Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach z najlepszą oceną w Polsce

Wydział Artystyczny: A, Wydział Projektowy: A+. Tak wysoko nie została oceniona żadna inna ASP w Polsce.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało wyniki prowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Parametryzacja jednostek naukowych w 2017 roku przeprowadzona została dla 993 jednostek. Wysoko oceniono oba wydziały Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Wydział Projektowy, wspólnie z 46 innymi jednostkami, otrzymał najlepszą możliwą ocenę, czyli A+. Tak wysokiej oceny (A+) nie otrzymała żadna inna Akademia Sztuk Pięknych w Polsce. Wydział Artystyczny otrzymał ocenę A. Kategorię A otrzymało także 331 innych podmiotów. Najwięcej jednostek otrzymało ocenę B, którą przyznano w 467 przypadkach, zaś 147 jednostek otrzymało kategorię C (poprzednio: 77).  


Podczas oceny pod uwagę brane były cztery podstawowe kryteria:
– osiągnięcia naukowe i twórcze,
– potencjał naukowy,
– praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej,
– pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.
Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej. Ponadto została przeprowadzona dodatkowa ocena ekspercka efektów działalności jednostek naukowych, w celu wyłonienia jednostek naukowych wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz efektami ich realizacji, co mogłyby stanowić podstawę do zaliczenia ich do kategorii A+.

W połowie września Polska Komisja Akredytacyjna wyróżniła jakość kształcenia na kierunku Malarstwo prowadzonym przez ASP w Katowicach oraz na kierunku Grafika, specjalność: Projektowanie Graficzne. W 2011 roku taką sama – nadal obowiązującą – ocenę przyznano kierunkowi Grafika, specjalność: Grafika Warsztatowa.
W raporcie komisji oceniającej Malarstwo czytamy, że wyróżniającą opinię otrzymały:
– koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni,
– program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia,
– kadra prowadząca proces kształcenia,
– infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia,
– współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia.


W przypadku Projektowania Graficznego szczególnie wyróżniono:
– koncepcję kształcenia,
– liczbę i jakość kadry dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania,
– współpracę z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia,
– infrastrukturę dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację programu kształcenia oraz prowadzenie badań,
– wsparcie dla studentów w procesie uczenia się, badań i wchodzenia na rynek pracy,
– skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości.  
Następna ocena kierunku Projektowanie Graficzne jest planowana na rok 2023/24, Malarstwo będzie oceniane w roku 2024/2025 zaś Grafika Warsztatowa w przyszłym roku akademickim.


– Oba wydziały naszej ASP oceniono bardzo wysoko – wydział Artystyczny otrzymał kategorię A, Wydział Projektowy A+, czyli kategorię, jakiej nie otrzymała żadna inna ASP w Polsce. Wysokie noty otrzymali także nasi koledzy z Akademii Muzycznej: Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu oraz Wydział Wokalno-Instrumentalny otrzymały kategorię A. Tak samo oceniono także Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, któremu również przyznano kategorię A – zauważa Antoni Cygan, rektor ASP w Katowicach, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych.

Krótko o ASP w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, to uczelnia, w której cenieni artyści i projektanci zdradzają jak tworzyć obrazy, grafikę, instalacje, obiekty, scenografię, realizacje w przestrzeni publicznej, intermedia oraz gry komputerowe, produkty, strony www, książki, identyfikację wizualną, projekty multimedialne. Średnio na jednego wykładowcę przypada tu nie więcej niż 6 studentów. Uczelnia składa się z dwóch wydziałów, każdy z nich oferuje dwa kierunki. Wydział Artystyczny kształci malarzy i grafików, Wydział Projektowy zajmuje się projektami graficznymi i wzornictwem.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.