Informacje o programie

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów zawodowych oraz inicjowanie współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, która może być inspiracją do wprowadzenia projakościowych zmian w jednostce macierzystej.

Mobilność pracowników uczelni obejmuje:

  • wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich. Do tej kategorii należą również przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
    Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi zatrudniająca ich uczelnia podpisała umowy międzyinstytucjonalne. Przed wyjazdem niezbędne jest przygotowanie indywidualnego programu mobilności (Mobility Agreement) dotyczącego nauczania za granicą, który musi zostać zatwierdzony przez uczelnię wysyłającą i goszczącą. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni. Pobyt może trwać od 2 dni do 2 miesięcy. 
  • wyjazdy w celach szkoleniowych dla pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników). Pracownicy mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, w obrębie krajów Programu, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, aby podnosić swoje kompetencje, wymieniać doświadczenia, poszerzać wiedzę w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing, itp.). Tak jak w przypadku wyjazdów dydaktycznych, niezbędne jest zatwierdzenie przed wyjazdem indywidualnego programu mobilności (Mobility Agreement) dotyczącego szkolenia za granicą. Pobyt pracownika w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie w innym kraju programu może trwać od 2 dni do 2 miesięcy.  

    Kod Erasmusa ASP w Katowicach:PL KATOWIC08
    Nr Karty Erasmusa na lata 2014-20: 215287
    Kod PIC: 949303596

    Więcej informacji na stronach:

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.