Uniwersalne projektowanie

Uniwersalne projektowanie podstawą programów kształcenia na kierunkach projektowych ASP w Katowicach – program szkoleń kadry dydaktycznej

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kadry dydaktycznej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w zakresie projektowania uniwersalnego. Szkolenia będą realizowane na przestrzeni roku akademickiego 2021/22 oraz 2022/2023, a zdobyte podczas nich wiedza, umiejętności i doświadczenia będą wykorzystane w procesie dydaktycznym.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 001 888,00 zł
Nr umowy: POWR.03.04.00-00-KP06/21-00

 

 • główne rezultaty

  1. Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Wydziału Projektowego w zakresie:

  - perspektywy potrzeb i możliwości osób w różnym wieku (dzieci, osoby starsze), z niepełnosprawnością słuchu, wzroku, ruchu, intelektualną
  - standardów dostępności w obszarze projektowania: produktów cyfrowych, systemów informacji wizualnej, przestrzeni publicznych, produktów codziennego użytku lub usług,
  - standardów prawnych dot. dostępności (krajowych i międzynarodowych),
  - wytycznych dot. budowania czytelnych i zrozumiałych komunikatów,
  - specyfiki działań terapeutycznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami,
  - potencjału wykorzystania najnowszych rozwiązań, technologii, dobrych praktyk w obszarze projektowania uniwersalnego,
  - metod badawczych i narzędzi stosowanych w badaniu potrzeb/możliwości użytkowników.

  2. Modernizacja programów kształcenia na kierunkach wzornictwo i projektowanie graficzne, uwzględniająca:

  - standardy projektowania uniwersalnego,
  - praktyczne kompetencje w zakresie metod badawczych pozwalających na poznawanie potrzeb użytkowników oraz w zakresie realizacji projektów dedykowanych użytkownikom o różnorodnych potrzebach.

   

 • zadania

  1. Udział w szkoleniach stacjonarnych prowadzonych w ASP w Katowicach przez ekspertów krajowych i zagranicznych.
  2. Udział w grupowych wyjazdach zagranicznych do wiodących ośrodków projektowania uniwersalnego w Wielkiej Brytanii (Helen Hamlyn Centre for Design) i w Austrii (Simplification Centre)
  3. Udział w krajowych i zagranicznych konferencjach z obszaru projektowania uniwersalnego.

 • grupa docelowa

  Kadra akademicka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach realizująca program kształcenia na kierunkach wzornictwo oraz projektowanie graficzne.

 • harmonogram działań

  1. Pierwsza sesja szkoleń stacjonarnych 7-10 marca 2023 r. - szczegółowy program

  2. Szkolenie „Design for Inclusion and Diversity” w Helen Hamlyn Centre for Design w Londynie 19-23 września 2022 r.

  3. Druga sesja szkoleń stacjonarnych 5-9 grudnia 2022 r. - szczegółowy program

  4. Trzecia sesja szkoleń stacjonarnych 6-10 marca 2023 r. - szczegółowy program

  5. Szkolenie w Simplification Centre w Wiedniu 11-15 września 2023 r.

  6. Wyjazdy na konferencje krajowe i zagraniczne - nabór ciągły

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.