przede wszystkim strategiczną platformą porównawczą szkół w przestrzeni globalnej.

 prof. Janusz Karbowniczek

Wyniki II edycji MTRS Katowice 2017

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.