Bogdan Topor – Wszystko to węgiel – Carbon is all

Wystawa podsumowująca 30-lecie pracy dydaktyczno-artystycznej.

Wystawa retrospektywna pokazującą idee przekształceń w procesie twórczym w odniesieniu do dydaktyki, gdzie rysunek jest swoistym narzędziem badawczym oraz katalizatorem myśli, wpływającym na re-definicję pojęć dzieła sztuki w odniesieniu do dotychczasowych podziałów na dyscypliny artystyczne. Uwzględnia proces twórczo-dydaktyczny, w szczególności funkcję rysunku jako składnika tworzącego gramatykę sztuki. Odnosi się do procesu nauczania jako metody opartej na ciągłej przemianie, przekształcaniu, stawaniu za każdym razem na początku drogi – zgodnie z postulatem J. Beuysa i jego teorią rzeźby społecznej, gdzie kształtowanie form myślowych czy nadawanie naszym myślom formy słowa (czy formy wizualnej) jest nie tylko teorią, ale i metodą działania (nauczania).

Na przykładzie własnych realizacji autor uzmysławia rolę rysunku w procesie twórczym – od momentu tworzenia form myślowych, poprzez proces przekształcenia w formy plastyczne, do momentu kształtowania i wyrażania w konkretnych realizacjach. Relacje twórca – odbiorca opiera na tożsamości doświadczenia artysty-pedagoga w trakcie procesu twórczo-pedagogicznego, z doznaniami towarzyszącymi jego odbiorowi, warunkiem jest współdziałanie i współodczuwanie.

Rysunki, grafika, obiekty - drawings, graphic, objects
strategie rysunku-wystawa o charakterze twórczo-dydaktycznym,
warsztaty-wykłady, dyskusje,
wernisaż 16 marca 2018 godz. 17:00, Sala otwarta, Raciborska 50,
warsztaty-wykłady- 22-23 marca, 6 kwietnia, godz.12:00, Sala Otwarta

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.