Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych

Konferencję otwiera wernisaż wystawy "Krajobrazy pamięci", na którą składają się prace doktorantów ASP w Katowicach oraz dr Ewy Szyman z ASP w Warszawie.

Swoje prace prezentują: Laura Birnbach, Marta Czarnecka, Małgorzata Futkowska, Antonina Konopelska, Monika Panek, Hanna Rozpara, Ewa Szyman, Łukasz Zaręba i Jakub Zdejszy. Wszystkich autorów będzie można posłuchać w drugim dniu konferencji w panelu "Pamięć a sztuka". W ramach konferencji swój wykład wygłosi równiez prof. dr hab. Antoni Kowalski.

Wernisaż wystawy: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Koszarowa 19, p. III Galeria Eksperymentu Intermedialnego Lab 303.
Projekt plakatu Antonina Konopelska. W projekcie wykorzystano pracę Ewy Szyman z cyklu Biały. Krajobrazy pamięci wyrazem własnej głębokiej tożsamości, 2017.
 
 
Informacje o konferencji
Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Sekcja Socjologii Etniczności i Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową pt. Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych
23-24 listopada 2017, Katowice

Pamięć i przestrzeń to kategorie szczególnie ważne z perspektywy kształtowania tożsamości miejsca, grupy, wspólnoty. Tożsamość jest kształtowana przez przestrzeń, będącą zbiorem wartości społecznych, duchowych, historycznych czy symbolicznych. I odwrotnie, społeczno-kulturowe praktyki zachowania czy rekonstruowania tożsamości społecznej, przekształcają przestrzeń nasycając ją materialnymi i niematerialnymi elementami pamięci. Podejmując refleksję nad relacjami pomiędzy tożsamością kulturową a przestrzenią chcielibyśmy zwrócić uwagę na kategorię krajobrazu kulturowego (memoryscape) oraz jego znaczenie i wykorzystanie między innymi w studiach nad pamięcią podejmowanych przez szerokie grono badaczy. Jednym z pierwszych, który dostrzegł kulturowy sens krajobrazu, jego obecność w życiu społecznym był George Simmel (Filozofia Krajobrazu). Osią programową konferencji ma być akademicka refleksja nad szeroko rozumianymi związkami pomiędzy pamięcią społeczną a krajobrazem kulturowym, gdzie krajobraz staje się swoistym "mnemotopos" - przestrzenną ramą organizującą pamięć i tożsamość grupy. Wyrażony w artefaktach, praktykach społecznych (rytuałach upamiętniania) oraz symbolach krajobraz, ma nie tylko swój specyficzny koloryt i poetykę, ale również politykę, Tym samym zyskuje on dodatkową wartość i społeczną ważność w życiu jednostki i wspólnoty.
Kategoria krajobrazu kulturowego jest palimpsestem, w którym zapisane są różne, często nakładające się na siebie warstwy przeszłości, jest symbolem, metaforą, kategorią płynną, wielopłaszczyznowym kompleksem znaczeń, mogącym przybierać różne formy, materialne i niematerialne. Takie rozumienie otwiera zarówno szerokie pola interpretacji i opisu różnorodnych zagadnień dotyczących relacji pomiędzy pamięcią a przestrzenią, jak i pole badań dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny badawcze, socjologów, antropologów, etnologów, kulturoznawców, historyków, których zapraszamy do refleksji i dyskusji podczas konferencji.
Dominujące w tematyce konferencji kategorie krajobrazu i pamięci wyznaczają szerokie pola tematyczne. Wśród nich chcielibyśmy między innymi zaproponować następujące obszary refleksji:


• Pamięć lokalna i regionalna
• Pomniki pamięci, muzea i archiwa
• Edukacja w miejscach pamięci
• Zapominanie i odzyskiwanie pamięci
• Miejsca opuszczone, miejsca (nie)pamięci
• Pamięć etniczna i narodowa w kontekstach przestrzennych
• Praktyki i rytuały pamięci
• Pamięć a sztuka
• Jak pamiętają pokolenia?
• Pamięć rodzinna


RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:
prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski)
prof. zw. dr hab. Marek Szczepański (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Tomasz Nawrocki (Uniwersytet Śląski)
dr hab. prof. UŚ Adam Bartoszek (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Ewa Michna (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Maria Szmeja (Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper (Uniwersytet Warszawski)
dr Łucja Kapralska (Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr Marcin Dębicki (Uniwersytet Wrocławski)


KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr hab. Marek Dziewierski
dr Bożena Pactwa
mgr Monika Habdas

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.