Aktualności 18.06.2018

Publiczne obrony dyplomów Wydziału Projektowego – czerwiec 2018

Serdecznie zapraszamy na drugie w tym roku otwarte obrony dyplomów Wydziału Projektowego, które odbędą się w dniach: 18-22 czerwca - kierunek Grafika, specjalność Projektowanie graficzne / 18-19 czerwca - kierunek Wzornictwo. miejsce obron: KINO RHINO oraz LORI w budynku przy ul. Raciborskiej 50 oraz Rondo Sztuki.

 • Projektowanie graficzne/18 czerwca 2018/ 9:00-14:50

  KINO RHINO

  9:00-9:45 / Maciej Czapla

  Temat dyplomu głównego: „Widzenie zwierząt” – realizacja aplikacji w systemie VR dla dzieci i młodzieży w celu uświadomienia różnic i zależności w widzeniu zwierząt.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Bogdan Król

  Temat pracy teoretycznej: Analiza postrzegania i percepcji na podstawie historii atlasów przyrodniczych.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda

  Recenzent: dr Marcin Nowrotek

   

  9:45-10:30 / Mateusz Frycz

  Temat dyplomu głównego: Projekt mobilnej aplikacji VR wizualizującej różne odmiany schorzeń daltonizmu.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Bogdan Król

  Temat pracy teoretycznej: Percepcja, wzrok i widzenie w postrzeganiu sztuki.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda

  Recenzent: dr Marcin Nowrotek

   

  przerwa kawowa / 10 minut

   

  10:40-11:25 / Kacper Parzęcki

  Temat dyplomu głównego: Mobilna aplikacja edukacyjna dla dzieci do nauki podstaw programowania.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Bogdan Król

  Temat pracy teoretycznej: Historia gier komputerowych w edukacji.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda

  Recenzent: dr Marcin Nowrotek

   

  11:25-12:10 / Jakub Wąsiński

  Temat dyplomu głównego: Identyfikacja wizualna marki Ipla.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Bogdan Król

  Temat pracy teoretycznej: Internet jako pierwsze w pełni interaktywne medium.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda

  Recenzent: dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender

   

  przerwa kawowa / 10 minut

   

  12:20-12:50 / Karolina Jędrych

  Temat: Kultury – krótka historia własnych podróży (animacja)

  Promotor: dr hab. Bogdan Król

  Recenzent: dr Anna Machwic

   

  12:50-13:20 / Joanna Łysek

  Temat: Projekt przewodnika dla projektantów graficznych chcących założyć własną działalność gospodarczą.

  Promotor: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer

  Recenzent: dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska

   

  przerwa lunchowa / 45 minut

   

  14:05-14:50 / Tomasz Zieleźnik

  Temat: "Astronauci” – projekt koncepcji graficznej gry na podstawie powieści Stanisława Lema.

  Promotor: dr hab. Bogdan Król

  Recenzent: dr Anna Machwic

 • Wzornictwo/18 czerwca 2018/9:00-14:15

  GALERIA RONDO SZTUKI

  Studia pierwszego stopnia

  9:00 - 9:30 / Anna Bawor

  Temat dyplomu: Czyste powietrze - materiały edukacyjne dla szkół podstawowych we współpracy z Katowicką Akcją Smogową.

  Promotor: dr hab. Justyna Kucharczyk

  Recenzent: dr Anna Pohl

   

  9:30 - 10:00 / Klaudia Gibas

  Temat dyplomu: Projekt publikacji "jak tworzyć sieciowe video?"

  Promotor: prof. dr hab. Michał Kliś

  Recenzent: dr hab. Bogdan Król

   

  10:00 - 10:30 / Klaudia Kadłubiec

  Temat dyplomu: Projekt mobilnego pojemnika na wodę z możliwością filtracji w sytuacjach kryzysowych.

  Promotor: dr hab. Andrzej Sobaś

  Recenzent: dr hab. Jerzy Wuttke

   

  10:30 - 11:00 / Katarzyna Kalnik

  Temat dyplomu: Identyfikacja wizualna palmiarni w Gliwicach. 

  Promotor: dr hab. Ewa Stopa-Pielesz

  Recenzent: prof. dr hab. Michał Kliś

   

  11:00 - 11:30 / Agnieszka Stokłosa

  Temat dyplomu: Zabawki przeznaczone dla dzieci do użytkowania w przedszkolach.

  Promotor: dr Andrzej Klisz

  Recenzent: dr hab. Damian Pietrek

   

  11:30 - 12:00 przerwa kawowa

   

  12:00 - 12:30 / Izabela Walusiak

  Temat dyplomu: Projekt pompy insulinowej dla diabetyków.

  Promotor: dr hab. Andrzej Sobaś

  Recenzent: dr Andrzej Klisz

   

   Studia drugiego stopnia

   

  12:30 - 13:05 / Ewa Bazylińska

  Temat dyplomu: Projekt rodzinnego zestawu obiadowego.

  Promotor: dr hab. Jerzy Wuttke

  Recenzent: prof. dr hab. Michał Kliś

   

  13:05 - 13:40 / Natalia Kluf

  Temat dyplomu: Projekt identyfikacji wizualnej marki odziezowej Siboney.

  Promotor: dr hab. Ewa Stopa-Pielesz

  Recenzent: prof. dr hab. Michał Kliś

   

  13:40 - 14:15 / Maria Lottko

  Temat dyplomu: System identyfikacji wizualnej dla marki mody ślubnej - Maria Lottko.

  Promotor: dr hab. Ewa Stopa-Pielesz

  Recenzent: dr hab. Zbigniew Furgaliński

 • Projektowanie graficzne/19 czerwca 2018/9:00-15:35

  KINO RHINO

  9:00-9:45 / Mateusz Trytek

  Temat dyplomu głównego: Film promujący aplikację wspierającą terapię behawioralną. Zestaw filmów wykonanych w technice 3D wspomagających terapię dla dzieci.

  Promotor dyplomu głównego: prof. Marian Oslislo

  Temat pracy teoretycznej: Wykorzystanie nowych technologii jako wsparcie terapeutyczne.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda 

  Recenzent: dr hab. Bogdan Król

   

  9:45-10:30 / Leszek Buława

  Temat dyplomu głównego: Projekt autorskiej animacji Creation.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Bogdan Król

  Temat pracy teoretycznej: Pre-creation.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda

  Recenzent: dr Monika Starowicz

   

  przerwa kawowa / 10 minut

   

  10:40-11:25 / Agnieszka Pogan

  Temat dyplomu głównego: „Maski” - inspirowany kulturą japońską prototyp gry video w technologii VR.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Bogdan Król

  Temat pracy teoretycznej: Poszukiwanie własnego JA. Rozważanie o kształtowaniu osobowości.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Karolina Wojtasik

  Recenzent: dr Monika Starowicz

   

   

  11:25-11:55 / Dominika Wollman

  Temat: Teledysk do utworu „Doomed Molecular Waste” Bartłomieja Zaskórskiego oparty na silniku do generowania rzeczywistości wirtualnej Unreal Engine.

  Promotor: dr Ksawery Kaliski

  Recenzent: dr Anna Sielska

   

  przerwa lunchowa / 45 minut

   

   LORI

  12:40-13:10 / Maja Kawaliło

  Temat: Multimedialna interpretacja fragmentu Pieśni nad Pieśniami.

  Promotor: dr Ksawery Kaliski

  Recenzent: dr Anna Sielska

   

  przerwa lunchowa / 45 minut

   

  13:10-13:40 /Rafał Włodarek

  Temat dyplomu głównego: Eternal Music Generator – multimedialny koncert na elektromechaniczny instrument audiowizualny.

  Promotor dyplomu głównego: prof. Marian Oslislo

  Temat pracy teoretycznej: Notacja a interfejs – sterowanie instrumentem i utworem muzycznym.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda

  Recenzent:  dr hab. Piotr Welk

 • Wzornictwo/19 czerwca 2018/9:00-13:45

  GALERIA RONDO SZTUKI

  Studia drugiego stopnia

  9:00 - 9:35 / Kinga Pawlik

  Temat dyplomu: Zestaw krzeseł realizowany we współpracy z firmą FAMEG.

  Promotor: dr hab. Andrzej Sobaś

  Recenzent: dr Andrzej Klisz

   

  9:35 - 10:10 / Agnieszka Pluszczewicz

  Temat dyplomu: Zabawka dla dzieci rozwijająca kreatywność we współpracy z marką Boomini.

  Promotor: dr hab. Andrzej Sobaś

  Recenzent: dr Andrzej Klisz

   

  10:10 - 10:45 / Magdalena Przybycień

  Temat dyplomu: Projekt zestawu do domowego kiszenia.

  Promotor: dr hab. Andrzej Sobaś

  Recenzent: dr hab. Justyna Kucharczyk

   

  10:45 - 11:20 / Iwona Szymańska

  Temat dyplomu: Projekt zestawów klocków wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka w wieku przedszkolnym.

  Promotor: dr hab. Jerzy Wuttke

  Recenzent: dr hab. Mirosław Harciarek

   

  11:20 - 12:00 / przerwa kawowa

   

  12:00 - 12:35 / Aleksander Kaszuba

  Temat dyplomu: Kapsuła czasu - projekt warsztatów dla seniorów.

  Promotor: dr hab. Justyna Kucharczyk

  Recenzent: dr hab. Anna Kmita

   

  12:35 - 13:10 / Julianna Zych

  Temat dyplomu: Projekt narzędzi wspomagający terapię zajęciową seniorów.

  Promotor: dr hab. Justyna Kucharczyk

  Recenzent: dr hab. Anna Kmita

   

  13:10 - 13:45 / Magdalena Zębala

  Temat dyplomu: "Przewodnik po inteligencji emocjonalnej"

  Promotor: dr hab. Ewa Stopa-Pielesz

  Recenzent: dr hab. Justyna Kucharczyk

 • Projektowanie graficzne/20 czerwca 2018/9:00-15:50

  RONDO SZTUKI

  9:00-9:45 / Nikola Kucharska

  Temat dyplomu głównego: Historyczne narracje miejskie – projekt ilustrowanej układanki.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer

  Temat pracy teoretycznej: Sposoby obrazowania czasu w komiksie.

  Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina

  Recenzent: dr Monika Starowicz

   

  9:45-10:30 / Joanna Lewandowska

  Temat dyplomu głównego: Projekt publikacji poruszającej temat wstydu.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer

  Temat pracy teoretycznej: Diagnoza poetycka i naukowa w odniesieniu do relacji międzyludzkich na podstawie twórczości Iwony Chmielewskiej oraz Analizy Transakcyjnej Erica Berne.

  Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina

  Recenzent: dr hab. Jolanta Jastrząb

   

  przerwa kawowa / 10 minut

   

  10:40-11:25 / Magdalena Kobielska

  Temat dyplomu głównego: Symbolem w miejsce. Seria plakatów inspirowanych wybranymi regionami Polski.

  Promotor dyplomu głównego: prof. Roman Kalarus

  Temat pracy teoretycznej: Metafora, symbol i znak jako „narzędzia” projektanta graficznego.

  Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina

  Recenzent: dr Anna Machwic

   

  11:25-12:10 / Gabriela Hukałowicz

  Temat dyplomu głównego: Skala problemu przemocy w rodzinie w gminie Dąbrowa Białostocka – projekt narzędzi badawczych oraz opracowanie informacji wizualnej pozyskanych wyników.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Tomasz Bierkowski

  Temat pracy teoretycznej: Projektowanie zaangażowane społecznie.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Paweł Maciąg

  Recenzent: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer

   

  przerwa kawowa / 10 minut

   

  12:20-13:05 / Katarzyna Boroń

  Temat dyplomu głównego: Rozwój kompetencji miękkich w kształtowaniu ścieżki zawodowej – projekt gry planszowej.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Tomasz Bierkowski

  Temat pracy teoretycznej: Wpływ gier na kształtowanie zachowań i postaw jej uczestników.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Paweł Maciąg

  Recenzent: dr hab. Bogna Otto-Węgrzyn

   

  13:05-13:50 / Aleksandra Obracaj

  Temat dyplomu głównego: Projekt Ewangelii.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Tomasz Bierkowski

  Temat pracy teoretycznej: Sztuka w aspekcie edukacyjnym i terapeutycznym.

  Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek

  Recenzent: dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska

   

  przerwa lunchowa / 45 minut

   

  14:35-15:20 / Danuta Gola

  Temat dyplomu głównego: Promocja marki Asiatica – wyprawy marzeń.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Bogdan Król

  Temat pracy teoretycznej: Zakon chrześcijański, zakon buddyjski.

  Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek

  Recenzent: dr Marian Słowicki

   

 • Projektowanie graficzne/21 czerwca 2018/9:00-16:50

  RONDO SZTUKI

  9:00-9:45 / Monika Bugla

  Temat dyplomu głównego: Projekt plakatów, opakowań oraz druków akcydensowych dla firmy zajmującej się ziołolecznictwem.

  Promotor dyplomu głównego: prof. Michał Kliś

  Temat pracy teoretycznej: Identyfikacja wizualna – jej rola w kształtowaniu wizerunku firmy.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda

  Recenzent: dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender

   

  9:45-10:30 / Daria Herman

  Temat dyplomu głównego: Kampania społeczna na rzecz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender

  Temat pracy teoretycznej: Efektywność w pracy.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda

  Recenzent: dr hab. Dawid Korzekwa

   

  przerwa kawowa / 10 minut

   

  10:40-11:25 / Magdalena Mandrysz

  Temat dyplomu głównego: Elementy identyfikacji wizualnej i promocji Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

  Promotor dyplomu głównego: prof. Michał Kliś

  Temat pracy teoretycznej: Tożsamość miasta a jego znak.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda

  Recenzent: dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender

   

  11:25-12:10 / Kamila Mika

  Temat dyplomu głównego: Wydawnictwo dotyczące życia kierowców wielkich ciężarówek.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender

  Temat pracy teoretycznej: Portret psychologiczny w fotografii.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda

  Recenzent: dr hab. Piotr Muschalik

   

  przerwa kawowa / 10 minut

   

  12:20-13:05 / Bartosz Wywioł

  Temat dyplomu głównego: Edukacyjna gra planszowa dla Muzeum Śląskiego.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender

  Temat pracy teoretycznej: Między „analogiem” a „cyfrowością”. Tradycyjna gra planszowa w perspektywie nowych mediów.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda

  Recenzent: dr Witold Skrzypek

   

  13:05-13:50 / Emilia Duka

  Temat dyplomu głównego: Seria plakatów pt. "Społeczeństwo w kalejdoskopie cyrkowym".

  Promotor dyplomu głównego: prof. Michał Kliś

  Temat pracy teoretycznej: Satyra w różnych formach przekazu wizualnego.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda

  Recenzent: prof. Adam Romaniuk

   

  przerwa lunchowa / 45 minut

   

  14:35-15:20 / Aleksandra Birycka

  Temat dyplomu głównego: Kampania społeczna na rzecz zatrudniania osób 50+.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender

  Temat pracy teoretycznej:  Redefinicja czy utrata? Ponowoczesne dzieje (mitu) autorytetu.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Roman Lewandowski

  Recenzent:  dr Maciej Konopka (ASP w Warszawie) 

   

  15:20-16:05 / Aleksandra Cyrbus

  Temat dyplomu głównego: Kobiety Bytomia. Projekt publikacji.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender

  Temat pracy teoretycznej: Ślady przeszłości. Obraz kulturalno-społeczny miasta Bytomia
  z przełomu XIX-XX wieku.

  Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek

  Recenzent: dr Aleksandra Giza

   

 • Projektowanie graficzne/22 czerwca 2018/9:00-16:05

  KINO RHINO

  9:00-9:45 / Magdalena Ślesińska

  Temat dyplomu głównego: Kalendarz rolnika – kompleksowe narzędzie wspomagające zbieranie danych, planowanie, organizację oraz zarządzanie finansami gospodarstwa rolnego.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Tomasz Bierkowski

  Temat pracy teoretycznej: Znaczenie informacji jako element strategii biznesowej gospodarstwa rolnego.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda

  Recenzent: dr hab. Jacek Mrowczyk

   

  9:45-10:30 / Paulina Hanzel

  Temat dyplomu głównego: Aplikacja informacyjno-edukacyjna dotycząca zaburzeń Integracji Sensorycznej.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Jacek Mrowczyk

  Temat pracy teoretycznej: Sensoryczny wymiar projektowania graficznego. Istota i cel skutecznej komunikacji wizualnej.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Roman Lewandowski

  Recenzent: dr hab. Dawid Korzekwa

  Ekspert: mgr Barbara Inglot

   

  przerwa kawowa / 10 minut

   

  10:40-11:25 / Paweł Stańco

  Temat dyplomu głównego: Projekt wspomagający profilaktykę  wad postawy u dzieci.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Jacek Mrowczyk

  Temat pracy teoretycznej: Dziecko i jego rozwój w świecie urządzeń mobilnych.

  Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina

  Recenzent: dr hab. Dawid Korzekwa

   

  11:25-12:10 / Maria Prochaczek

  Temat dyplomu głównego: Miasto przysłonięte. Projekt kampanii i wystawy dotyczącej uchwały reklamowej w Mikołowie.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Jacek Mrowczyk

  Temat pracy teoretycznej: Reklama w przestrzeni publicznej.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Karolina Wojtasik

  Recenzent: dr hab. Krzysztof Białowicz

   

  przerwa kawowa / 10 minut

   

  12:20-13:05 / Marta Moskwa

  Temat dyplomu głównego: Jak nie zostać bezrobotnym po ASP? – poradnik.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Jacek Mrowczyk

  Temat pracy teoretycznej: Bezrobocie wśród przedstawicieli zawodów kreatywnych.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Karolina Wojtasik

  Recenzent: dr Marta Więckowska

   

  13:05-13:50 / Urszula Mitas

  Temat dyplomu głównego: Zagubieni w informacji. Redesign strony internetowej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Jacek Mrowczyk

  Temat pracy teoretycznej: Zagubieni w informacji. O porządkowaniu rzeczywistości realnej i cyfrowej.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Karolina Wojtasik

  Recenzent: dr Piotr Michura

   

  przerwa lunchowa / 45 minut

   

  14:35-15:20 / Kaja Łata

  Temat dyplomu głównego: Elementy kampanii na rzecz świadomości starzenia się społeczeństwa.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Tomasz Bierkowski

  Temat pracy teoretycznej: Relacje międzypokoleniowe w aspekcie zjawiska starzenia się społeczeństwa.

  Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina

  Recenzent: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer

   

  15:20-16:05 / Paulina Duźniak

  Temat dyplomu głównego: Kaligrafia i liternictwo – nieodzowny warsztat każdego projektanta. Publikacja.

  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Tomasz Bierkowski

  Temat pracy teoretycznej: Kaligrafia i liternictwo – nieodzowny warsztat każdego projektanta.

  Promotor pracy teoretycznej: dr Paweł Maciąg

  Recenzent: prof. Krzysztof Kochnowicz

   

  obrady komisji i ogłoszenie wyników

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.