Publiczne obrony dyplomów – Wydział Artystyczny 2019

Chcecie zobaczyć jak się zostaje artystą? Zapraszamy od 17 do 27 czerwca.

Jak osłabiamy nasze organizmy? Jak postrzegamy seksualność teraz, a jak kiedyś? Skoro przesypiamy 30% życia, a kolejne 30% przeznaczamy na pracę i konieczne zajęcia, to ile czasu zajmuje nam to, co nazywazmy życiem? Pojęcie bezsensu w kulturze Zachodu. To tylko niektóre zagadnienia, które poruszają w swoich pracach dyplomowych studenci ASP w Katowicach. Chcecie zobaczyć co mają do powiedzenia młodzi artyści? Zapraszamy na otwarte obrony dyplomów. Można oglądać, można posłuchać, można też zadawać pytania.

 • 17 czerwca - grafika warsztatowa, studia magisterskie

  godz. 8.00
  Koniec humanizmu
  Oliwia Dudek, Minus1.artspace, Rondo Sztuki
  Dyplom główny: Pracownia Interpretacji Literatury
  Promotorzy: dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Działań Przestrzennych – prof. dr hab. Sławomir Brzoska
  Praca pisemna – promotor ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: ad. dr Dorota Nowak - Rodzińska
  Tytuł dyplomu: Koniec humanizmu
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Tożsamość a cielesność. Posthumanizm w sztuce transgenicznej.  

  Chcę pokazać jak ogromne zmiany potrafimy wprowadzać w inne organizmy żywe i jak nieświadomie przyczyniamy się do zmian w naszym organizmie. Osłabiamy go i jednocześnie wprowadzamy do niego coraz większą ilość szkodliwych substancji i tworzyw sztucznych.
  Jaką drogą powinniśmy podążać? Winniśmy zmierzać ku posthumanizmowi, rozwijać technologie i przystosowywać nasze organizmy do zmian klimatycznych czy zaprzestać wytwarzania szkodliwych dla planety substancji i zatrzymać działania niszczące jej powierzchnię i atmosferę?
  Możemy przyjąć, że zachodzące zmiany to etap ewolucji i dostosowywać się do zmieniającego się świata. Musimy jednak brać pod uwagę, że ten etap może zakończyć się wyginięciem gatunku człowieka. Ostatnie dekady udowodniły nam, że to najwyższa pora na podjęcie decyzji.

  godz. 10.00
  Papier, kamień, nożyce
  Emilia Fałek, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia Grafiki Cyfrowej
  Promotor: prof. dr hab. Adam Romaniuk
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Malarstwa – prof. dr hab. Andrzej Tobis
  Praca pisemna – ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: ad. dr Małgorzata Rozenau
  Tytuł dyplomu : Papier, kamień, nożyce.
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Ciało i seks. Dwie stabuizowane narracje w polskiej sztuce krytycznej lat 90.

  Praca dyplomowa jest interpretacją osobistego postrzegania seksualności, ciała i cielesności w obszarach tabuizowanych we współczesnych czasach. Inspirując się twórczością i tematami sztuki krytycznej lat 90. oraz śledząc przebieg historii sztuki, erotyki, aktu i seksualności zdumiewający wydaje się proces powstawania kryteriów kategoryzacji, wartościowania i oceny tych znaczeń. Nie można przy tym przeoczyć silnych prądów dyskryminacji płci żeńskiej oraz całego grona grup społecznych zepchniętych na margines. Celem jest sprowokowanie do myśli i rozmowy, bo tylko w taki sposób możliwa jest zmiana rzeczywistości – na lepsze.

  godz. 11.00
  Dom Technologii
  Natalia Kubica, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia Grafiki Cyfrowej
  Promotor: prof. dr hab. Adam Romaniuk
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Intermediów i Technik Cyfrowych - dr hab Dariusz Gajewski, prof. ASP
  Praca pisemna – promotor ad. dr Karolina Wojtasik
  Recenzent: ad. dr Joanna Zdzienicka
  Tytuł dyplomu: Dom Technologii
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Dom technologii

  Projekt Dom technologii to obraz tego, jak świat realny przenika się z wir-tualnym. Wygenerowana rzeczywistość nie jest niczym ograniczona i daje mnóstwo możliwości. Bohaterowie w niej obecni czują się pośród wszech-obecnego internetu jak ryba w wodzie i tworzą tam swoje naturalne śro-dowisko. Na każdym kroku otaczają ich przepływające dane stanowiące naturalny element środowiska. Projekt pokazuje, jak często tworzymy na-szą naturalną przestrzeń także w świecie wirtualnym, mimo że czasem tego nie zauważamy.

  godz. 12.00
  28.489
  Aleksandra Szlęk, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia Grafiki Książki
  Promotor: dr hab Bogna Otto - Węgrzyn, prof. ASP
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Druku Wklęsłego – prof. dr hab. Jan Szmatloch
  Praca pisemna – promotor ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: ad. dr Artur Masternak
  Tytuł dyplomu : 28.489
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Melancholia jako strategia dystansu artysty.

  Średnia długość życia człowieka to siedemdziesiąt osiem lat. W przeliczeniu to 28.489 dni. Prawie jedną trzecią czasu przesypiamy. Zajęcia i obowiązki domowe, praca zawodowa, godziny spędzane przed ekranami to kolejne 30%.
  Ile czasu zajmuje nam to, co naprawdę nazywamy życiem?
  ***
  Punkt
  Miejscom, obok których przechodzimy obojętnie – nieświadomi drzemiących w nich opowieści, stawiam iluzoryczny, istniejący tylko na papierze pomnik.
  Czy gest, pozornie bez znaczenia, może okazać się tym najistotniejszym?

  godz. 14.00
  Bełcode
  Dorota Chodór, s. 303 ASP Katowice, ul. Koszarowa 19,
  Dyplom główny: Pracownia Intermediów i Technik Cyfrowych
  Promotor: dr hab Dariusz Gajewski, prof. ASP
  Praca pisemna – promotor ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: ad. dr Joanna Zdzienicka
  Tytuł dyplomu : Bełcode
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Między kodem a bełkotem.

  Bełkcode to gra planszowa. Budowa planszy inspirowana jest estetyką międzynarodowego, dwuwymiarowego kodu graficznego. Instrukcja zapisana jest pod postacią kodu, aby uzyskać do niej dostęp niezbędny jest klucz. Podczas gry, za pomocą rozszerzonej rzeczywistości, z planszy odczytywany jest „zapis” rozgrywki, relacji pomiędzy graczami. Gra jest procesem powstawania dzieła, przyjmuje ona kształt wydarzenia. Efektem końcowym każdej rozgrywki jest unikalna przestrzenna grafika.

  godz. 15.00
  Pójdź za mną
  Sylwia Rakowska, s. 302 ASP Katowice, ul. Koszarowa 19,
  Dyplom główny: Pracownia Grafiki Cyfrowej
  Promotor: prof. dr hab Adam Romaniuk
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rysunku – prof. dr hab. Bogdan Topor
  Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina, prof. ASP
  Recenzent: dr hab. Dominika Kowynia
  Tytuł dyplomu : Pójdź za mną
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Vademecum, o relacjach ludzi z przyrodą.

  Pójdź ze mną, były to słowa które jako dziecko wypowiadałam bardzo często. Miałam szczęście wychowywać się jako jedno z ostatnich pokoleń dzieci przed erą komórek i komputerów. Główną atrakcją była aktywna zabawa na podwórku i w jego okolicach-na łonie przyrody. Historia człowieka jako gatunku jest nierozerwalnie złączona ze środowiskiem naturalnym i przez 90% czasu byliśmy od niego ściśle zależni. Dlatego przebywanie w otoczeniu dzikiej przyrody ma na nas tak zbawienny wpływ. • 18 czerwca – grafika warsztatowa, studia magisterskie

  godz. 9.oo
  Mikrobion
  Natalia Frank, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia Sitodruku
  Promotor: prof. dr hab. Waldemar Węgrzyn
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rysunku – prof. dr hab. Antoni Kowalski
  Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Jakub Cikała
  Tytuł dyplomu : Mikrobion
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Od kamery mikrofotograficznej do nanotechnologii. Rozwój mikrofotografii.

  Mikrobiom, czyli bakterie, wirusy, grzyby, drobnoustroje to elementy, bez których życie na świecie byłoby niemożliwe. Żadne ciało nie jest konstruktem indywidualnym, nie istnieją granice, dochodzi do nieustannego przepływu między wszystkimi organizmami żywymi, co pozwala na permanentną ewolucję. Założenie projektu to sztuczne stworzenie niezależnego układu - imitującego materiał biologiczny. Człowiek-roślina-zwierzę. Celem tej pracy jest uświadomienie, że pomimo różnic zewnętrznych i genetycznych istniejących form życia, łączy je niewyobrażalnie bogaty mikroskopijny świat.

  godz. 10.oo
  Fotoplastikon osobliwości
  Darya Hancharova, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia Druku Wklęsłego
  Promotor: prof. dr hab. Jan Szmatloch
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Malarstwa – prof. dr Zbigniew Blukacz
  Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina, prof. ASP
  Recenzent:  ad. dr Szymon Prandzioch
  Tytuł dyplomu :  „Fotoplastikon osobowości”
  Tytuł dyplomu teoretycznego: „W poszukiwaniu źródeł kreatywności: mózg a świadomość”

  W cyklu grafik, wykonanych w technice mezzotinty i pracach malarskich podjęłam próbę pokazania wielości i zmienności naszej tożsamości. Jej nieskończenie złożonej struktury, kształtującej się przez całe życie. Przyglądam się osobowości jako figurze tymczasowej i mozaikowej, będącej połączeniem wszystkich naszych relacji, doświadczeń życiowych oraz otaczającej rzeczywistości. Szukam odpowiedzi na pytanie kim jestem, które przedstawienie mojej osobowości jest prawdziwym „Ja”. Próbuję połączyć, pogodzić  i zweryfikować pojęcia:   „Ja”, „Świadomość”, „Podświadomość” i „Mózg”. Dochodzę do wniosku, że tylko zmiany są stałe, a idea człowieka jako jednolitej całości wydaje się być utopią.

  godz. 11.oo
  Generator
  Patrycja Grobelny, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia Druku Płaskiego
  Promotor: prof. dr hab. Józef Budka
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Malarstwa – prof. dr hab. Jacek Rykała
  Praca pisemna – promotor ad. dr Mieczysław Juda
  Recenzent: ad. dr Michalina Wawrzyczek - Klasik
  Tytuł dyplomu : „Generator”
  Tytuł dyplomu teoretycznego: „ W poszukiwaniu harmonii”

   Generator jest mapą, hybrydą, źródłem nowych znaczeń i zestawień. Jest pytaniem o granice autentyzmu. Jest metaforą współczesnego, postmodernistycznego sposobu myślenia. Wszystko już było, umysł ludzki może jedynie próbować przekształcać to i zestawiać na nowe, zaskakujące sposoby. Jednak człowiek, istota cudownie obdarzona kreatywnością i zdolnością abstrakcyjnego myślenia, z jakichś powodów od zawsze doszukuje się porządku i przyczyny w
  otaczającym go świecie.

  godz. 12.oo
  Deficyt i nadmiar
  Daria Bidzińska, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia Druku Płaskiego
  Promotor: prof. dr hab. Józef Budka
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Malarstwa – prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
  Praca pisemna – promotor ad. dr Mieczysław Juda
  Recenzent: ad. dr Artur Masternak
  Tytuł dyplomu:  Deficyt i nadmiar
  Tytuł dyplomu teoretycznego:  Naznaczeni – figura Innego w różnych tekstach kultury.

  Cykl grafik inspirowany serią zjawisk związanych z deficytem, nadmiarem i dysfunkcją neurologiczną. Nawiązują do zapisków badawczych O. Sacks’a, gdzie ukazana fizjologia może przytłoczyć impulsami, wyobrażeniami i wolą, opętać lub wywłaszczyć. Projekt dyplomowy oscyluje wokół pojęcia wykluczenia i stanowi metaforę oraz swoistą wizualizację wybranych dysfunkcji, w celu poszukiwania poczucia tożsamości i podmiotowości u osób dotkniętych chorobą.


  godz. 13.oo
  To be
  Tomasz Przybyłek, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia Interpretacji Literatury
  Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Działań Przestrzennych – prof. dr hab. Sławomir Brzoska
  Praca pisemna – promotor ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: ad. dr Judyta Bernaś
  Tytuł dyplomu:  To be
  Tytuł dyplomu teoretycznego:  Ja nie jestem moim ciałem.

  TO BE jest dwukanałową instalacją video. Składające się na nią filmy powstały podczas terapii zajęciowej prowadzonej w formie lekcji języka angielskiego w Domu Pomocy Społecznej w Warszawie. instalacja przedstawia dwie pensjonariuszki cierpiące na porażenie mózgowe, wykonujące ćwiczenia językowe powtarzając słowa za głosem lektorki. Każde słowo wypowiadane z wysiłkiem, zniekształcone i trudne do zrozumienia, poprzedzone jest wyraźnym i w pełni zrozumiałym słowem lektorki. Zdeformowane słowa wypowiadane przez kobiety tworzą nowe hierarchie języka, które otwierają pole do myślenia o tym, czym jest język i w jaki sposób pozycjonuje on podmiotowość człowieka.


   

 • 19 czerwca – grafika warsztatowa, studia licencjackie

  godz. 9.oo
  Twarz jako wyraz indywidualnej tożsamości człowieka
  Dorota Weiss-Wandzik, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia Druku Wypukłego
  Promotor: prof. dr hab. Mariusz Pałka
  Praca pisemna – koordynator dr hab. Aleksandra Giełdoń – Paszek, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Marcin Hajewski
  Tytuł dyplomu : „Twarz jako wyraz indywidualnej tożsamości człowieka”
  Tytuł dyplomu teoretycznego:  „Twarz jako wyraz indywidualnej tożsamości człowieka”

  Twarz «człowiek, osoba» (źródło PWN).
  Tożsamość «w odniesieniu do pojedynczego człowieka: świadomość siebie» ( źródło PWN). Korelacja, współzależność dwóch stale pojawiających się w mojej głowie słów. Rozważania na temat indywidualności człowieka w obecnych czasach, jego dylematy i konflikty o autentyczność jednostki oraz własna refleksja tożsamościowa.  

  godz. 10.oo
  Twarze sprzeciwu
  Szymon Poloczek, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia Druku Płaskiego
  Promotor: prof. dr hab. Józef Budka
  Praca pisemna – koordynator dr hab. Aleksandra Giełdoń - Paszek
  Recenzent: ad. dr Sybilla Skałuba
  Tytuł dyplomu: Twarze sprzeciwu
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Twarze sprzeciwu

  Praca przedstawia cykl 6 portretów wykonanych w technice druku płaskiego – Litografii. Portretowane twarze osób są sprzeciwem wobec dramatu jakim jest wojna. W mojej pracy zależało mi, aby pokazać postawy przeciwko wojnie. Przedstawiam
  sylwetki ludzi, którzy stanęli przeciwko ludobójstwu. W życiorysach bohaterów poszukuję wiary, przemiany duchowej.

  godz. 11.oo
  Autodestrukcja w Ekspresjonizmie
  Damian Koprowski, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia SITODRUKU
  Promotor: dr hab. Andrzej Łabuz, prof. ASP
  Praca pisemna – koordynator ad. dr Mieczysław Juda
  Recenzent: ad. dr Katarzyna Dziuba
  Tytuł dyplomu : Autodestrukcja w Ekspresjonizmie
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Auto – destruktywne Tendencje w Ekspresjonizmie.
  "Dyplom ten nie jest w dużej mierze o tworzeniu, choć to też ważna jego część, ale w samym sercu swojego działania artysta koncentruje się na zniszczeniu. Opowiada o auto-destruktywnych tendencjach, które to spotykane są w głowie każdego twórcy i to z nich właśnie czerpie inspiracje.
  Gniew to miłość w sztuce."


 • 24 czerwca – malarstwo, studia magisterskie

  godz. 9.oo
  Case Góra Hugona. Nie mówi.
  Helena Adler, Centrum Kultury Śląskiej, ul. Krauzego 1, Świętochłowice
  Dyplom główny: Pracownia malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Animacji i Gier Komputerowych – prof. dr hab. Bogdan Król
  Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Jakub Cikała
  Tytuł dyplomu: Case Góra Hugona. Nie mówi.
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Prospołeczne działania artystyczne współcześnie: case Góra Hugona

  "Instalacja o tematyce ekologicznej i społecznej, porusza temat wycinki lasów oraz ludzkiej reakcji na problem degradacji terenów zielonych. Instalacja może być rozpatrywana od wewnątrz oraz od zewnątrz, czyli z dwóch punktów widzenia - oportunisty oraz osoby zaangażowanej. Celem projektu jest pokazanie, że każde "veto" ma znaczenia, oraz uświadomienie, że jeżeli zniszczymy nasze środowisko, to w konsekwencji wytępimy samych siebie."

  godz. 11.oo
  Relacje intymne
  Aleksandra Kosakowska, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Tobis
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Ilustracji – dr hab. Justyna Lauer, prof. ASP
  Praca pisemna – promotor ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: ad. dr Małgorzata Szandała
  Tytuł dyplomu: Relacje intymne
  Tytuł dyplomu teoretycznego:  „Relacje intymne”

  Rozpycha mi usta. Brązowe pieczywo rozwarstwia się przy każdym kęsie. Przeżuwam je i namaczam śliną, ale nie mogę przełamać naturalnej szorstkości. Zamiast mięknąć, puchnie i pęcznieje. Połykam kolejne kęsy i zaspokajam pragnienie. Woda przepycha je przez gardło nieznośnie drapiąc delikatnie ścianki. Od suchości rozbolała mnie głowa - następnym razem daruję sobie kolację.

  godz. 12.oo
  Przestrzeń świadomości
  Sebastian Jochlik, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor:  prof. dr hab. Jacek Rykała
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Fotografii – prof. dr hab. Piotr Muschalik
  Praca pisemna – promotor  ad. dr Paweł Maciąg
  Recenzent: ad. dr Krzysztof Rzeźniczek
  Tytuł dyplomu: Przestrzeń świadomości
  Tytuł dyplomu teoretycznego:  Przestrzeń świadomości na podstawie psychoanalizy.

  A wszystko zaczęło się od pewnej wizji sennej. Oniryczny obraz amputowanej stopy, skłonił mnie do refleksji. Od tego momentu rozpoczyna się moja podróż w głąb własnej nieświadomości...
   
  „Ego musi nauczyć się uważnie słuchać i poddawać temu wewnętrznemu popędowi wzrastania bez dalszego planu czy celu. Wielu filozofów egzystencjalizmu stara się opisać ten stan, ale dochodzą zaledwie do etapu pozbywania się iluzji świadomości - docierają do bram nieświadomego. po czym ich nie otwierają”.
  Cyt. Marie-Louise von Franz

  godz. 14.oo
  Narodziny mistyczne
  Natalia Majka, sala Otwarta, ASP Katowice
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor:  dr hab. Michał Minor, prof. ASP
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Scenografii – ad. dr Marcel Sławiński, ad, dr Katarzyna Sobańska - Strzałkowska
  Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Michał Smandek
  Tytuł dyplomu:  Narodziny mistyczne  
  Tytuł dyplomu teoretycznego:  Narodziny w perspektywie obrzędności mistycznej

  Natalia Majka (ur. 28. 11. 1995r. w Będzinie) – studentka V roku malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W swojej twórczości nawiązuje do emocjonalności, relacji międzyludzkich, zagadnienia człowieka w świecie, jego roli i miejsca oraz poszukiwania samego siebie w aspekcie rozwoju duchowego. Jej twórczość posiada również elementy charakterystyczne dla sztuki plemiennej, w której możemy doszukiwać się symboliki drogi wewnętrznej. Obcowanie w tych konkretnych rejonach kulturowych ma znaczenie pod względem dochodzenia do samej duchowości, dzikości i naturalności. Dyplom związany jest z procesem „narodzin mistycznych”, czyli ceremonialną i rytualną przemianą, która odbywa się w umyśle i ciele wraz z przekraczaniem kolejnych życiowych progów.
 • 25 czerwca – malarstwo, studia magisterskie

  godz. 11.oo
  Skotomizacja i inne nieprawidłowości
  Agata Pawlik, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Tobis
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rzeźby – prof. dr hab. Sławomir Brzoska
  Praca pisemna – promotor ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP
  Tytuł dyplomu :  Skotomizacja i inne nieprawidłowości
  Tytuł dyplomu teoretycznego:  W snach nie widać nigdy słońca

  „(…) Pewne skrótowe wiadomości trwają w mej pamięci. Ale już nic nie widzę: mogę sobie zdrów szukać w przeszłości, a i tak wyjmuję z niej tylko strzępy obrazów i niezbyt dobrze wiem, co przedstawiają, ani czy są to wspomnienia, czy rzeczy zmyślone.”
  Mdłości, J.P. Sartre

   

  godz. 12.oo
  Kocmołuchy
  Julia Świtaj, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Blukacz
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rzeźby – prof. dr hab. Sławomir Brzoska
  Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina, prof. ASP
  Recenzent:  ad. dr Paweł Szeibel
  Tytuł dyplomu : Kocmołuchy
  Tytuł dyplomu teoretycznego:  Dyskryminacja w aspekcie psychologii społecznej, a kwestia miłości uniwersalnej.

  Racjonalizowanie poglądów opartych na argumentach siły i hierarchizacji społecznej prowadzi do usprawiedliwiania agresji oraz konfliktów. Każda szeroko pojęta „inność” budzi strach i niechęć, a problem dyskryminacji jest nadal silnie zakorzeniony w naszej świadomości. W moich obrazach próbuję opowiedzieć o dehumanizacji, ale też o głębokiej potrzebie miłości i troski. Wierzę, że sztuka może zmieniać świat, a ludzie z natury są istotami dobrymi, stworzonymi do życia we wspólnocie.

   

  godz. 13.oo
  O sposobach adaptacji
  Barbara Wójcik, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Fotografii – prof. dr hab. Piotr Muschalik, Pracownia Rysunku – prof. dr hab. Antoni Kowalski
  Praca pisemna – promotor ad. dr Karolina Wojtasik
  Recenzent: ad. dr Szymon Prandzioch
  Tytuł dyplomu: O sposobach adaptacji
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Wizerunek żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej analiza wybranych narzędzi kampanii promocyjnej.

  Celem projektu artystycznego jest przybliżenie problematyki izolacji od społeczeństwa. Punktem wyjścia prezentowanego cyklu obrazów jest pojęcie instytucji totalnych Ervinga Goffmana oraz ich role w społeczeństwie. Sekwencja obrazów wykonanych technika akrylową przedstawia wnętrza instytucji ograniczających oraz sposoby adaptacji mieszkańców tych miejsc. Sposoby funkcjonowania mieszkańców w środowisku zamkniętym oraz próbę podkreślenia swojej
  indywidualności w grupie. Aneksami dopełniającymi prace dyplomową są fotografie oraz cykl portretów wykonanych węglem.

   

  godz. 14.oo
  Potrójna Boginii
  Kinga Żak, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia malarstwa
  Promotor: dr hab. Michał Minor, prof. ASP
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rzeźby – prof. dr hab. Sławomir Brzoska
  Praca pisemna – promotor dr hab. Aleksandra Giełdoń – Paszek, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Małgorzata Szandała
  Tytuł dyplomu : „Potrójna Boginii”
  Tytuł dyplomu teoretycznego:  Archetyp Potrójnej Boginii w kulturze i sztuce”

  Potrójna Bogini to Neopogańskie bóstwo pod trzema postaciami; Dziewicy, Matki i Starowiny. Natknęłam się na nią podczas zgłębiania wiedzy o duchowości, magii i okultyzmie. Każda z postaci trójcy symbolizuje osobny etap życia kobiety oraz fazę cyklu lunarnego. W moich obrazach przedstawiam wybrane archetypy i boginie z rozmaitych kultur, wraz z ich atrybutami. Zwieńczeniem cyklu jest rzeźba Potrójnej Bogini, która jest połączeniem osobistych wyobrażeń, i inspiracji prehistorycznymi posążkami.

   

  godz. 16.oo
  Horyzonty
  Edyta Zientara, Sala Otwarta, ASP Katowice, ul. Raciborska 50,
  Dyplom główny: Pracownia malarstwa
  Promotor: dr hab. Michał Minor, prof. ASP
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Liternictwa I Typografii – dr hab. Tomasz Bierkowski, prof. ASP
  Praca pisemna – promotor ad. dr Łukasz Trembaczowski
  Recenzent: ad. dr Olga Pałka - Ślaska
  Tytuł dyplomu:  Horyzonty
  Tytuł dyplomu teoretycznego:  Jestem na malarstwie i co dalej? Analiza ścieżek lokowania w polu malarstwa.

  Malarstwo koncentruje się na kodach symboliczych zawartych w kolorze oraz grach prowadzonych z linią horyzontu. Mimio, że na pierwszy rzut oka wydaje się bliższe pejzażowi, konotuje z minimalistycznym malarstwem abstrakcyjnym, stając się
  metaforą dialogu. Ciepłe i liryczne zestawienia konfrontowane są z językiem mulitipikowanych linii sprawiając, że „pejzaże” sytuują się poniekąd na pograniczu jawy i snu, jedocześnie pozostawiając widzom spore pole interpretacyjne.

 • 26 czerwca – malarstwo, studia wieczorowe pierwszego i drugiego stopnia

  godz. 9.oo
  bez tytułu
  Anna Jarzmowska, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Walczak
  Dyplom dodatkowy:  Pracownia Rysunku – dr hab. Maciej Linttner, prof. ASP
  Praca pisemna – promotor  dr hab. Aleksandra Giełdoń – Paszek, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Aleksander Kozera
  Tytuł dyplomu: bez tytułu
  Tytuł dyplomu teoretycznego: bez tytułu

  Malarstwo traktuję jako pole badawcze obszaru nieświadomości. Interesują mnie treści wyparte, trudne i pozostające w uśpieniu. Dzięki procesowi twórczemu, będąc pod wpływem pewnego rodzaju transu (autohipnozy) wydobywam je na światło dzienne. Obraz stanowi rodzaj zagadki i jest zapisem zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości.

   

  godz. 10.oo 
  Obrazy pozorne
  Magdalena Bartocha, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Blukacz
  Praca pisemna – promotor  dr hab. Aleksandra Giełdoń – Paszek, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Olga Pałka - Ślaska
  Tytuł dyplomu: Obrazy pozorne
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Obrazy pozorne

  “Praca dyplomowa jest podsumowaniem rozważań na temat lustra w kontekście psychiki i społecznej roli człowieka. Zmagania autorki z tożsamością, emocjami, zaburzeniami i charakter jej dotychczasowej pracy artystycznej naturalnie naprowadziły ją na temat związany z portretem ujętym w symboliczne i psychologiczne znaczenie lustra. Tytuł pracy odnosi się do obserwacji obrazu pozornego, czyli obrazu, który powstaje w wyniku odbicia się promieni światła w zwierciadle".

   

  godz. 11.oo
  Spadkobiercy Smutku. Kronika Upadku Domu pod 13 (puzzle Pereca nie do złożenia)
  Miron Koscielny,  Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Rykała
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rysunku – prof. dr hab. Janusz Karbowniczek
  Praca pisemna – promotor  ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: ad. dr Paweł Szeibel
  Tytuł dyplomu:  Spadkobiercy Smutku. Kronika Upadku Domu pod 13 (puzzle Pereca nie do złożenia)
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Spadkobiercy Smutku. Kronika Upadku Domu pod 13 (puzzle Pereca nie do złożenia)

  Tematem mojej pracy dyplomowej jest mała kronika osnuta wokół zawiłych losów mieszkańców - więźniów stuletniego domu pod numerem trzynastym, zmiażdżonych przez koleiny historii. Ja jako potomek wyklętej rodziny niczym w noweli Poego o zagładzie "Domu Uscherów", podróżuję po topografiach pamięci wydobywając w przerysowany, groteskowy sposób paradoksy i tajemnice tego wielokulturowego a zarazem prowincjonalnego, upadłego imperium, rządzonego przez wiekowego wojaka Froda. Metaforą rozpadu tego dawnego, fascynującego mnie świata, pogrążonego w gotyckości i geometriach lęku jest szczelina biegnąca przez połowę domu, będąca także symbolem rodzinnego podziału. W swojej pracy nawiązuję także do modelu niedających się złożyć puzzli oraz opowieści o dziesięciopiętrowej kamienicy Georges’a Pereca.

   

  godz. 12.oo 
  PRZEMIJANIE I TRWANIE (malarstwo, rysunek)
  Alicja Kryczek, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rysunku – prof. dr hab. Antoni Kowalski
  Praca pisemna – promotor  dr hab. Irma Kozina, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Marta Pogorzelec
  Tytuł dyplomu:  PRZEMIJANIE I TRWANIE (malarstwo, rysunek)
  Tytuł dyplomu teoretycznego:  PRZEMIJANIE I TRWANIE

  Pamięć łączy pokolenia i utrwala przeszłość. Portrety malowane na podstawie starych fotografii są historią wszystkich rodzin, pisaną przez upływający czas, który zabiera nam najbliższych, w zamian pozostawia mgliste wspomnienia.

   

  godz. 14.oo
  Super – podróż, or the whale
  Wojciech Kazimierczak, sala Otwarta, ASP Katowice, ul. Raciborska 50,
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Tobis
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rysunku – prof. dr hab. Janusz Karbowniczek
  Praca pisemna – promotor  dr hab. Irma Kozina, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Szymon Kobylarz
  Tytuł dyplomu:  Super – podróż, or the whale
  Tytuł dyplomu teoretycznego:  Podróż w perspektywie kartografa

  Superpodróż jest w tym przypadku alegorią 5-cio letniej przygody na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Personifikuje ją postać wieloryba, namalowanego na płótnie w skali 1:1. Poliptyk składaja się z 6 obrazów przedstawiających 20 m ssaka.
  W skład projektu wchodzą także inspirowane kartografią rysunki i rzeźby. Są one elementami, które umożliwiły schwytanie lewiatana.  Wieloryb funkcjonuje tutaj jako uniwersalny symbol habitatu, wartości intelektualnych i naszej egzystencji.

   

  godz. 15.oo
  Körperriese
  Marek Wodzisławski, parking podziemny, ASP Katowice, ul. Raciborska 50,
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Rykała
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Scenografii – ad. dr Marcel Sławiński, ad. dr Katarzyna Sobańska-Strzałkowska
  Praca pisemna – promotor  dr hab. Irma Kozina, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Marta Pogorzelec
  Tytuł dyplomu:  Körperriese
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Człowiek w obliczu antropocentrycznej fikcji

  Mój opis jest cytatem z książki Jeana Baudrillarda "Symulakry i symulacja": "Samochód nie stanowi przedłużenia czy uzupełnienia jakiegoś udomowionego, nieruchomego wszechświata, prywatny i udomowiony świat już nie istnieje, pozostały jedynie nieustające figury cyrkulacji, a Wypadek jest wszędzie, stanowiąc podstawową, nieodwracalną figurę, banalność anomalii"

 • 27 czerwca – Malarstwo, studia magisterskie

  godz. 16.oo
  Strefa niczyja, zapiski zrodzonego z pustki
  Magdalena Sendek, sala otwarta, ASP Katowice, ul. Raciborska 50,
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Tobis
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Działań Interdyscyplinarnych – dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP
  Praca pisemna – promotor ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: ad. dr Dorota Nowak - Rodzińska
  Tytuł dyplomu: Strefa niczyja, zapiski zrodzonego z pustki
  Tytuł dyplomu teoretycznego:  Strefa niczyja, zapiski zrodzonego z pustki

  Pojęcie bezsensu w kulturze Zachodu kojarzy się powszechnie z synonimem braku czegoś, co powinno nadawać znaczenie, i niekiedy bywa w dyskursie desygnatem pustki. Dla mnie to właśnie ów „brak” stał się faktem na tyle znaczącym, że nadałam mu wagę równą z tym, co dla niego przeciwstawne. Bezsens to nie brak, ale nieobecność czegoś istniejącego, bezkres. Pustka to czyste pole do działania, pozornie pozbawione punktu zaczepienia, ale czerpiące siłę ze swego niezdefiniowania. Nieobecność wypełnia się tym, co może nieskrępowanie wybrzmieć tylko zawieszone w próżni

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.