Nowy Rok Akademicki

Cieszymy się, że znowu jesteśmy razem. Choć ciągle częściowo zdalnie i z nowymi wytycznymi. Koniecznie przeczytajcie.

Aby ograniczyć ryzyko zakażenia, stosujemy aktualne wytyczne epidemiologiczne i zalecenia Uczelni.

Najważniejsze informacje:

 • Zajęcia dydaktyczne w trakcie trwanie stanu epidemii oraz do 30 dni po jego odwołaniu, prowadzone są w systemie hybrydowym.
 • Wszystkie zajęcia teoretyczne (w tym: wykłady, seminaria, konwersatoria) na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich odbywają się w trybie zdalnym
 • Zajęcia praktyczne (w tym: artystyczne, projektowe, ćwiczenia, korekty, warsztaty) na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich odbywają się w systemie hybrydowym, tj. na przemian w trybie zwykłym i zdalnym, na zasadach określonych przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu z Dziekanem.
 • Liczba osób uczestniczących w zajęciach stacjonarnych jest ograniczona i zależy od decyzji prowadzącego zajęcia. Warunkiem przeprowadzenia zajęć zachowanie bezpiecznego odstępu pomiędzy stanowiskami pracy lub miejscami do siedzenia.
 • Za zgodą Rektora dopuszcza się możliwość indywidualnego korzystania z pracowni.
 • Korzystając z pracowni, w której używany jest sprzęt komputerowy, sprzęt fotograficzny, narzędzia i maszyny mamy obowiązek prace we własnych rękawiczkach jednorazowych. Zużyte rękawiczki oraz maseczki należy wyrzucać do kosza na odpady zmieszane.
 • Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący ma obowiązek wywietrzyć salę, a podczas zajęć czynność tę powtarzać co godzinę.
 • Na terenie kampusu nie mogą przebywać osoby objęte kwarantanną, izolacją lub chorujące na COVID-19. Dotyczy to także osób z objawami zbliżonymi do tej choroby.
 • Do budynków zostaną wpuszczone osoby, których temperatura ciała jest niższa niż 38 stopni Celsjusza.
 • Wstęp dla gości wyłącznie za imienną zgodą Rektora ASP w Katowicach, wnioski: rektorat@asp.katowice.pl
 • Na terenie uczelni:
  - zachowaj dystans (1,5 m)
  - osłaniaj usta i nos (w korytarzach obowiązkowo, w salach dydaktycznych wedle uznania)
  - dezynfekuj dłonie
  - poinformuj recepcję o celu i planowanym czasie wizyty
  - zdezynfekuj stanowisko pracy
 • W pokojach pracowników administracji, poza ich pracownikami, może przebywać tylko jedna osoba, która przed wejściem zdezynfekowała dłonie ręce oraz osłoniła usta i nos.
 • Osoby uczestniczące w wydarzeniach związanych z prowadzoną przez uczelnię działalnością kulturalną biorą w niej udział na zasadach określonych w Regulaminie zwiedzania oraz w Regulaminie Galerii Rondo Sztuki.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.