Aktualności 10.06.2019

Publiczne obrony dyplomów Wydziału Projektowego - czerwiec 2019

Serdecznie zapraszamy na otwarte obrony dyplomów studentów Wydziału Projektowego, które odbędą się w dniach: 17-18 czerwca - kierunek Wzornictwo; 19, 24, 25 czerwca - kierunek Grafika, specjalność Projektowanie Graficzne; miejsce obron: Galeria ASP w Katowicach RONDO SZTUKI oraz LORI w budynku ASP przy ul. Raciborskiej 50.

 • Wzornictwo / 17 czerwca 2019 / 09:00-12:55

  miejsce obron: Galeria ASP w Katowicach RONDO SZTUKI

  9:00-9:30 / Kamil Marczak
  Temat dyplomu: Aparat do diagnostyki zatok we współpracy z firmą Sonomed.
  Promotor pracy: dr hab. Andrzej Sobaś, prof. ASP
  Recenzent: dr hab. Agata Chmielarz, prof. ASP 

  9:30-10:00 / Dajana Wejchert
  Temat dyplomu: "Jak zostać rodziną zastępczą" - projekt materiałów informacyjnych (we współpracy z fundacją Przystanek Rodzina)
  Promotor pracy: dr hab. Justyna Kucharczyk, prof. ASP
  Recenzent: dr hab. Anna Kmita, prof. ASP  

  10:00-10:30 / Maja Wieczorek
  Temat dyplomu: Velosilesia: projekt systemu oznakowania ścieżek rowerowych.
  Promotor pracy: dr hab. Justyna Kucharczyk, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Anna Pohl 

  10:30-11:00 / Izabela Miecznikowska
  Temat dyplomu: Zestaw akcesoriów do domowej krioterapii twarzy
  Promotor pracy: dr hab. Agata Chmielarz, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr hab. Andrzej Klisz

  11:00-11:30 / Wronika Banik
  Temat dyplomu: Projekt elementów do ćwiczeń motoryki małej u osób z porażeniem mózgowym. 
  Promotor pracy: dr hab. Agata Chmielarz, prof. ASP
  Recenzent: dr hab. Justyna Kucharczyk, proff. ASP

  11:45-12:25 / Kacper Blajer, Magdalena Habarta - dyplom zespolowy
  Temat dyplomu: Meble do personalizacji - zastosowanie nowych technologii w sprzedaży mebli skrzyniowych.
  Promotor pracy: dr hab. Agata Chmielarz, prof. ASP
  Recenzent: dr hab. Justyna Kucharczyk, prof. ASP

  12:25-12:55 / Kamil Kowalczyk 
  Temat dyplomu: Projekt elementów katamaranu z napędem elektrycznym we współpracy z firmą Waterbus S.C.
  Promotor pracy: dr hab. Andrzej Sobaś, prof. ASP
  Recenzent: dr hab. Anna Kmita, prof. ASP

 • Wzornictwo / 18 czerwca 2019 / 09:00-11:40

  miejsce obron: Galeria ASP w Katowicach RONDO SZTUKI

  9:00-9:30 / Magdalena Michna-Czyrwik
  Temat dyplomu: Projekt ogrodu sensorycznego dla dzieci z niepełnosprawnościami.
  Promotor pracy: dr hab. Agata Chmielarz, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr hab. Piotr Bąk 

  9:30-10:10 / Magdalena Nedyńska, Patrycja Paprotny (dyplom zespołowy)
  Temat dyplomu: Nowi lokalski / Usprawnienia przepływu informacji w gminie Kozy poprzez wspieranie tożsamości nowych i obecnych mieszkańców.
  Promotor pracy: dr hab. Wiesław Gdowicz, prof. ASP
  Recenzent: dr hab. Anna Kmita, prof. ASP 

  10:10-10:40 / Martyna Piątek
  Temat dyplomu: Obiekty wyrażające pamięć o zmarłym w myśl nurtu less waste
  Promotor pracy: dr hab. Agata Chmielarz, prof. ASP
  Recenzent: dr hab. Justyna Kucharczyk, prof. ASP 

  10:40-11:10 / Agnieszka Uchyła
  Temat dyplomu: Projekt akcesoriów rowerowych do przewożenia psów
  Promotor pracy: dr hab. Agata Chmielarz, prof. ASP
  Recenzent: dr Paweł Mikosz 

  11:10-11:40 / Klaudia Żmuda
  Temat dyplomu: Projekt obudowy urządzenia telemedycznego umożliwiającego zdalne badanie USG pacjenta, realizowany we współpracy z firmą ACCREA Engineering
  Promotor pracy: dr hab. Andrzej Sobaś, prof. ASP
  Recenzent: dr hab. Agata Chmielarz, prof. ASP

 • Projektowanie Graficzne / 19 czerwca 2019 / 11:00-14:30

  miejsce obron: KINO RHINO, budynek ASP w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50

  11:00-11:30 / Krzysztof Byro
  Temat dyplomu: Seria plakatów inspirowana wykorzystaniem tendencją stosowania tradycyjnych technik malarskich w grafice projektowej XX w.
  Promotor pracy: ad. dr Anna Machwic
  Recenzent: prof. dr hab. Roman Kalarus 

  11:30-12:00 / Magdalena Wrzeciono
  Temat dyplomu: Projekt publikacji książkowej dla dzieci – barwa, światło i cień.
  Promotor pracy: ad. dr Anna Machwic
  Recenzent: ad. dr Weronika Siupka 

  12:00-12:30 / Martyna Paprotna
  Temat dyplomu: Animacja interaktywna – prezentacja wirtualnej rzeczywistości o tematyce roślinnej
  Promotor pracy: prof. dr hab. Bogdan Król
  Recenzent: ad. dr Weronika Siupka 

  12:30-13:00 przerwa 

  13:00-13:30 / Joanna Dechnik
  Temat dyplomu: Raj – relacje ruchomego obrazu i dźwięku w interpretacji prozy Jose Lezama Limy
  Promotor pracy: prof. dr hab. Bogdan Król
  Recenzent: ad. dr Weronika Siupka 

  13:30-14:00 / Jarosław Karwowski
  Temat dyplomu: Kampania promocyjna Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  Promotor pracy: dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Marian Słowicki

  14:00-14:30 / Katarzyna Olejarczyk
  Temat dyplomu: Projekt animowanej identyfikacji wizualnej Interference Festival.
  Promotor pracy: ad. dr Marcin Nowrotek
  Recenzent: ad. dr Paweł Krzywda

 • Projektowanie Graficzne / 24 czerwca 2019 / 10:00-15:20

  miejsce obron: Galeria ASP w Katowicach RONDO SZTUKI

  10:00-10:40 / Patrycja Falińska
  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer, prof. ASP
  Tytuł dyplomu głównego: Projekt książki mającej na celu popularyzację astronomii z wykorzystaniem motywów mitologicznych.
  Promotor pracy teoretycznej: dr Łukasz Trembaczowski
  Tytuł pracy teoretycznej: Przekształcenia kulturowych wyobrażeń i reprezentacji kosmosu na przestrzeni dziejów.
  Recenzent: dr hab. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska, prof. ASP 

  10:40-11:20 / Weronika Mehr
  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska, prof. ASP
  Tytuł dyplomu głównego: Liternictwo Mikołowa. Zestaw krojów inspirowanych mikołowskimi szyldami.
  Promotor pracy teoretycznej: dr Łukasz Trembaczowski
  Tytuł pracy teoretycznej: Historia kultury i tożsamości wizualnej miasta Mikołowa
  Recenzent: ad. dr hab. Agnieszka Nawrocka

  11:20-12:00 / Martyna Berger
  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Jacek Mrowczyk, prof. ASP
  Tytuł dyplomu głównego: Less waste, czyli codzienne decyzje narzędziem konkretnej zmiany – opracowanie graficzne kampanii informacyjnej, której efektem ma być ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych.
  Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek
  Tytuł pracy teoretycznej: Less waste dla początkujących – czy indywidualna jednostka może realnie wpłynąć na poprawę środowiska.
  Recenzent: dr hab. Justyna Kucharczyk, prof. ASP 

  12:00-12:40 / Aleksandra Kulus
  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Jacek Mrowczyk, prof. ASP
  Tytuł dyplomu głównego: Lotos, dzwonki i kadzidła: stereotypy w świecie jogi. Projekt publikacji.
  Promotor pracy teoretycznej: dr Karolina Wojtasik
  Tytuł pracy teoretycznej: Praktyka jogi w polskich warunkach. Studium teoretyczne.
  Recenzent: dr Jakub Sowiński 

  12:40-13:20 przerwa

  13:20-14:00 / Joanna Kowalska
  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer, prof. ASP
  Tytuł dyplomu głównego: Kim są współcześni wyznawcy Peruna? Projekt ilustrowanej publikacji poświęconej rodzimowierstwu słowiańskiemu.
  Promotor pracy teoretycznej: dr Karolina Wojtasik
  Tytuł pracy teoretycznej: Kim są współcześni wyznawcy Peruna? Historia i przyczyny rosnącej popularności rodzimowierstwa słowiańskiego.
  Recenzent: ad. dr Monika Starowicz

  14:00-14:40 / Paulina Michalska
  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer, prof. ASP
  Tytuł dyplomu głównego Liczy się zdrowie. Opracowanie graficzne danych liczbowych.
  Promotor pracy teoretycznej: dr Karolina Wojtasik
  Tytuł pracy teoretycznej: Kampanie związane ze zdrowiem – analiza wizualna.
  Recenzent: dr hab. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska, prof. ASP 

  14:40-15:20 / Szymon Padoł
  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer, prof. ASP
  Tytuł dyplomu głównego: Promocja idei budżetu obywatelskiego miasta Sosnowiec – projektowanie materiałów promujących.
  Promotor pracy teoretycznej: ad. dr Mieczysław Juda
  Tytuł pracy teoretycznej: Język ISOTYPE językiem obrazu.
  Recenzent: dr hab. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska, prof. ASP

 • Projektowanie Graficzne / 25 czerwca 2019 / 10:00-12:00

  miejsce obron: LORI, budynek ASP w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50

  10:00-10:40 / Sylwia Dybich
  Pomotor dyplomu głównego: prof. dr hab. Marian Oslislo
  Tytuł dyplomu głównego: Wideoklip do utworu Ryūichi Sakamoto –  Fullmoon.
  Promotor pracy teoretycznej: dr Karolina Wojtasik
  Tytuł pracy teoretycznej: Funkcjonalność zastosowań schematu narracyjnego w kontekście badań antropologicznych Josepha Campbella w opowieści audiowizualnej.
  Recenzent: prof. dr hab. Bogdan Król 

  10:40-11:20 / Kacper Mutke
  Promotor dyplomu głównego: prof. dr hab. Marian Oslislo
  Tytuł dyplomu głównego: Natura dźwięku – instalacja multimedialna o charakterze edukacyjnym
  Promotor pracy teoretycznej: dr Łukasz Trembaczowski
  Tytuł pracy teoretycznej: Nowe media a ewolucja funkcji muzeum.
  Recenzent: dr Michał Derda Nowakowski

  11:20-12:00 / Małgorzata Pawińska
  Promotor dyplomu głównego: prof. dr hab. Marian Oslislo
  Tytuł dyplomu głównego: Moon Side of the Dark – film eksperymentalny
  Promotor pracy teoretycznej: dr Łukasz Trembaczowski
  Tytuł pracy teoretycznej: Rola artysty w świecie rewolucji cyfrowej. Kreowanie nowych wizji rzeczywistości
  Recenzent: prof. dr hab. Bogdan Król

   

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.