Zakończone

Przewody doktorskie zakończone w latach 2010-2023

 • 2022
  1.  Antonina Konopelska (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
   Tytuł pracy: Wszystko, co mam(y)
   Promotor: prof. dr hab. Ewa Zawadzka
   Promotor pomocniczy: dr hab. Judyta Bernaś 
   Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Gorlak (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku) recenzja
   prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn (Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz w Poznaniu) recenzja  
   Streszczenie PL
   Streszczenie ENG 
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony: 28 kwietnia 2022 r. (Rada Dyscypliny)
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 30 maja 2022 r. 

  2. Victor Manuel Hernández Castillo 
   Temat pracy: Konstrukcja wyobrażenia w propozycji hybrydyzacji figuratywnej w dwóch seriach grafik: Seria linorytów „Poplecznicy i padlinożercy” – mitografie codzienności; Seria rycin – akwafort: „Quo vadis – archetypy ruchome”
   Promotor: prof. Mariusz Pałka
   Wszczęcie przewodu doktorskiego: 29 maja 2018 r. (Wydział Artystyczny)
   Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Akermann (ASP Gdańsk) recenzja
   prof. dr hab. Bogdan Miga (ASP im. Jana Matejki w Krakowie) recenzja
   P
   rzyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 16 września 2022 r. (Rada Dyscypliny)
   Nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: 28 września 2022 r.
   streszczenie_PL
   streszczenie_ENG 

  3. Anna Rakoczy
   Temat pracy:
   Cień lasu
   Wszczęcie przewodu doktorskiego: 21 grudnia 2015 r. (Wydział Artystyczny)
   Promotor: prof. dr hab. Andrzej Tobis
   Recenzenci: prof. dr hab. Łukasz Huculak (Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu) recenzja
   dr hab. Bianka Rolando (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie) recenzja 
   Streszczenie PL 
   Streszczenie ENG

   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony: 8 listopada 2022 r. (Rada Dyscypliny)
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 23 listopada 2022 r.

  4. Łukasz Zaręba
   Temat pracy:
   Na zgliszczach. Tożsamość. Wojna. Media
   Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Blukacz
   Wszczęcie przewodu doktorskiego: 15 kwietnia 2019 r. (Wydział Artystyczny)
   Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Blukacz
   Recenzenci: 
   prof. dr hab. Kamil Kuskowski (Akademia Sztuki w Szczecinie) recenzja
                       dr hab. Rafał Borcz (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) recenzja
   Streszczenie PL
   Streszczenie ENG
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 8 listopada 2022 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 2 grudnia 2022 r.

   5. Witold Berus
   Temat pracy: 
   Brzmienie portretu – synkretyczna relokacja dźwięków w obrazie malarskim
   Promotor: prof. dr hab. Michał Minor
   Wszczęcie przewodu doktorskiego: 29 czerwca 2016 r. (Wydział Artystyczny)
   Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Bajek (ASP im. Jana Matejki w Krakowie) recenzja
   prof. dr hab. Tomasz Chudzik (UHP im. Jana Długosza w Częstochowie) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 8 listopada 2022 r.
   streszczenie_PL_ENG
   Nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: 8 grudnia 2022 r.

   6. Filip Ciślak (ASP Katowice)
   Temat pracy: 
   Titivillus – system pomocy dydaktycznych do nauki kaligrafii.
   Promotor: dr hab. Jacek Mrowczyk
   Wszczęcie przewodu doktorskiego: 25 kwietnia 2019 r. (Wydział Projektowy)
   Recenzenci: dr hab. Nikodem Pręgowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) recenzja
   doc. Pavel Noga (Uniwersytet Tomáša Baty w Zlinie) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 2 grudnia 2022 r.
   streszczenie_PL
   streszczenie_ENG
   Nadanie stopnia doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: 16 grudnia 2022 r.

   7. Artur Oleś (ASP Katowice)
   Temat pracy: 
   Reposter
   Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek
   Wszczęcie przewodu doktorskiego: 8 listopada 2018 r. (Wydział Artystyczny)
   Recenzenci: dr hab. Katarzyna Bałka (ASP Warszawa) recenzja
   dr hab. Robert Sowa (ASP im. Jana Matejki w Krakowie) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 2 grudnia 2022 r.
   streszczenie_PL
   streszczenie_ENG
   Nadanie stopnia doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: 19 grudnia 2022 r.

 • 2021
  1. Anna Treska-Siwoń (WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie)
   Temat pracy: Projektant i użytkownik. Opracowanie merytoryczne i graficzne serii trzech książek edukacyjnych z zakresu projektowania oraz komplementarnych materiałów dla nauczycieli/opiekunów
   Promotor: dr hab. Jacek Mrowczyk
   Recenzenci: dr hab. Ewa Satalecka (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie) recenzja
   prof. dr hab. Maria Dziedzic (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) recenzja
   Recenzenci: dr hab. Ewa Satalecka (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie) recenzja
   prof. dr hab. Maria Dziedzic (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) recenzja
   Streszczenie_PL
   Streszczenie_ENG
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 10 grudnia 2020 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 19 stycznia 2021 r. 

  2. Marta Czarnecka (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
   Temat pracy:
   Symbiotyczne obiekty-zdarzenia. Relatywność i relacyjność rzeczywistości
   Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Walczak
   Recenzenci: dr hab. Małgorzata Wielek-Mandrela (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) recenzja
   dr hab. Sławomir Toman (UMCS Lublin) recenzja 
   Streszczenie PL
   Streszczenie ENG
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 12 marca 2021 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 16 kwietnia 2021 r. 

  3. Hanna Rozpara (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
   Temat pracy:
   Kamuflaż jako strategia maskowania i wypierania rzeczywistości
   Promotor: prof. dr hab. Mariusz Pałka
   Recenzenci: dr hab. Rafał Pytel (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) recenzja
   dr hab. Witold Zaręba (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) recenzja 
   STRESZCZENIE PL
   STRESZCZENIE ENG
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 12 marca 2021 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 26 kwietnia 2021 r. 
 • 2020
  1. Dominik Ritszel (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
   Temat pracy: Kategoria siły
   Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek
   Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Szandała
   Recenzenci: dr hab. Iwona Demko (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) recenzja
   dr hab. Joanna Wowrzeczka (Uniwersytet Śląski w Katowicach) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony: 17 grudnia 2019 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 17 lutego 2020 r. 
   streszczenie_PL
   streszczenie_ENG

  2. Agata Korzeńska (ASP Katowice)
   Temat pracy: 
   Prawo dla projektantów – zestaw narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemów o charakterze prawnym oraz przybliżających projektantom problematykę prawną w zakresie wykonywanej przez nich pracy
   Promotor: dr hab. Jacek Mrowczyk
   Recenzenci: 
   doc. mgr. art. Marcel Benčík (Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Bratysławie) recenzja_ENG  recenzja_PL
   prof. Michał Stefanowski (ASP Warszawa) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 17 lutego 2020 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 16 lipca 2020 (w trybie zdalnym)
   Streszczenie pracy język polski
   streszczenie pracy język angielski
  3. Aleksandra Jarosz (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
   Temat pracy: Interaktywne doświadczenie z elementami mierzącymi ekstrawersje i introwersje użytkownika 
   Promotor: prof. dr hab. Bogdan Król
   Recenzenci: dr hab. Marek Grzyb (Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu) recenzja
                       dr hab. Piotr Welk (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 17 lutego 2020 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 30 września 2020 (w trybie zdalnym)
   streszczenie pracy język polski
   streszczenie pracy język angielski

  4. Marcin Wysocki (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
   Temat pracy: Wystawa sztuki współczesnej jako usługa. Badanie potrzeb odbiorców wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej Kronika. Analiza i poprawa procesów projektowych wpływających na doświadczenia odwiedzających wystawy
   Promotor: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer
   Recenzenci: doc. mgr. art. Marcel Benčík (Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Bratysławie)recenzja ENGrecenzja PL
                       prof. Anna Królikiewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 23 lipca 2020 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 30 września 2020 (w trybie zdalnym)  
   streszczenie pracy język polski 
   streszczenie pracy język angielski
   Praca doktorska "Wystawa jako usluga"
  5. Tomasz Strojecki (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie) 
   Temat pracy: "
   Transforma/Gdzieniegdzie” – meta-forma koncertu audiowizualnego – prawykonanie w ramach Festiwalu Prawykonań 2019, Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki, 29-31 marca 2019
   Promotor:
   prof. dr hab. Marian Oslislo
   Promotor pomocniczy:
   dr hab. Ksawery Kaliski
   Recenzenci: 
   dr hab. Marek Grzyb (Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu) recenzja
                      
   dr hab. Piotr Welk (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej:
    16 października 2020 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki:
   27 października 2020 (w trybie zdalnym)
   streszczenie pracy język polski 
   streszczenie pracy język angielski
 • 2019
  1. Agata Szymanek  (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
   Temat pracy: Strategie twórcze wobec metamodernizmu. Poganka
   Promotor: prof. dr hab. Jacek Rykała
   Promotor pomocniczy: dr hab. Dominika Kowynia
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 17 grudnia 2018 r. (Wydział Artystyczny)
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 18 stycznia 2019 r.
   Recenzenci: dr hab. Kinga Nowak (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) recenzja
   prof. Hanna Łuczak (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) recenzja
   streszczenie_PL
   streszczenie_ENG

  2. Urszula Gireń (Politechnika Białostocka)
   Temat pracy: 
   Opracowanie graficzne publikacji: Renesansowe projektowanie książek drukowanych w Polsce w kontekście wpływów europejskich.
   Promotor: dr hab. Jacek Mrowczyk
   Promotor pomocniczy: dr Zofia Oslislo-Piekarska
   Recenzenci: prof. Janusz Górski (ASP Gdańsk) recenzja
   prof. Krzysztof Kochnowicz (UAP Poznań) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 21 stycznia 2019 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 26 lutego 2019 r.
   streszczenie_PL
   streszczenie_ENG 

  3. Monika Mysiak  (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
   Temat pracy: Intymność: codzienność w sztuce
   Promotor: prof. dr hab. Antoni Kowalski
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 13 marca 2019 r. (Wydział Artystyczny)
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 25 marca 2019 r.
   Recenzenci: prof. Paweł Frąckiewicz (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)  recenzja
   prof. Roman Maciuszkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
     recenzja 
   streszczenie_PL 
   streszczenie_ENG 

  4. Monika Panek  (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
   Temat pracy: Fantazmaty i pzrebudzenia. Malarskie wyobrażenie doświadczenia żałoby i poczucia utraty w oparciu o wybrane koncepcje psychoanalityczne
   Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Blukacz
   Promotor pomocniczy: dr Malgorzata Rozenau
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 22 lutego 2019 r. (Wydział Artystyczny)
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 25 marca 2019 r.
   Recenzenci: prof. Stanisław Baj (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) recenzja
   dr hab. Małgorzata Wielek-Mandrela (UniwersytetuPedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) recenzja 
   streszczenie_PL 
   streszczenie_ENG 

  5. Jerzy Rupik (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
   Temat pracy:
   Transpolis – afordancje miejsca
   Promotor: prof. dr hab. Sławomir Brzoska
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 13 marca 2019 r. (Wydział Artystyczny)
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 02 kwietnia 2019 r.
   Recenzenci: dr hab. Piotr Welk (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) recenzja
   dr hab. Tomasz Matuszak (Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi) recenzja
   streszczenie_PL
   streszczenie_ENG 

  6. Jakub Zdejszy (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
   Temat pracy:
   Obrazy pamięci
   Promotor: prof. dr hab. Ewa Zawadzka
   Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Szandała
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 13 marca 2019 r. (Wydział Artystyczny)
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 02 kwietnia 2019 r.
   Recenzenci: prof. Zbigniew Gorlak (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku) recenzja
   prof. Mirosław Pawłowski (Uniwersytet Rzeszowski) recenzja
   streszczenie_PL
   streszczenie_ENG

  7. Paulina Urbańska (ASP Katowice)
   Temat pracy: 
   Nowy proces projektowy? Problematyka prac badawczych w projektowaniu graficznym
   Promotor: dr hab.Tomasz Bierkowski
   Recenzenci: dr hab. Monika Wojtaszek-Dziadusz (ASP im. Jana Matejki w Krakowie) recenzja
   prof. Michał Stefanowski (ASP Warszawa) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 17 maja 2019 r. (Wydział Projektowy)
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 13 czerwca 2019 r. (Wydział Projektowy)
   streszczenie_PL
   streszczenie_ENG

  8. Barbara Czapor-Zaręba (AJD Częstochowa)
   Temat pracy: 
   przejście…Transgresja tożsamości
   Promotor: dr hab. Katarzyna Winczek
   Promotor pomocniczy: dr Judyta Bernaś
   Recenzenci: prof. Dariusz Kaca (ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi) recenzja
   prof. Andrzej Markiewicz (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do poblicznej obrony: 10 lipca 2019 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 16 września 2019 r. (Wydział Artystyczny)
   streszczenie_PL
   streszczenie_ENG

  9. Iva Krupicová (Uniwersytet Ostrawski)
   Temat pracy: 
   Błędny kamień
   Promotor: prof. Mariusz Pałka
   Promotor pomocniczy: dr Sybilla Skałuba
   Recenzenci: prof. Błażej Ostoja Lniski (ASP Warszawa) recenzja
   prof. Dariusz Kaca (ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do poblicznej obrony: 10 lipca 2019 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 16 września 2019 r. (Wydział Artystyczny)
   streszczenie_PL_ENG

  10.  Marek Pośpiech (ASP Katowice)
   Temat pracy:
   Miasto jako ciało
   Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek
   Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Szandała
   Recenzenci: prof. Grzegorz Sztwiertnia (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) recenzja
   dr hab. Małgorzata Warlikowska (Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do poblicznej obrony: 16 września 2019 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 28 października 2019 r. 

  11. Przemysław Jeżmirski  (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
   Temat pracy: Eksperymenty poznawcze bliskiego otoczenia, ułożone w kolejności alfabetycznej
   Promotor: prof. dr hab. Andrzej Tobis
   Recenzenci: dr hab. Piotr Bosacki (Uniwersytet  Artystyczny w Poznaniu) recenzja
   prof. Kamil Kuskowski (Akademia Sztuki w Szczecinie) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do poblicznej obrony: 28 października 2019 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 7 listopada 2019 r. 

  12. Laura Birnbach (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
   Temat pracy:
   Komunikat wizualny w kampaniach prospołecznych w kontekście problemu transplantologii
   Promotor: dr hab. Ewa Stopa-Pielesz
   Recenzenci: dr hab. Pavel Noga (Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie) recenzja
   dr hab. Ewa Pawluczuk (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do poblicznej obrony: 28 października 2019 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 15 listopada 2019 r. 

  13. Miłosz Wukowski (ASP Katowice)
   Temat pracy: 
   kondycja
   Promotor: prof. Andrzej Tobis
   Wszczęcie przewodu doktorskiego: 4 kwietnia 2018 r. (Wydział Artystyczny)
   Recenzenci: prof. Grzegorz Sztwiertnia (ASP im. Jana Matejki w Krakowie) recenzja
   prof. Kamil Kuskowski (Akademia Sztuki w Szczecinie) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do poblicznej obrony: 28 października 2019 r. 
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 7 listopada 2019 r. 
   streszczenie_PL
   streszczenie_ENG
 • 2018
  1. Jarosław Koziara (UMCS w Lublinie)
   Temat pracy: Land art na lotnisku – wszystko jest jednością
   Promotor: dr hab. Romuald Kołodziej
   Recenzenci: prof. Marcin Berdyszak (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) recenzja
   dr hab. Dobrosław Bagiński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 4 kwietnia 2018 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 27 kwietnia 2018 r.
   Streszczenie pracy PL
   Streszczenie pracy ENG

  2. Patrycja Pawęzowska (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
   Temat pracy: Tożsamość obrazu
   Promotor: prof. Ewa Zawadzka (ASP Katowice)
   Promotor pomocniczy: dr Judyta Bernaś (ASP Katowice)
   Recenzenci: prof. Waldemar Jama (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach) recenzja
   dr hab. Małgorzata Wielek-Mandrela (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
   recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 4 kwietnia 2018 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 27 kwietnia 2018 r. (Wydział Artystyczny)
   Streszczenie pracy PL
   Streszczenie pracy ENG

  3. Barbara Bańda (Uniwersytet Zielonogórski)
   Temat pracy: 
   Niesamowite opowieści – niepowtarzalność obrazu
   Promotor: dr hab. Michał Minor
   Promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Kossakowski
   Recenzenci: prof. Jacek Dyrzyński (ASP Warszawa) recenzja
   dr hab. Anna Królikiewicz (ASP w Gdańsku) recenzja
   P
   rzyjęcie i dopuszczenie pracy doktorskiej do publicznej obrony: 29 maja 2018 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 27 czerwca 2018 r. (Wydział Artystyczny)
   Streszczenie_PL
   Streszczenie_ENG

  4.  Sławomir Śląski (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)

   Temat pracy: Typo-miasto. Studium graficzne desygnatów tożsamości dzielnicowej Jaworzna w plakacie
   Promotor:
   dr hab. Ewa Stopa-Pielesz
   Recenzenci: prof. Władysław Pluta (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) recenzja
   prof. Sławomir Iwański (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej:  24 maja 2018 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 04 lipca 2018 r. (Wydział Projektowy)
   Streszczenie pracy PL
   Streszczenie pracy ENG

  5. Małgorzata Futkowska (ASP Katowice - środowiskowe studia doktoranckie)
   Temat pracy:
   Anamnesis-(re)konstrukcja obrazu naocznego i pamięciowego
   Promotor: prof. dr hab. Ewa Zawadzka
   Promotor pomocniczy: dr Judyta Bernaś
   Recenzenci: prof. Zbigniew Bajek (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) recenzja
   prof. Elżbieta Banecka (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej:  27 czerwca 2018 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 10 lipca 2018 r. (Wydział Artystyczny)
   Streszczenie pracy PL
   Streszczenie pracy ENG

  6. Piotr Woroniec (Uniwersytet Rzeszowski) - przewód doktorski realizowany tzw. "starym trybem"
   Temat pracy: 
   Modele zastępcze
   Promotor: prof. Janusz Karbowniczek
   Recenzenci: dr hab. Krzysztof Dadak
   prof. Antoni Kowalski
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 10 października 2018 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 7 listopada 2018 r. (Wydział Artystyczny)

  7. Kamila Bednarska (Uniwersytet Rzeszowski) - przewód doktorski realizowany tzw. "starym trybem"
   Temat pracy: 
   Nasycenia. Warstwowość dzieła graficznego
   Promotor: prof. Adam Romaniuk
   Recenzenci: dr hab. Elżbieta Kalinowska-Motkowicz
   prof. Janusz Karbowniczek
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktoskiej: 10 października 2018 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 8 listopada 2018 r. (Wydział Artystyczny)

  8. Anna Jędrzejec (ASP Warszawa)
   Temat pracy: 
   Interakcja obrazu i przestrzeni w cyklu prac artystycznych pt. „Okno z widokiem na…”
   Promotor: prof. Ewa Zawadzka (ASP Katowice)
   Recenzenci: prof. Krzysztof Tomalski (ASP im. Jana Matejki w Krakowie) recenzja
   prof. Zbigniew Gorlak (ASP Gdańsk) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktorskiej: 10 października 2018
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 7 listopada 2018 r. (Wydział Artystyczny)
   Streszczenie język polski
   Streszczenie język angielski

  9. Michał Smandek
   Temat pracy: 
   Działalność twórcza w relacji do natury w kontekście własnych podróży
   Promotor: prof. Sławomir Brzoska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
   Recenzenci: dr hab. Aleksander Zyśko (ASP Wrocław)
   dr hab. Jan Gryka (UMCS Lublin)
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 8 listopada 2018 r. (Wydział Rzeźby i Działań przestrzennych UAP Poznań)

  10. Mariusz Sołtysik (ASP im. Jana Matejki w Krakowie)
   Temat pracy: 
   Niezwykły obiekt sztuki - NOS
   Promotor: prof. Sławomir Brzoska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
   Promotor pomocniczy: dr Jakub Adamek (ASP Katowice)
   Recenzenci: prof. Sławomir Sobczak (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) recenzja
   dr hab. Łukasz Skąpski (Akademia Sztuki w Szczecinie) recenzja
   Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony pracy doktoskiej: 8 listopada 2018 r.
   Nadanie stopnia doktora sztuki: 17 grudnia 2018 r.
   streszczenie
 • 2015
  1. Szymon Kobylarz (ASP Katowice) - przewód realizowany tzw. "starym trybem"
   Temat pracy: Mogę wszystko
   Promotor: dr hab. Jolanta Jastrząb (ASP Katowice)
   Recenzenci: prof. dr hab. Kamil Kuskowski (Akademia Sztuki w Szczecinie)
   dr hab. Andrzej Tobis (ASP Katowice)
   Nadanie stopnia: 21 grudzień 2015 (Wydział Artystyczny)

  2. Krzysztof Rzeźniczek (ASP Katowice) - przewód realizowany tzw. "starym trybem"
   Temat pracy: Nocne życie światła
   Promotor: dr hab. Maciej Linttner (ASP Katowice)
   Recenzenci: dr hab. Kinga Nowak (ASP im. Jana Matejki w Krakowie)
   prof. Kazimierz Cieślik (ASP Katowice)
   Nadanie stopnia: 21 grudzień 2015 (Wydział Artystyczny)

  3. Wiesława Ostrowska (PWSZ Racibórz) - przewód realizowany tzw. "starym trybem"
   Temat pracy: Droga od/przez/do siebie. Przeszłość/Teraźniejszość/ Przyszłość
   Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek (ASP Katowice)
   Recenzenci: prof. Stefan Ficner (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
   dr hab. Maciej Linttner (ASP Katowice)
   Nadanie stopnia: 9 czerwiec 2015 (Wydział Artystyczny)
 • 2014
  1. Anna Pohl (ASP Katowice)
   Temat pracy: Znaczenie dizajnu w kształtowaniu wizerunku miast. Projekt/scenariusz dla miasta Katowice
   Promotor: prof. Michał Stefanowski (ASP Warszawa)
   Nadanie stopnia: 18 listopad 2014 (Wydział Wzornictwa ASP Warszawa)

  2. Agnieszka Nawrocka (ASP Katowice)
   Temat pracy: System informacji o komunikacji miejskiej w Rybniku z uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych
   Promotor: prof. Michał Stefanowski (ASP Warszawa)
   Nadanie stopnia: 18 listopad 2014 (Wydział Wzornictwa ASP Warszawa)

  3. Dariusz Rzontkowski
   Temat pracy: Przestrzeń nierzeczywista
   Promotor: prof. Marian Oslislo (ASP Katowice)
   Recenzenci: prof. Wiktor Jędrzejec (ASP Warszawa)
   prof. Jacek Rykała (ASP Katowice)
   Nadanie stopnia: 15 październik 2014 (Wydział Projektowy)

  4. Janusz Plota
   Temat pracy: Sztuka tranzytowa – przestrzeń kultur
   Promotor: dr hab. Ryszard Grazda (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
   Recenzenci: prof. Janusz Akermann (ASP Gdańsk)
   prof. Antoni Kowalski (ASP Katowice)
   Nadanie stopnia: 24 wrzesień 2014 (Wydział Artystyczny)

  5. Natalia Romaniuk (Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie)
   Temat pracy: De-rekonstrukcja tożsamości. Obraz w dobie mediów cyfrowych
   Promotor: kw. II st. Mariusz Pałka (ASP Katowice)
   Recenzenci: prof. Jan Pamuła (ASP im. Jana Matejki w Krakowie)
   prof. Waldemar Węgrzyn (ASP Katowice)
   Nadanie stopnia: 27 czerwiec 2014 (Wydział Artystyczny)

  6. Jakub Jakubowski (AJD Częstochowa)
   Temat pracy: Kłajery-chóry
   Promotor: dr hab. Jolanta Jastrząb (ASP Katowice)
   Recenzenci: dr hab. Magdalena Snarska (AJD Częstochowa)
   prof. Elżbieta Kuraj (Uniwersytet Śląski)
   Nadanie stopnia: 11 czerwiec 2014 (Wydział Artystyczny)

  7. Ewa Sycha
   Temat pracy: Transposition
   Promotor: prof. Jacek Rykała (ASP Katowice)
   Recenzenci: prof. Adam Wsiołkowski (ASP im. Jana Matejki w Krakowie)
   prof. Ireneusz Walczak (ASP Katowice)
   Nadanie stopnia: 11 czerwiec 2014 (Wydział Artystyczny)

  8. Zofia Oslislo-Piekarska (ASP Katowice)
   Temat pracy: Nowi Ślązacy. Miasto/design/tożsamość
   Promotor: dr hab. Tomasz Bierkowski (ASP Katowice)
   Recenzenci: prof. Janusz Górski (ASP Gdańsk)
   prof. Krzysztof Kochnowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
   Nadanie stopnia: 10 czerwiec 2014 (Wydział Projektowy)

  9. Bogna Sroka-Mucha
   Temat pracy: Autorska bajka Czapu Czipu w książce i animacji
   Promotor: kw. II st. Bogdan Król (ASP Katowice)
   Recenzenci: dr hab. Agnieszka Półrola (AJD Częstochowa)
   dr hab. Ewa Stopa-Pielesz (ASP Katowice)
   Nadanie stopnia: 10 czerwiec 2014 (Wydział Projektowy)

  10. Marta Więckowska
   Temat pracy: 
   Metody badawcze jako źródlo weryfikacji decyzji projektowych – teoria, narzędzia, zastosowanie
   Promotor: dr hab. Wiesław Gdowicz
   Nadanie stopnia: 2 grudnia 2014 (Wydział Form Przemysłowych ASP im. Jana Matejki w Krakowie)
 • 2013
  1. Ondřej Vorel (Uniwersytet Ostrawski)
   Temat pracy: Znak 8
   Promotor: prof. Kazimierz Cieślik (ASP Katowice)
   Recenzenci: prof. Ireneusz Walczak (ASP Katowice)
   prof. Elżbieta Kuraj (Uniwersytet Śląski)
   Nadanie stopnia: 14 listopad 2013 (Wydział Artystyczny)

  2. Weronika Siupka (ASP Katowice)
   Temat pracy: Fragmenty świata – obecność mitu w architekturze postindustrialnej – cykl grafik
   Promotor: prof. Józef Budka (ASP Katowice)
   Recenzenci: dr hab. Jolanta Jastrząb (ASP Katowice)
   dr hab. Joanna Piech-Kalarus (Uniwersytet Śląski)
   Nadanie stopnia: 14 listopad 2013 (Wydział Artystyczny)

  3. Tomasz Kast
   Temat pracy: Rzeczywistość punktowa
   Promotor: dr hab. Roman Maciuszkiewicz
   Recenzenci: dr hab. Adam Molenda
   dr hab. Maciej Linttner
   Nadanie stopnia: 17 lipiec 2013 *Wydział Artystyczny)

  4. Ksawery Kaliski
   Temat pracy: Talk 2 me - mów do mnie
   Promotor: prof. Marian Oslislo
   Recenzenci: prof. Antoni Porczak
   prof. Ryszard Kluszczyński
   Nadanie stopnia: 12 lipiec 2013 (Wydział Projektowy)

  5. Magdalena Nazarkiewicz
   Temat pracy: M. na skraju...
   Promotor: prof. Stefan Speil
   Recenzenci: prof. Wojciech Regulski
   kw. II st. Bogdan Król
   Nadanie stopnia: 23 maj 2013 (Wydział Projektowy)

  6. Agata Norek
   Temat pracy: Tarcze obronne
   Promotor: dr hab. Andrzej Tobis
   Recenzenci: dr hab. Joanna Imielska
   prof. Bogdan Topor
   Nadanie stopnia: 29 kwiecień 2013 (Wydział Artystyczny)
 • 2012

  1. Judyta Bernaś 
  ASP Katowice
  Temat pracy: Akt kobiecy w sacrum i profanum – droga światła
  Promotor: prof. Ewa Zawadzka
  Recenzenci: prof. Sławomir Brzoska
  dr hab. Zdzisław Wiatr
  nadanie stopnia: 18 grudzień 2012

  2.Olga Pałka-Ślaska
  ASP Katowice
  Temat pracy: Wielowymiarowy obraz świata – cykl grafik w technice druku wklęsłego
  Promotor: prof. Adam Romaniuk
  Recenzenci: dr hab. Joanna Piech-Kalarus
  dr hab. Marcin Surzycki
  nadanie stopnia: 19 październik 2012

   3. Grzegorz Frydryk
  Uniwersytet Rzeszowski
  Temat pracy: O nieustannej modlitwie
  Promotor: prof. Krzysztof Skórczewski
  Recenzenci: prof. Ewa Zawadzka
  dr hab. Tadeusz Boruta
  nadanie stopnia: 27 czerwiec 2012

 • 2011

  1. Karolina Stanieczek
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
  Temat pracy: Seria grafik ilustrujących twórczość Bohumila Hrabala
  Promotor: kw. II st. Aleksander Ostrowski
  Recenzenci: prof. Jan Szmatloch
  prof. Andrzej Basaj
  nadanie stopnia: 16 marzec 2011

  2. Piotr Szmitke
  Temat pracy: Sztuka jako technika przetrwania na granicy wirtualnej rzeczywistości. „Metaweryzm” – autorska doktryna artystyczna
  Promotor: prof. Jacek Rykała
  Recenzenci: dr hab. Roman Maciuszkiewicz
  kw. II st. Mariusz Pałka, prof. ASP
  nadanie stopnia: 30 marzec 2011

  3. Marcin Białas
  ASP Katowice
  Temat pracy: Organizm nazwany miastem – cykl prac graficznych
  Promotor: prof. Jan Szmatloch
  Recenzenci: prof. Jacek Szewczyk
  dr hab. Henryk Ożóg
  nadanie stopnia: 8 lipec 2011

  4. Paweł Warchoł
  Temat pracy: Obiekty – cykl rysunków wykonanych tuszem na kartonie
  Promotor: dr hab. Adam Pociecha
  Recenzenci: dr hab. Tomasz Chudzik
  dr hab. Ryszard Pielesz
  nadanie stopnia: 11 październik 2011

 • 2010

  1. Katarzyna Chudzik
  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
  Temat pracy: Labirynty Pejzażu-transplantacje natury
  Promotor: prof. Adam Romaniuk
  Recenzenci: prof. Zbigniew Blukacz
  dr hab. Ryszard Pielesz
  nadanie stopnia: 27 kwiecień 2010

  2. Aleksander Kozera
  ASP Katowice
  Temat pracy: Procesja
  Promotor: dr hab. Andrzej Tobis, prof. ASP
  Recenzenci: dr hab. Tadeusz Boruta
  prof. Jacek Rykała
  nadanie stopnia: 9 lipiec 2010

  3. Dominika Kowynia
  ASP Katowice
  Temat pracy: Formuła uległa wyczerpaniu
  Promotor: dr hab. Andrzej Tobis, prof. ASP
  Recenzenci: prof. Zbigniew Blukacz
  dr hab. Tadeusz Boruta
  nadanie stopnia: 9 lipiec 2010

  4. Anna Machwic-Adamkiewicz
  ASP Katowice
  Temat pracy: Inc.ja – znaki globalne
  Promotor: prof. Tomasz Jura
  Recenzenci: kw. II st. Bogdan Król, prof. ASP
  kw. II st. Mirosław Adamczyk
  nadanie stopnia: 22 listopad 2010

  5. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska
  ASP Katowice
  Temat pracy: oKroje…czyli nieco o krawiectwie: papierowym, ściennym, podłogowym i cyber krawiectwie
  Promotor: prof. Waldemar Węgrzyn
  Recenzenci: prof. Wojciech Müller
  kw. II st. Bogdan Król, prof. ASP
  nadanie stopnia: 22 listopad 2010

  6. Piotr Bąk
  ASP Katowice
  Temat pracy: Geneza, transformacja i funkcja znaku plastycznego – wybrane zagadnienia
  Promotor: dr hab. Adam Pociecha
  Recenzenci: prof. Jan Dubiel
  prof. Andrzej Basaj
  nadanie stopnia: 22 listopad 2010

  7. Damian Pietrek
  ASP Katowice
  Temat pracy: Moja droga do szkoły - cykl obrazów i rysunków
  Promotor: dr hab. Adam Pociecha
  Recenzenci: kw. II st. Lech Kubiak
  prof. Leszek Misiak
  nadanie stopnia: 22 listopad 2010

  8. Małgorzata Rozenau
  ASP Katowice
  Temat pracy: Oferta sezonowa – wzajemne relacje reklamy i sztuki
  Promotor: prof. Jacek Rykała
  Recenzenci: prof. Roman Kalarus
  prof. Krzysztof Skórczewski
  nadanie stopnia: 22 listopad 2010

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.