Procedura zgłaszania naruszeń prawa w ASP w Katowicach

 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa osoba zgłaszająca ma prawo skorzystać z wewnętrznego kanału zgłoszeń udostępnionego przez Akademię.
 2. Zgłoszenie odbywa się:
  1. elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail: sygnalista@asp.katowice.pl;
  2. pisemnie - pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „zgłoszenie - POUFNE”, umieszczonej w kolejnej, zamkniętej kopercie oznaczonej: „zawiera informacje poufne” i zaadresowanej do: „Zespół przyjmujący zgłoszenia - Regulamin zgłaszania naruszeń prawa”;
  3. poprzez zawnioskowanie o osobiste spotkanie z Zespołem w celu jego przekazania (spotkanie organizowane jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku).
 3. W przypadku uruchomienia w Akademii elektronicznego obiegu dokumentów, pracownicy będą mogli składać zgłoszenia za pośrednictwem przeznaczonej do tego celu części strony intranetowej Uczelni (w przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim, będzie to główny kanał składania zgłoszeń).
 4. Ostateczny wybór trybu zgłoszenia należy do osoby zgłaszającej.
 5. Szczegóły w:

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.