PKA wyróżniła malarstwo

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu sztuki w sprawie jakości kształcenia na kierunku malarstwo prowadzonym przez ASP w Katowicach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wydaje ocenę wyróżniającą.

W raporcie komisji czytamy, że wyróżniającą opinię otrzymały:
– koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni,
– program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia,
– kadra prowadząca proces kształcenia,
– infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia, 
– współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia.
Za kryteria spełnione w pełni uznano:
– skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia,
– umiędzynarodowienie procesu kształcenia,
– opiekę nad studentami,
– wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

Następna ocena kierunku malarstwo nastpi prawdopodobnie w roku 2024/2025.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.