ERASMUS

Procedury aplikacji dla studentów

Rekrutacja na realizację części studiów w programie Erasmus+

Rekrutacja na wyjazd w celu odbycia części studiów odbywa się zawsze na początku semestru letniego, czyli na przełomie lutego/marca.

 • Przygotowanie

  Warunki naboru

  1. Zgodnie z zasadami programu Erasmus+ osobami uprawnionymi do korzystania z programu Erasmus+ są studenci zarejestrowani w instytucji szkolnictwa wyższego i przyjęci na studia kończące się uzyskaniem uznawanej kwalifikacji (dyplomu) lub innej uznawanej kwalifikacji zdobytej w szkolnictwie wyższym (do poziomu doktoratu włącznie).
  2. Wyjazdy studentów ASP w Katowicach w ramach programu Erasmus+ odbywają się według zasad określonych w umowie podpisywanej co roku przez ASP w Katowicach z Narodową Agencją Programu Erasmus+.
  3. Osobami uprawnionymi do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w ASP w Katowicach są studenci ASP w Katowicach, którzy w chwili wyjazdu będą mieli ukończony:
  • co najmniej pierwszy rok w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; 
  • co najmniej I semestr I roku w przypadku studiów drugiego stopnia.


  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji studentów ASP w Katowicach na realizację części studiów w programie Erasmus+ w załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 83/2020 (zakładka akty prawne)


 • Wyniki

  Zgłoszone wnioski są weryfikowane przez komisje wydziałowe (złożone z przedstawicieli wszystkich kierunków danego wydziału), które - na podstawie oceny portfolio prac, oceny z egzaminu językowego oraz średniej ocen za poprzedni semestr - tworzą ranking kandydatów. Następnie rankingi z obu wydziałów weryfikuje senacka komisja ds. umiędzynarodowienia (złożona z przedstawicieli pedagogów wszystkich kierunków, studentów, administracji) i na podstawie informacji z Narodowej Agencji Erasmus+ o ilości miejsc przyznanych uczelni na dany rok wyłania ostateczną listę kandydatów. Wszyscy kandydaci informowani są o wynikach e-mailowo. Wyłonieni kandydaci zobowiązani są do samodzielnego przygotowania dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską i przekazanie ich do wysłania pracownikowi Działu Kształcenia i Studentów. Obowiązkiem każdego studenta aplikującego na wyjazd jest sprawdzenie i przestrzeganie terminu przyjmowania dokumentów w uczelni partnerskiej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.