Urlopy pracownika

 • Urlop okolicznościowy
  • 1 dzień w razie ślubu dziecka pracownika,
  • 1 dzień w razie zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka pracownika,
  • 1 dzień w przypadku zgonu i pogrzebu innej osoby, będącej na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika,
  • 2 dni w związku ze ślubem pracownika,
  • 2 dni w razie urodzenia się dziecka,
  • 2 dni w razie zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, jego dziecka, ojca matki, ojczyma lub macochy.
 • Ważne informacje

  Nauczyciela akademickiego obowiązuje system zadaniowego czasu pracy. (art. 127 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

  Nauczyciel Akademicki zatrudniony w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy jest zobowiązany do pozostawania w dyspozycji pracodawcy w czasie proporcjonalnym do wymiaru etatu w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy.

  Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze trzydziestu sześciu dni roboczych w ciągu roku. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

  Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia.

  Pracownik jest zobowiązany ustalić zastępstwo w dniach zaplanowanego urlopu przypadających na odbywanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem zajęć.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.