Dyplomy Arteterapia 2023/ Wystawa Niuanse(od)cienia

Obrony dyplomów licencjackich studentek kierunku Arteterapia odbędą się w 15 czerwca 2023. Miejscem obron będzie Galeria Miasta Ogrodów w Instytucji Kultury Miasto Ogrodów im. K. Bochenek w Katowicach.

Prezentacjom dyplomowym będzie towarzyszyła wystawa pt. Niuanse (odcienia). Na wystawie prezentowane będą również projekty filmowe towarzyszące projektom dyplomowym, które zrealizowali studenci Wydziału Artystycznego: Aleksander Steblik, Weronika Janica oraz Paulina Radomska.

Wernisaż 15 czerwca o godz. 15.30.
Wystawa prezentująca prace dyplomowe będzie czynna do 27 sierpnia 2023.

 • Harmonogram obron

  9.00- 9.20
  Aneta Gruszeczka- Działania polimodalne z wykorzystaniem elementów arteterapii, choreoterapii i teatroterapii we wspomaganiu funkcjonowania Głuchych młodych dorosłych

  9.20- 9.40
  Anna Gawron-.Wspomaganie procesu adaptacji, zachowania sprawności w obrębie motoryki małej oraz procesów pamięciowych u osób powyżej 65 r. ż skierowanych do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego z wykorzystaniem technik plastykoterapeutycznych

  9.40- 10.00
  Lea Podlipny- Arteterapia jako wsparcie kobiet doświadczających przemocy psychicznej

  10.00- 10.20
  Magdalena Szwarc - Arteterapeutyczne towarzyszenie chorym terminalnie pacjentom podczas ich drogi do kresu

  10.20- 10.40
  Julia Goik - Arteterapia w pracy z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym

  10.40- 11.00
  Karolina Michalkova- Praca z wykorzystaniem technik wizualnych z osobami z chorobą afektywną oraz zaburzeniami psychotycznymi

  11.00- 11.20
  Monika Wiernicka- Portret jako obraz siebie w różnych perspektywach w pracy arteterapeutycznej z seniorami

  11.20-11.40
  Agata Pielach- Budowanie własnej tożsamości oraz umiejętności wyrażania przeżyć i doznań u osób z depresją i stanami lękowymi poprzez działania arteterapeutyczne

  11.40- 12.00
  Anna Mikołajczyk - Zastosowanie technik arteterapeutycznych w pracy z emocjami u osób transpłciowych.

  12.00- 12.20
  Rozalia Pokorska- Arteterapia jako pomoc w rozwiązywaniu problemów u dzieci doświadczających przemocy

  12.20- 12.40
  Zuzanna Czech - Polimodalna twórczość artystyczna w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi

  12.40- 13.00
  Wiktoria Różycka- Elementy Terapii Tańcem i Ruchem oraz arteterapii jako działania polimodalne wykorzystywane w pracy nad poprawą relacji ze swoim ciałem u kobiet między 20 a 30 rokiem życia

  13.00- 13.20
  Dominika Supel- Odkrywanie własnego potencjału oraz budowanie wspierających relacji przez działania arteterapeutyczne dedykowane mężczyznom z doświadczeniem kryzysu bezdomności

  13.20- 13.40
  Estera Zębik- Działąnia arteterapeutyczne u osób dorosłych z ADHD

  13.40- 14.00
  Maria Migas- W poszukiwaniu alter-ego – czyli kreowanie lalki jako forma wsparcia integralności funkcjonowania kobiet z niepełnosprawnością intelektualną

 • Arteterapia – informacje

  Arteterapia/ interdyscyplinarny i międzyobszarowy kierunek studiów prowadzony przez trzy katowickie uczelnie wyższe: Uniwersytet Śląski ( Wydział Nauk Społecznych ), Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego (Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej ) i Akademię Sztuk Pięknych (Wydział Artystyczny ).

  Studiowanie umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z trzech obszarów: sztuki (w tym usytuowanych w dziedzinie sztuk pięknych i sztuk muzycznych) oraz nauk społecznych i humanistycznych. Student poznaje między innymi istotę oraz specyfikę plastykoterapii, muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii czy teatroterapii.

  Posługując się muzyką, tańcem, sztukami wizualnymi czy literaturą tworzy autorskie interdyscyplinarne projekty arteterapeutyczne realizowane w otoczeniu społecznym. Absolwent kierunku arteterapia posiada także wiedzę i podstawowe kompetencje psychoterapeutyczne. W konsekwencji - studia na kierunku arteterapia przygotowują absolwenta do prowadzenia artystyczno-terapeutycznej aktywności skierowanej w stronę osób z niepełnosprawnościami o różnej etiologii, specyfice i wymiarze, osób z zaburzeniami dotyczącymi funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, psychicznego czy edukacyjnego, wymagającymi wsparcia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.