Design w terenie! Inkluzywne instytucje kultury – czyli jakie?

Podczas planowanych jesienią, pięciodniowych partycypacyjnych warsztatów projektowych, studenci wraz z ekspertami oraz przedstawicielami instytucji kultury, będą pracować z mieszkańcami nad inkluzywnymi przestrzeniami kultury.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach dzięki wsparciu Metropolii GZM zaprasza instytucje kultury do zgłaszania swojego udziału w projekcie Design w terenie! Inkluzywne instytucje kultury – czyli jakie?

Na czym polega nowoczesna inkluzywność instytucji kultury?
Projektowanie inkluzywne nie opiera się już tylko na likwidowaniu barier, by umożliwić wszystkim obywatelom uczestniczenie w życiu społecznym. Akcent przenosi się na budowanie przyjaznych przestrzeni czy usług, które będą sprzyjać integracji, pobudzaniu aktywności społecznej i wspólnego kreatywnego działania.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?
Z wykorzystaniem wypracowanych przez Akademię dobrych praktyk w realizacji projektów społecznych oraz doświadczenia eksperta zagranicznego Gregora Strutza z inkl.desing we wdrażaniu inkluzywnych rozwiązań dla europejskich instytucji kultury, zostanie przeprowadzony proces wykorzystujący metody projektowe, skupiający się na:
– diagnozie potrzeb i potencjale wybranej publicznej instytucji kultury,
– aktualnych i potencjalnych odbiorcach usług, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami,
– zaproponowaniu rekomendacji, koncepcji, interwencji określających nowe kierunki rozwoju.

Już dziś zapoznaj się z warunkami uczestnictwa oraz wyślij formularz zgłoszeniowy.  

  • Gregor Strutz

    Po ukończeniu studiów Gregor Strutz początkowo specjalizował się w rozwiązaniach projektowych dla osób niewidomych i niedowidzących. W 2013 roku otrzymał prestiżową nagrodę Design for All Foundation Award za książkę The Golden Age. Wraz z założeniem studia inkl. Design w 2015 roku, we współpracy z ekspertami, zaczął pogłębiać kompetencje z zakresu projektowania włączającego. Strutz od 2015 roku wykłada na kierunku wzornictwa przemysłowego na HTW w Berlinie, a od 2017 roku uczy gościnnie w National Institute of Design w Bangalore w Indiach.

    www.inkl.design

  • Innowacyjny moduł kształcenia

    Projekt jest częścią innowacyjnego, pilotażowego semestralnego modułu kształcenia do wyboru w ramach studiów II stopnia na kierunkach Wzornictwo i Projektowanie Graficzne, we współpracy z instytucjami kultury działającymi na obszarze Metropolii oraz ekspertem zagranicznym, specjalizującym się projektowaniu inkluzywnym – Gregorem Strutzem (inkl.design). Moduł będzie obejmował pogłębianie wiedzy studentów z zakresu projektowania inkluzywnego, w tym dla osób o szczególnych potrzebach, ale w praktycznym ujęciu. 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.