Aktualności

 • Publiczne obrony prac doktorskich: 11 kwietnia 2017 r.

  Dziekan Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zawiadamia,  że w dniu 11 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Projektowego, w sali kinowej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:
  mgr Łukasz Ziółkowski
  (uczestnik niestacjonarnych środowiskowych studiów doktoranckich)
  Temat pracy doktorskiej:
  Alchemia snów – animacja wykonana w programach graficznych 3D, 2D, z zastosowaniem metody skanowania, z możliwością oglądania niektórych scen za pomocą okularów Oculus.
  Promotor: dr hab. Bogdan Król (ASP Katowice)
  Recenzenci: dr hab. Piotr Welk (ASP Warszawa)
  dr hab. Marek Grzyb (ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

  natomiast w tym samym dniu o godz. 14.00 w Galerii Pustej w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 2, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:
  mgr Anna Lorenc (ASP Katowice)             
  Temat pracy doktorskiej:
  W stronę centrum. Obrazowanie aglomeracji górnośląskiej.
  Promotor: prof. Waldemar Jama (WST Katowice)
  Recenzenci: prof. Grzegorz Przyborek (ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi)
  Prof. Andrzej Bator (ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

  Prace doktorskie złożone są w Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37. Opis/streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 31 marca 2017 r.

  Dziekan Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zawiadamia,  że w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 14.30 na posiedzeniu Rady Wydziału Projektowego, w sali kinowej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:
  mgr Paweł Krzywda (ASP Katowice)
  Temat pracy doktorskiej: Ruch obrazu – analiza możliwości wizualizacji ruchu w publikacji w oparciu o język projektowy
  Promotor: dr hab. Bogdan Król (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Maciej Buszewicz (ASP Warszawa)
  prof. Adam Romaniuk (UTH Radom)

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37 (pokój 015).

 • Komunikat nr 2 Dziekana Wydziału Artystycznego

  1. Niniejszym, po konsultacji z komisją ds. struktury i jakości kształcenia, ustala się, dla grupy osób określonej w pkt 2, dzień 31 maja 2017 r. jako ostateczny termin przedstawienia pracy doktorskiej w ramach przewodu doktorskiego w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne.
  2. Termin określony w pkt 1 dotyczy pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, których przewód doktorski wszczęto na Wydziale Artystycznym do roku akademickiego 2015/2016 włącznie.

   Art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 1311):

  1. Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej, rada jednostki organizacyjnej może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.
 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 9 marca 2017 r.

  Dziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zawaidamia,  że w dniu 9 marca 2017 r. o godz. 15.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego, w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach, rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:
  mgr Daria Malicka
  Temat pracy doktorskiej:
  O metodzie. Wizualne narzędzia myślenia
  Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Grzegorz Kowalski (ASP Warszawa)
  dr hab. Grzegorz Sztwiertnia (ASP im. Jana Matejki w Krakowie)

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37. Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice.

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej: 28 lutego 2017 r.

  Dziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zawiadamia,  że w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 14.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego, w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, al. Korfantego 6, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:
  mgr Hanna Sitarz-Pietrzak

  Temat pracy doktorskiej:
  Echolalia. Multiplikacja przestrzeni w relacji słowo-obraz
  Promotor: prof. Jacek Rykała (ASP Katowice)
  Promotor pomocniczy: dr hab. Paweł Mendrek (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Izabela Gustowska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
  prof. Andrzej Bator (ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

  Praca doktorska złożona jest w Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37. Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice, natomiast wystawa prac prezentowana jest w ww. galerii sztuki.

 • Publiczne obrony prac doktorskich: 1 lutego 2017 r.

  Dziekan Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zawiadamia,  że w dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego, w Galerii Terra w Katowicach, ul. Porcelanowa 23 (budynek B), odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:
  mgr Milena Michałowska
  Temat pracy doktorskiej:
  Ekspresja to podróż w głąb siebie, to uzewnętrzniona mapa mojego ja
  Promotor: dr hab. Dariusz Gajewski (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Jacek Szewczyk (ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
  prof. Andrzej Węcławski (ASP Warszawa)

  natomiast w tym samym dniu o godz. 14.00 w Galerii Szarej w Katowicach, ul. Misjonarzy Oblatów 4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne:
  mgr Agnieszka Piotrowska               
  Temat pracy doktorskiej:
  Aegrum corpus quassari lenibus solet offensis. Alfabetyzm i analfabetyzm zdrowotny
  Pomotor: prof. Janusz Karbowniczek (ASP Katowice)
  Recenzenci: prof. Katarzyna Józefowicz (ASP Gdańsk)
  dr hab. Rafał Łubowski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

  Prace doktorskie złożone są w Dziale Nauczania ASP Katowice przy ul. Raciborskiej 37. Opis/streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej ASP Katowice
  natomiast wystawa prac prezentowana jest odpowiednio w ww. galeriach sztuki.

 • Komunikat nr 1 Prodziekana Wydziału Artystycznego

  Komunikat nr 1 Prodziekana Wydziału Artystycznego w roku akademickim 2016/2017

  Niniejszym ustala się w roku akademickim 2016/2017 harmonogram posiedzeń zwyczajnych Rady Wydziału Artystycznego dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora dla osób niebędących pracownikami Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach:

  • 16 listopada 2016 r. (środa)
  • 16 stycznia 2017 r. (poniedziałek)
  • 15 marca 2017 r. (środa)
  • 15 maja 2017 r. (poniedziałek)

  Wnioski do porządku obrad Rady Wydziału Artystycznego, a w szczególności wnioski o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z całą wymaganą dokumentacją należy składać najpóźniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia.Do porządku obrad objętych niniejszym harmonogramem mogą zostać dołączone inne sprawy, a w szczególności określone przez Radę Wydziału Artystycznego na poprzednich posiedzeniach, sprawy których termin rozstrzygnięcia określają obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. 2016, poz. 882), a także sprawy wynikające z bieżącej pracy Rady Wydziału zaproponowane przez jej przewodniczącego.Do zwoływania posiedzeń zwyczajnych oraz nadzwyczajnych Rady Wydziału Artystycznego w pozostałych sprawach stosuje się obowiązujące regulacje, w tym zapisy Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.