Rzeźba i modelowanie

Pierwszym krokiem w kierunku jakiejkolwiek przestrzennej wizualizacji jest nauczenie się operowania przestrzenią, organizowania rytmów, proporcji i harmonii formy, ponieważ już sama forma zawiera w sobie treść. W praktyce, drogą do uzyskania konkretnej formy - w - przestrzeni jest zbliżanie kształtu do kształtu, bryły do bryły, niezbędnego medium do innego - niezbędnego medium oraz całości przestrzeni rzeźbiarskiej do przestrzeni otaczającej, by ukazać jedyną możliwą jedność formy. Dopiero te umiejętności oraz wiedza powinny przygotować do realizowania dojrzałych prac opartych także o wyobraźnię, intuicję i emocjonalność.

Sławomir Brzoska

 • profesor sztuk plastycznych
 • profesor
 • profesor sztuk plastycznych
 • profesor

Bogdan Kosak

 • magister sztuki
 • asystent
 • magister sztuki
 • asystent
 • Program pracowni

  Semestr 1.

  Studenci realizują ćwiczenia, będące odpowiedzią na zadane tematy. Pierwszym krokiem w kierunku jakiejkolwiek przestrzennej wizualizacji jest nauczenie się operowania przestrzenią, organizowania rytmów, proporcji i harmonii formy, ponieważ już sama forma zawiera w sobie treść. W praktyce, drogą do uzyskania konkretnej formy - w - przestrzeni jest zbliżanie kształtu do kształtu, bryły do bryły, niezbędnego medium do innego - niezbędnego medium oraz całości przestrzeni rzeźbiarskiej do przestrzeni otaczającej, by ukazać jedyną możliwą jedność formy. Dopiero te umiejętności oraz wiedza powinny przygotować do realizowania dojrzałych prac opartych także o wyobraźnię, intuicję i emocjonalność.

  Semestr 2.

  Student realizując ćwiczenia, poznaje podstawowe techniki rzeźbiarskie, nabywa wiedzę, jak używać przedmiotów gotowych jako środków artykulacji i świadomie budować sensy z ich wzajemnych relacji, potrafi kreatywnie działać w realnej przestrzeni. Poprzez rozwój tych umiejętności, student potrafi wybrać najlepsze medium do zobrazowania zamierzonego efektu.

  Semestr 3.

  W oparciu o wiedzę teoretyczną zdobywaną na zajęciach jak i podczas samodzielnej pracy z zadanymi lekturami, oglądaniu wystaw oraz śledzeniu zdarzeń artystycznych student zdobywa stopniowo umiejętność profesjonalnego werbalizowania interesujących go problemów. Praca w realnej trójwymiarowej przestrzeni, świadoma jej kreacja oraz zrozumienie powinno spowodować poszerzenie jego percepcji, która w dzisiejszych czasach w związku z rozwojem wirtualnych mediów opartych na dwóch wymiarach spowodowała znaczne zubożenie doświadczania otaczającej przestrzeni. Zajęcia w Pracowni Rzeźby poza nabyciem manualnych umiejętności powinny owocować więc także rozszerzeniem pola percepcji o kontekst i przestrzeń.

  Semestr 4.

  Student poszerza swoją znajomość podstawowych technik rzeźbiarskich, wśród których jedną z głównych jest ceramika. Pogłębia wiedzę, jak używać przedmiotów gotowych jako środków artykulacji i świadomie budować sensy z ich wzajemnych relacji, potrafi kreatywnie działać w realnej przestrzeni, realizując obiekty, instalacje, prace intermedialne. W oparciu o wiedzę teoretyczną zdobywaną na zajęciach jak i podczas samodzielnej pracy z zadanymi lekturami, oglądaniu wystaw oraz śledzeniu zdarzeń artystycznych student rozszerza umiejętność profesjonalnego werbalizowania interesujących go problemów.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.