Grafika edytorska

Celem zadań realizowanych w ramach zajęć jest praktyczne przygotowanie studentów do realizacji opracowań edytorskich o różnym stopniu złożoności. Realizowane ćwiczenia mają wzbogacić praktyczne umiejetności w zakresie komunikatywnej organizacji materiału wizualnego i typograficznego i adekwatnego doboru parametrów edytorskich w postaci zastosowanych rozwiązań projektowych, materiałów i procedur technologicznych. Początkowo studenci budują hierarchię informacji opracowując systemowo zestaw materiałów promocyjnych dla wybranego wydarzenia oraz projektują mniejsze formy wydawnicze o złożonej strukturze typograficznej. W dalszej kolejności wprowadzane są zaawansowane zagadnienia technologiczne i projektowe, ukierunkowane na projekty szerszych form edytorskich drukowanych i cyfrowych. W rezultacie programu zajęć student nabywa i poszerza wiedzę i kompetencje pozwalające na precyzyjne formułowanie założeń adekwatnych do problemów i świadome kreowanie oryginalnych koncepcji projektowych.


GRAFIKA EDYTORSKA (przedmiot uzupełniający dla 1 i 2 roku)
Cel i metody

Celem naszych zajęć jest doskonalenie umiejętności projektowania edytorskiego, obejmującego zarówno tradycyjne formy wydawnicze, przeznaczone do druku,
jak i ich wersje cyfrowe, przeznaczone do odczytu ekranowego. W wypadku każdego rodzaju publikacji zadaniem studentów jest wnikliwe przeanalizowanie potrzeb użytkownika i zaproponowanie adekwatnych do nich rozwiązań projektowych.
Ważnym elementem postawy projektanta jest dla nas kreatywność, stąd chętnie wesprzemy działania eksperymentalne zarówno w sferze koncepcyjnej jaki i w zakresie środków wizualnych.

Tryb pracy
Studenci pracują w trybie indywidualnym, samodzielnie realizując zadanie od etapu określenia założeń projektowych, po finalną realizację w formie kompletnej (wydrukowanej i oprawionej) makiety wydawniczej lub interaktywnego pliku cyfrowego.
Studenci rozpoczynający zajęcia w pracowni są zobowiązani do realizacji jednego z przygotowanych przez nas tematów. Tematy obejmują opracowanie projektu i skład książki beletrystycznej (np. powieści, zbioru opowiadań) lub opracowanie projektu i skład publikacji o złożonej strukturze (np. katalogu wystawy w 2 wersjach językowych). Wybór tematu należy dostosować do swoich zainteresowań i poziomu kompetencji edytorskich.
Wybraną publikację (temat) należy w każdym wypadku zaprojektować w 2 wersjach – drukowanej i cyfrowej. Na opracowanie każdej wersji poświęcony jest 1 semestr zajęć (wersja drukowana – semestr zimowy, wersja cyfrowa – semestr letni).
Szczegółowe tematy zadań oraz materiały potrzebne do ich realizacji (np. teksty) omawiamy i przekazujemy studentom w formie elektronicznej w trakcie zajęć organizacyjnych.
Studenci kontynuujący zajęcia w pracowni w kolejnych latach mogą opracowywać tematy przygotowane przez prowadzących lub – po uzgodnieniu z nami – realizować własne projekty w oparciu o przygotowane samodzielnie materiały.

Organizacja zajęć
Zajęcia w pracowni odbywają się raz w tygodniu i mają przede wszystkim charakter konsultacji (korekt) prac przygotowanych przez studentów poza uczelnią. Konsultacje mają formę dyskusji, w trakcie której wspólnie analizujemy przyjęte przez studenta założenia koncepcyjne i zastosowane rozwiązania projektowe. W ramach zajęć oferujemy też wsparcie w technicznych i technologicznych aspektach realizacji prac – w trakcie semestru zostanie przeprowadzonych kilka wykładów dotyczących opracowania publikacji drukowanych i cyfrowych w programie Adobe InDesign. Obecność na wykładach jest obowiązkowa – ich dokładne terminy są podawane na początku każdego semestru.

  • Prowadzący

    Agata Korzeńska

    • magister sztuki
    • asystent
    • projektantka, laureatka wielu nagród za projekty edytorskie i identyfikacje wizualne, Kuratorka Międzynarodowego Konkursu Studenckiej Grafiki Projektowej „Agrafa 2017”.
    • magister sztuki
    • asystent
    • projektantka, laureatka wielu nagród za projekty edytorskie i identyfikacje wizualne, Kuratorka Międzynarodowego Konkursu Studenckiej Grafiki Projektowej „Agrafa 2017”.

    Anna Bil

    • magister sztuki
    • asystent
    • projektantka aplikacji i produktów cyfrowych w Boldare; współpracuje z Medialabem Katowice jako kuratorka
    • magister sztuki
    • asystent
    • projektantka aplikacji i produktów cyfrowych w Boldare; współpracuje z Medialabem Katowice jako kuratorka

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.