Podstawy projektowania produktu

Celem nauczania przedmiotu Projektowanie Produktu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności pozwalające na przeprowadzenie procesu projektowego w konkretnym środowisku. Celem zajęć ćwiczeniowych (praktycznych) jest rozwinięcie umiejętności analizy zagadnienia, sformułowania problemu i określenia założeń projektowych oraz zakresu projektowego, a także kreatywnego podejścia w rozwiązywaniu problemu. Efektem cyklu dydaktycznego jest zaprojektowanie poprawnego produktu zgodnego z przygotowanymi założeniami projektowymi, zakończonym modelem (3D lub rzeczywistym ) zaprojektowanego obiektu. Celem jest przygotowanie studenta do współpracy z przedsiębiorcą wdrażającym nowy produkt.

 • Prowadzący

  Agata Chmielarz

  • doktor habilitowany
  • profesor uczelni
  • wieloletnie doświadczenie w pracy ze studentami, od lat współpracuje z przemysłem – na swoim koncie posiada liczne wdrożenia projektów produktów, Kierownik Katedry Projektowania Produktu
  • doktor habilitowany
  • profesor uczelni
  • wieloletnie doświadczenie w pracy ze studentami, od lat współpracuje z przemysłem – na swoim koncie posiada liczne wdrożenia projektów produktów, Kierownik Katedry Projektowania Produktu

  Andrzej Klisz

  • doktor habilitowany
  • profesor uczelni
  • doktor habilitowany
  • profesor uczelni

  Bartłomiej Nawrocki

  • magister inżynier architekt
  • asystent
  • współtworzy biuro jojko+nawrocki architekci, zajmujące się projektowaniem architektury, zarówno w niewielkiej skali wnętrz jak i urbanistyki, laureat nagród w konkursach krajowych i zagranicznych
  • magister inżynier architekt
  • asystent
  • współtworzy biuro jojko+nawrocki architekci, zajmujące się projektowaniem architektury, zarówno w niewielkiej skali wnętrz jak i urbanistyki, laureat nagród w konkursach krajowych i zagranicznych
 • Treści programowe

  Treść przedmiotu dla studentów uczestniczących w:
  1 semestr – zapoznanie z etapami procesu projektowego oparte o przeprowadzenie ćwiczenia na konkretnym przypadku: poszukiwanie idei, analiza istniejących rozwiązań, analiza potrzeb użytkownika, określenie grupy docelowej, określenie technologii, konstruowanie założeń projektowych, sposoby poszukiwania rozwiązań projektowych, projektowanie – prezentacja pomysłu szkice, makiety, modele 3D. Modelowanie obiektu – makieta.
  2 semestr - przeprowadzenie procesu projektowego: poszukiwanie idei , analiza istniejących rozwiązań, analiza potrzeb, analiza grupy docelowej, analiza technologii, sposoby poszukiwania rozwiązań projektowych, projektowanie – sposoby prezentacji pomysłu szkice, makiety, modele 3D. Modelowanie obiektu – makiety, modele, prototyp.
  3 semestr - przeprowadzenie procesu projektowego: poszukiwanie idei – często nawiązanie współpracy z firmą, analiza istniejących rozwiązań, analiza potrzeb, analiza grupy docelowej, określenie person, analiza technologii, zapoznanie się z technologią firmy, odpowiedź na brief postawiony przez firmę w postaci założeń projektowych, sposoby poszukiwania rozwiązań projektowych, projektowanie – sposoby prezentacji pomysłu szkice, makiety, modele 3D, przygotowanie i prezentacja projektu przed Inwestorem. Analiza projektu – pod kontem użytkowym, ergonomicznym, funkcjonalnym, technicznym. Modelowanie obiektu – makiety, modele, prototyp.
  4 semestr dyplomowy – przeprowadzenie procesu projektowego: poszukiwanie idei – często poszukiwanie firmy produkcyjnej, analiza istniejących rozwiązań, analiza potrzeb, analiza grupy docelowej, określenie person, analiza technologii, zapoznanie się z technologią firmy, odpowiedź na brief postawiony przez firmę w postaci założeń projektowych, sposoby poszukiwania rozwiązań projektowych, projektowanie – sposoby prezentacji pomysłu szkice, makiety, modele 3D, przygotowanie i prezentacja projektu przed Inwestorem. Współtworzenie projektu w zespole projektowym ( minimalnie Inwestor – projektant) Analiza projektu – pod kontem użytkowym, ergonomicznym, funkcjonalnym, technicznym. Modelowanie obiektu – makiety, modele, prototyp. Analizy produktu określenie istotnych cech produktu stanowiących nowość. Omówienie etapów wdrażania produktu do produkcji.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.