Zakończone

Postępowania habilitacyjne zakończone w latach 2011-2018

 1. Jakub Adamek
  ASP Katowice (Wydział Artystyczny)
  Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 24 maja 2017 r. wniosek
  Osiągnięcie: Superpatron – zestaw 24 prac malarskich autoreferat
  Recenzenci:
  prof. Jarosław Modzelewski (ASP Warszawa)
  prof. Maciej Świeszewski (ASP Gdańsk)
  prof. Kamil Kuskowski (ASP Szczecin)
  Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
  Przewodniczący: prof. Piotr Kowalski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
  Sekretarz: dr hab. Michal Minor (ASP Katowice)
  Członek: dr hab. Marian Stępak (UMK Toruń)
  Członek: prof. Zbigniew Blukacz (ASP Katowice)
  skład komisji
  harmonogram postępowania
  Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 15 stycznia 2018 r.
  Uchwała Rady Wydziału Artystycznego

 2. Joanna Janowska-Augustyn
  Uniwersytet Rzeszowski (Wydział Sztuki)
  Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 12 września 2017 r. wniosek
  Osiągnięcie: Tabula Rasa - cykl prac graficznych autoreferat
  Recenzenci:
  prof. Sławomir Witkowski (ASP Gdańsk)
  prof. Andrzej Węcławski (ASP Warszawa)
  dr hab. Sławomir Kosmynka (ASP Łódź)
  Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
  Przewodniczący: prof. Andrzej Banachowicz (UAP Poznań)
  Sekretarz: dr hab. Andrzej Łabuz (ASP Katowice)
  Członek: dr hab. Ireneusz Kopacz (UMK Toruń)
  Członek: prof. Adam Romaniuk (UTH Radom)
  skład komisji
  harmonogram postępowania
  Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 25 stycznia 2018 r.
  uchwała

 3. Paweł Bińczycki
  Uniwersytet Rzeszowski (Wydział Sztuki)
  Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 26 maja 2017 r. wniosek
  Osiągnięcie: Cykl prac graficznych: „Formy przejściowe” autoreferat
  Recenzenci: 
  prof. Grzegorz Chojnacki (ASP Łódź)
  prof. Jacek Szewczyk (ASP Wrocław)
  prof. Janusz Akermann (ASP Gdańsk)
  Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
  Przewodniczący: prof. Andrzej Bobrowski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
  Sekretarz: dr hab. Andrzej Łabuz (ASP Katowice)
  Członek: dr hab. Rafał Kochański (ASP Warszawa)
  Członek: prof. Mariusz Pałka (ASP Katowice)
  skład komisji
  harmonogram postępowania
  Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 25 stycznia 2018 r.
  uchwała

 4. Dominika Kowynia
  Akademia Sztuk Pięknych (Wydział Artystyczny)
  Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 16 stycznia 2018 r. wniosek
  Osiągnięcie: Przeterminowana egzotyka - cykl obrazów autoreferat
  Recenzenci: dr hab. Wojciech Pukocz (ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu)
  prof. Zbigniew Bajek (ASP im. J. Matejki w Krakowie)
  dr hab. Bogusław Bachorczyk (ASP im. J. Matejki w Krakowie)
  Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
  Przewodniczący: prof. Andrzej Banachowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
  Sekretarz: dr hab. Paweł Mendrek (ASP Katowice)
  Członek: dr hab. Michał Borys (ASP Warszawa)
  Członek: dr hab. Jakub Adamek (ASP Katowice)
  Harmonogram
  skład komisji
  Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 27 czerwca 2018 r.
  uchwała

 5. Bartłomiej Trzos
  Uniwersytet Opolski (Wydział Sztuki)
  Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 25 stycznia 2018 r. wniosek
  Osiągnięcie: INTERIOR-W poszukiwaniu własnej przestrzeni autoreferat
  Recenzenci: dr hab. Katarzyna Słuchocka (Politechnika Poznańska)
  prof. Grzegorz Chojnacki (ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi)
  dr hab. Przemysław Łopaciński (ASP Gdańsk)
  Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
  Przewodniczący: prof. Andrzej Bator (ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu)
  Sekretarz: dr hab. Dariusz Gajewski (ASP Katowice)
  Członek: dr hab. Grzegorz Wnęk (ASP im. J. Matejki w Krakowie)
  Członek: dr hab. Jolanta Jastrząb (ASP Katowice)
  Nadanie stopnia doktora: 27 czerwca 2018 r.
  Uchwała Rady Wydziału Artystycznego
  skład komisji
  harmonogram

 6. Andrzej Klisz
  ASP Katowice (Wydział Projektowy) 
  postępowanie habilitacyjne wszczęte 7 lutego 2018 r. 
  Osiągnięcie: Zestaw projektów klocków dla fundacji ekonomii społecznej BYĆ RAZEM
  Nadanie stopnia: 15 czerwca 2018 r. (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Wydział Form Przemysłowych)

 7. Piotr Bąk
  Akademia Sztuk Pięknych (Wydział Projektowy)
  Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 2 marca 2018 r. wniosek
  Osiągnięcie: Poszukiwanie siebie autoreferat
  Recenzenci: prof. Jędrzej Gołaś (UMK w Toruniu)
  dr hab. Katarzyna Słuchocka (Politechnika Poznańska)
  dr hab. Tomasz Chudzik (AJD w Częstochowie)
  Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
  Przewodniczący: prof. Maciej Buszewicz (ASP Warszawa)
  Sekretarz: dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender (ASP Katowice)
  Członek: dr hab. Anna Bochenek (UTP Bydgoszcz)
  Członek: dr hab. Dawid Korzekwa (ASP Katowice)
  Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 10 października 2018 r. (Wydział Projektowy)
  uchwała Rady Wydziału Projektowego
  skład komisji 
  harmonogram

 8. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska
  Akademia Sztuk Pięknych (Wydział Projektowy)

  Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 27 kwietnia 2018 r.  wniosek
  Osiągnięcie: The Insects Project - Problems of Diacritic Design for Central European Languages (The Insects Project - problem projektowania znaków diakrytycznych dla języków środkowoeuropejskich) autoreferat
  Recenzenci: prof. Jacek Dyrzyński (ASP Warszawa)
  dr hab. Wioletta Jaskólska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  dr hab. Ewa Satalecka (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie)
  Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
  Przewodniczący: prof. Andrzej Banachowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
  Sekretarz: dr hab. Justyna Kucharczyk (ASP Katowice)
  Członek: dr hab. Jarosław Dzięcielewski (Uniwersytet Zielonogórski)
  Członek: dr hab. Dawid Korzekwa (ASP Katowice)
  Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 10 października 2018 r. (Wydział Projektowy)
  harmonogram
  uchwała Rady Wydziału Projektowego
  skład komisji
 1. Damian Pietrek
  ASP Katowice (Wydział Projektowy)
  Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 29 sierpnia 2016 r. wniosek
  Osiągnięcie: Płaszczyzny i rzeczywistości równoległe – cykl 12 rysunków na płótnie autoreferat
  Recenzenci: prof. Błażej Ostoja-Lniski
  prof. Janusz Akermann
  prof. Stanisław Tabisz
  Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
  prof. Andrzej Banachowicz (przewodniczący)
  dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender (sekretarz)
  dr hab. Tomasz Sadlej (członek)
  dr hab. Jolanta Jastrząb (członek)
  Skład komisji
  Zmiana składu
  Harmonogram postępowania
  N
  adanie stopnia doktora habilitowanego: 11 kwietnia 2017 r.
  Uchwała Rady Wydziału Projektowego

 2. Justyna Kucharczyk
  ASP Katowice (Wydział Projektowy)
  postępowanie habilitacyjne wszczęte 9 grudnia 2016 r.
  Osiągnięcie: Systemy informacji wizualnej dla instytucji kultury.
  Nadanie stopnia: 19 maja 2017 r. (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Wydział Form Przemysłowych)

 3. Piotr Kossakowski
  ASP Katowice (Wydział Artystyczny)
  Postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 14 kwietnia 2017 r. wniosek
  Osiągnięcie: „Dekonstrukcja zdarzeń” – cykl obejmujący zestaw 30 obrazów autoreferat
  Recenzenci:
  prof. Piotr Klugowski
  prof. Bogdan Wojtasiak
  dr hab. Tomasz Sadlej
  Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
  prof. Andrzej Banachowicz (przewodniczący)
  dr hab. Paweł Mendrek (sekretarz)
  prof. Tomasz Chojnacki (członek)
  prof. Antoni Kowalski (członek)
  Skład komisji habilitacyjnej
  Harmonogram postępowania
  Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 26 września 2017 r. uchwała

1. Paweł Mendrek
(ASP Katowice)
postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 2 maja 2016 r.
Osiągnięcie: Sampling Spaces - cykl prac
Recenzenci: prof. Antoni Porczak
prof. Tomasz Chojnacki
dr hab. Zbigniew Romańczuk
Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
prof. Grażyna Korpal (przewodnicząca)
dr hab. Jolanta Jastrząb (sekretarz)
prof. Stefan Ficner (członek)
prof. Ewa Zawadzka (członek)

 • 2015

  1. Justyna Szklarczyk-Lauer
  ASP Katowice (Wydział Projektowy)
  postępowanie habilitacyjne wszczęte 4 lutego 2015 r.
  Osiągnięcie: Dokumentacja przebiegu studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  nadanie stopnia: 11 czerwiec 2015 r. (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Wydział Form Przemysłowych)

  2. Anna Kmita
  ASP Katowice (Wydział Projektowy)
  postępowanie habilitacyjne wszczęte 18 listopada 2014 r. 
  Osiągnięcie:
  Zestaw trzech realizacji związanych z projektowaniem kolorystyki w komunikacji wizualnej
  nadanie stopnia: 12 maj 2015 r. (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa)

  3. Andrzej Sobaś
  ASP Katowice (Wydział Projektowy)
  postępowanie habilitacyjne wszczęte 11 czerwca 2014 r.
  Osiągnięcie:
  Seria tokarek do zestawów kołowych firmy Koltech sp. z o.o. w Raciborzu
  nadanie stopnia: 4 luty 2015 r. (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Wydział Form Przemysłowych)

 • 2014

  1. Dawid Korzekwa
  (ASP Katowice)
  postępowanie habilitacyjne wszczęte dnia 22 stycznia 2014 r.
  Osiągnięcie: zestaw 3 realizacji związanych z identyfikacją wizualną oraz grafiką wydawniczą
  Recenzenci: prof. Marian Oslislo
  prof. Mirosław Adamczyk
  dr hab. Marek Herbik
  Pozostali członkowie komisji habilitacyjnej:
  prof. Maciej Buszewicz (przewodniczący)
  dr hab. Ewa Stopa-Pielesz (sekretarz)
  dr hab. Tomasz Bierkowski (członek)
  dr hab. Rafał Kochański (członek)
  nadanie stopnia: 28 listopad 2014 (Wydział Projektowy)

  2. Teresa Frodyma
  (Wyższa Szkoła Techniczna)
  Temat pracy: Marginalia
  Recenzenci: prof. Józef Budka
  prof. Zygmunt Rafał Strent
  prof. Sławomir Iwański
  prof. Joanna Piech-Kalarus
  nadanie stopnia: 23 wrzesień 2014 (Wydział Artystyczny)

  3. Katarzyna Gawrych-Olender
  ASP Katowice
  Temat pracy: Spotkania i inny
  Recenzenci: prof. Adam Romaniuk
  prof. Stanisław Tabisz
  prof. Zdzisław Olejniczak
  prof. Zygmunt Rafał Strent
  nadanie stopnia: 23 wrzesień 2014 (Wydział Artystyczny)

  4. Dariusz Gajewski
  ASP Katowice
  Temat pracy: Ruch obrazu
  Recenzenci: prof. Adam Romaniuk
  doc. PhDr. Zbyněk Janáček
  prof. Andrzej Banachowicz
  prof. Jan Pamuła
  nadanie stopnia: 24 wrzesień 2014 (Wydział Artystyczny)

  5. Zbigniew Furgaliński
  ASP Katowice
  Temat pracy: Horyzonty
  Recenzenci: prof. Roman Kalarus
  prof. Lech Wolski
  prof. Andrzej Banachowicz
  prof. Lech Majewski
  nadanie stopnia: 25 wrzesień 2014 (Wydział Projektowy)

  6. Michał Minor
  ASP Katowice
  Temat pracy: Niż obywatelski
  Recenzenci: prof. Kazimierz Cieślik
  dr hab. Sławomir Toman
  prof. Andrzej Banachowicz
  dr hab. Krzysztof Polkowski
  nadanie stopnia: 27 czerwiec 2014 (Wydział Artystyczny)

  7. Andrzej Łabuz
  ASP Katowice
  Temat pracy: Pokrycie
  Recenzenci: prof. Piotr Gojowy
  prof. Agnieszka Cieślińska-Kawecka
  dr hab. Christopher Nowicki
  dr hab. Grzegorz Hańderek
  nadanie stopnia: 11 czerwiec 2014 (Wydział Artystyczny)

  8. Jarosław Sankowski
  Uniwersytet Rzeszowski
  Temat pracy: Przenikanie
  Recenzenci: prof. Teresa Kotkowska-Rzepecka
  prof. Joanna Imielska
  prof. prof. Lech Kołodziejczyk
  prof. Kazimierz Cieślik
  nadanie stopnia: 6 maj 2014 (Wydział Artystyczny)

  9. Agata Chmielarz
  ASP Katowice (Wydział Projektowy)
  Temat pracy: Miasteczko kulodrom jako element kształcenia przez zabawę dzieci w wieku przedszkolnym
  nadanie stopnia: 29 kwiecień 2014 (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Wydział Form Przemysłowych)

  10. Jacek Mrowczyk
  ASP Katowice (Wydział Projektowy)
  nadanie stopnia: 26 marzec 2014 (Vysoká škola výtvarných umení: Bratysława)

  11. Lesław Tetla
  ASP Katowice
  Temat pracy: Strukturaklna jednostka mieszkaniowa
  Recenzenci: prof. Teresa Miszkin
  prof. Andrzej Banachowicz
  prof. Stanisław Baj
  prof. Zbigniew Blukacz
  nadanie stopnia: 13 marzec 2014 (Wydział Artystyczny)

  12. Piotr Muschalik
  ASP Katowice
  Temat pracy: Vanitas
  Recenzenci: prof. Adam Romaniuk
  doc. PhDr. Zbyněk Janáček
  prof. Andrzej Florkowski
  prof. Grzegorz Przyborek
  nadanie stopnia: 13 marzec 2014 (Wydział Artystyczny)

 • 2013

  1. Kazimierz Frączek
  PWSZ Racibórz
  Temat pracy: Meditatio Mortis - człowiek w przestrzeni odwróconej
  Recenzenci: prof. Zygmunt Rafał Strent
  prof. Andrzej Banachowicz
  kw. II st. Grzegorz Bednarski
  prof. Antoni Kowalski
  nadanie stopnia: 1 lipiec 2013 (Wydział Artystyczny)

  2. Franciszek Nieć
  PWSZ Racibórz
  Temat pracy: Międzypola. Linoryty 2010-2012
  Recenzenci: prof. Zygmunt Rafał Strent
  prof. Andrzej Banachowicz
  dr hab. Tomasz Chudzik
  dr hab. Grzegorz Hańderek
  nadanie stopnia: 1 lipiec 2013 (Wydział Artystyczny)

 • 2012

  1. Renata Szyszlak
  Uniwersytet Rzeszowski
  Temat pracy: Znaki niecierpliwe jak chwile
  Recenzenci: prof. Zygmunt Rafał Strent
  prof. Andrzej Banachowicz
  prof. Leszek Misiak
  prof. Janusz Karbowniczek
  nadanie stopnia: 19 październik 2012 (Wydział Artystyczny)

  2. Tomasz Bierkowski
  ASP Katowice
  Temat pracy: Cykl publikacji poświęconych percepcji i zrozumieniu dzieł sztuki
  Recenzenci: prof. Marian Oslislo
  kw. II st. Janusz Górski
  prof. Zygmunt Rafał Strent
  prof. Andrzej Banachowicz
  nadanie stopnia: 8 maj 2012 (Wydział Projektowy)

  3. Krzysztof Rumowski
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Temat pracy: Wygląda pani pięknie – pieśni o miłości Wojciecha Waglewskiego
  Recenzenci: kw. II st. Bogdan Król, prof. ASP
  prof. Lech Majewski
  prof. Zygmunt Rafał Strent
  prof. Eugeniusz Delekta
  nadanie stopnia: 8 maj 2012 (Wydział Projektowy)

 • 2011

  1. Ryszard Grazda
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Temat pracy: Róże – drzeworyty, kolaże graficzne
  Recenzenci: dr hab. Agnieszka Półrola-Koćwin
  kw. II st. Mariusz Pałka, prof. ASP
  prof. Zygmunt Rafał Strent
  prof. Andrzej Banachowicz
  nadanie stopnia: 22 luty 2011 (Wydział Artystyczny)

  2. Jolanta Jastrząb
  ASP Katowice
  Temat pracy: Sztuka narzędziem społecznej terapii
  Recenzenci: dr hab. Andrzej Tobis, prof. ASP
  prof. Wiesław Karolak, prof. ASP
  prof. Zygmunt Rafał Strent
  prof. Andrzej Banachowicz
  nadanie stopnia: 4 październik 2011 (Wydział Artystyczny)

  3. Grzegorz Stachańczyk
  ASP Warszawa
  Temat pracy: Deliciae humani Generis – młoda, mądra i gasnąca – cykl obrazów
  Recenzenci: prof. Jacek Rykała
  dr hab. Tadeusz Boruta
  prof. Stanisław Rodziński
  prof. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki
  nadanie stopnia: 11 październik 2011 (Wydział Artystyczny)

  4. Grzegorz Hańderek
  ASP Katowice
  Temat pracy: Powierzchowność/Exterior – cykl grafik
  Recenzenci: prof. Waldemar Węgrzyn
  prof. Mirosław Pawłowski
  prof. Eugeniusz Delekta
  prof. Andrzej Banachowicz
  nadanie stopnia: 20 grudzień 2011 (Wydział Artystyczny)

  5. Maciej Linttner
  ASP Katowice
  Temat pracy: Notatki/Notatki towarzyszące/Notatki w szafie
  Recenzenci: prof. Kazimierz Cieślik
  kw. II st. Andrzej Bednarczyk
  prof. Mirosław Pawłowski
  prof. Zygmunt Rafał Strent
  nadanie stopnia: 20 grudzień 2011 (Wydział Artystyczny)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.