Rekrutacja

2018

Wzornictwo – studia I stopnia

 • Przygotowanie

  Warunki naboru

  Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci szkół średnich, którzy uzyskali pozytywną ocenę z egzaminu maturalnego. Kandydaci, którzy zdają egzamin dojrzałości w 2018 roku, rejestrując dokumenty, dołączają zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości w roku 2018.


  Kurs przygotowawczy

  Terminy

  Sobota i niedziela

  Miejsce

  Raciborska 50

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku i odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w budynkach ASP. Program obejmuje zajęcia z rysunku, malarstwa, wiedzy o sztuce i projektowaniu oraz specjalistyczne ćwiczenia przygotowujące do poszczególnych kierunków studiów.
  Więcej o kursie przygotowawczym


  Konsultacje

  Na wszystkich kierunkach ASP w Katowicach odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób chcących zdawać do ASP w Katowicach. Zapraszamy do zwiedzenia pracowni, porozmawiania o tym jak przygotować się do egzaminów, oraz do pokazania swoich prac. Konsultacji oraz korekty prac udzielać będą pedagodzy ASP w swoich pracowniach.

  Pliki do pobrania


 • Rekrutacja

  Rejestracja

  Terminy

  21 maja – 13 czerwca 2018

  Wymagane dokumenty

  Zgodnie z uchwałą nr 14/2017 (par. 8)

  Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji online http://rekrutacja.asp.katowice.pl

  Osobiste  konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą, na które kandydat będzie otrzymywać szczegółowe informacje od sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Kierunku dotyczące godziny i miejsca egzaminu wstępnego. Ponadto kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji oraz ankietę osobową kandydata na studia. Kandydaci legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują każdego, kto ubiega się o przyjęcie na wybrany kierunek. Do końca rejestracji online kandydaci powinny złożyć w Dziekanacie Wydziału Projektowego orzeczenie o stopniu i rodzaju  niepełnosprawności. ASP w Katowicach postara się uwzględnić potrzeby kandydatów, którzy są osobami niepełnosprawnymi.

  Pliki do pobrania


  Dostarczanie dokumentacji

  Termin

  15 – 21 czerwca 2018

  Miejsce

  ul. Koszarowa 19
  pokój 008
  9.00–15.00


  Opłaty

  Kandydaci na studia wnoszą opłaty na indywidualne konto.


 • Egzamin

  I etap

  Termin

  25 – 28 czerwca 2018

  Forma

  Prezentacja dorobku plastycznego i rozmowa kwalifikacyjna

  Egzamin składa się z dwóch części:

  • Prezentacja dorobku plastycznego – samodzielnie wykonane prace malarskie, rysunkowe, szkice, fotografie, prace multimedialne i projektowe –  podpisane imieniem i nazwiskiem, nie przekraczające 20 sztuk (0 – 5 pkt). 
  • Rozmowa kwalifikacyjna – dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, dotyczącą kierunku studiów oraz zagadnień związanych z kulturą i sztuką (0 – 25 pkt). 

  Maksymalna punktacja  I etapu – 30 pkt,  minimalna liczba punktów do zaliczenia I etapu egzaminu wynosi 16 pkt, w tym: minimum 1 punkt za prezentację dorobku plastycznego oraz minimum 15 punktów za rozmowę kwalifikacyjną.

  Pliki do pobrania


  Ogłoszenie wyników I etapu

  Termin

  29 czerwca 2018 godz. 14.00

  Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu egzaminu: lista na tablicy ogłoszeń Dziekanat Wydziału Projektowego ul. Koszarowa 19 oraz ul. Raciborska 37

   


  II etap

  Termin

  2 – 3 lipca 2018

  Miejsce

  Tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Projektowego
  ul. Koszarowa 19
  oraz 
  Tablica ogłoszeń 
  ul. Raciborska 37

  Forma

  Egzamin praktyczny

  Egzamin składa się z dwóch części:

  • Rysunku – studium postaci (0 – 40 pkt)
  • Zadań kierunkowych – zestaw ćwiczeń praktycznych, których celem jest sprawdzenie predyspozycji projektowych kandydata: zdolności logicznego myślenia, zdolności abstrakcyjnego myślenia, wyobraźni przestrzennej,  zdolności konstrukcyjnych, zdolności manualnych oraz kreatywności i umiejętności wizualizacji pojęć i procesów (0 – 80 pkt)

  Maksymalna punktacja II etapu – 120 pkt,  minimalna liczba punktów do zaliczenia II etapu wynosi 70.


 • Wyniki

  Termin

  11 lipca 2018 roku godz. 14.00

  Miejsce

  Tablica ogłoszeń
  Dziekanat Wydziału Projektowego
  ul. Koszarowa 19
  oraz
  Tablica ogłoszeń
  ul. Raciborska 37

  O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych ze wszystkich części egzaminu wstępnego i nie uzyskali minimalnej liczby punktów nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.