Piotr Dzik

 • doktor
 • wykładowca
 • politolog i socjolog; czynny konsultant w dziedzinie PR, komunikacji kryzysowej, tożsamości wizualnej w samorządach
 • doktor
 • wykładowca
 • politolog i socjolog; czynny konsultant w dziedzinie PR, komunikacji kryzysowej, tożsamości wizualnej w samorządach

Wykładowca akademicki trener, doradca, konsultant, analityki i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie komunikacji marketingowej, promocji, reklamy i Public Relations. Absolwent nauk politycznych (1984) oraz socjologii (1989, z wyróżnieniem) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Twórca i współtwórca ponad 30 strategii promocji w marketingu terytorialnym (3 regiony, kilkanaście miast różnej wielkości, gminy wiejskie, projekty międzygminne). Specjalista w projektach ewaluacji działań informacyjno-promocyjnych Funduszy Europejskich, w tym autor ekspertyzy dotyczącej systemu identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności na lata 2007—2013. Prowadzi badania i publikuje w dziedzinie systemów identyfikacji wizualnej jednostek terytorialnych (ponad 20 artykułów naukowych, kilkanaście tekstów publicystycznych). Współautor (wraz z dr Anną Adamus-Matuszyńską) książki „Tożsamość wizualna polskich województw, miast i powiatów. Identyfikacja, prezentacja, znaczenie” (ASP&Adam Marszałek, 2017). Autor rozdziału "Koncepcja genius loci" w książce "Wizerunek miasta".

 • Publikacje

  Publikacje recenzowane

  • Tożsamość wizualna jako narzędzie budowy wizerunku miast w Polsce na podstawie sygnatur promocyjnych w: Anna Adamus-Matuszyńska, Renata Maćkowska [red.], Public Relations jako funkcja zarządzania w organizacjach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011

  • Tożsamość w internetowej komunikacji marki Polska w: Krystyna Doktorowicz [red.] Tożsamość w wieku informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2015, s. 133—152

  • Zarządzanie identyfikacją wizualną miejsc w przestrzeni publicznej (współautor dr Anna Adamus-Matuszyńska) w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 215 (2015, s. 28—44)

  • Tożsamość wizualna miast i powiatów w Polsce (współautor dr Anna Adamus-Matuszyńska) w: K. Kuć-Czajkowska, K. Muszyńska [red.] Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 119—135

  • Tożsamość wizualna polskich województw, miast i powiatów : identyfikacja, prezentacja, znaczenie (współautor dr Anna Adamus-Matuszyńska), Wydawnictwo Adam Marszałek, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice 2017.

   

  • Tożsamość wizualna polskich województw (współautor dr Anna Adamus-Matuszyńska) w: A. Adamus-Matuszyńska [red.] Public relations w perspektywie naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 15—43

   

  Pozostałe publikacje

  • Burmistrz na zagrodzie czyli żeby było ładnie, kwartalnik projektowy 2+3D numer II/2012 (nr 43)

  • Nowe logo to żaden początek w: Innowacje&Design_pl, no_04, grudzień 2012/styczeń 2013

  • Artykuły Jak uniknąć nieporozumień przy oddaniu zamówienia — negocjacje z klientem dla grafików oraz Jak napisać strategię marketingową? Na zlecenie wydawcy magazynu PURPOSE w ramach zadania „Multimedialna Platforma Zarządzania Kreatywnością” będącego częścią projektu „Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury — Art_Inkubator" (2013)

  • Opinia dotycząca przystosowania dotychczasowego Systemu Identyfikacji Wizualnej na potrzeby Funduszy Europejskich do nowej perspektywy programowej 2014—2020, Analiza i rekomendacje. Lipiec 2013r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

  • Łegia Łódź tekst poświęcony identyfikacji wizualnej polskich województw na stronie internetowej kwartalnika projektowego 2+3D http://www.2plus3d.pl/artykuly/legia-lodz (dostęp 27 IX 2014)

  • Tożsamość – między intuicją a definicją, kwartalnik projektowy 2+3D, nr 53

  • Koncepcja genius loci w: J.J. Tyliszczak, A. L. Włoszczyński [red.] Wizerunek miasta. Co, jak, dlaczego, e-bookowo.pl, 2016, s. 31-37

 • Konferencje

  •  International Place Branding Association inaugural world conference, London 8—9 Dec. 2016,
  • Język-obraz-dyskurs (organizator: Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 17—18 listopada 2016r.,
  • Komunikacja wizualna w dziennikarstwie, reklamie i public relations. Teoria, praktyka, prawo (organizator: Wyższa Szkoła prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu), Wrocław 2—3 czerwca 2016r.,
  • Communication Design 6 (organizator: Uniwersytet Wrocławski), Podlesice, 24—26 Kwietnia 2016r.
  • Obraz i przestrzeń w komunikacji marketingowej. Oblicza. Perspektywy. Zarządzanie (organizator Politechnika Częstochowska), Częstochowa 19 listopad 2015

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.