Aktualności 03.06.2021

Dyplomy – Wydział Projektowy – czerwiec 2021

Serdecznie zapraszamy na obrony prac dyplomowych na Wydziale Projektowym - Wzornictwo oraz Projektowanie graficzne. Częściowo wracamy już do obron stacjonarnych!

 • obrony na kierunku Wzornictwo 14.06.2021r.

  Obrony online - dyplomy studentów I stopnia

  9:00 - 9:35
  Katarzyna Bączewska
  Temat pracy dyplomowej: Projekt publikacji cyfrowej wspomagający uczenie się i przygotowanie do matury na przykładzie biologii.
  Promotor: dr hab. Agnieszka Nawrocka
  Recenzent: dr Anna Pohl

  9:35 - 10:10
  Mateusz Ignalski
  Temat pracy dyplomowej: Projekt drona transportowego.
  Promotor: dr hab. Andrzej Klisz
  Recenzent: mgr Sebastian Orski

  10:10 - 10:45
  Adrianna Makowska
  Temat pracy dyplomowej: Projekt przewodnika rowerowego na obszarze Tarnowskie Góry – Gliwice - Zabrze.
  Promotor: dr hab. Agnieszka Nawrocka
  Recenzent: dr hab. Anna Kmita

   10:45 - 11:20
  Maja Słowikowska
  Temat pracy dyplomowej: Projekt koncepcyjny przyczepy do transportu koni.
  Promotor: dr hab. Andrzej Klisz
  Recenzent: dr Dominik Głąb

   Obrony online - dyplomy studentów II stopnia

  11:40 - 12:25
  Katarzyna Nowakowska i Szymon Kuś (dyplom łączony)
  Temat pracy praktycznej: Projekt produktu w kontekście doświadczenia czasu w pojazdach autonomicznych.
  Temat pracy teoretycznej: Wpływ postrzegania czasu na wartościowanie czekania w różnych kulturach.
  Promotor pracy praktycznej: dr hab. Agata Chmielarz
  Promotor pracy teoretycznej: dr Łukasz Trembaczowski
  Recenzent: dr hab. Andrzej Klisz

  12:25 - 13:10
  Dominika Mazur
  Temat pracy praktycznej: Projekt zestawu elementów wspierających uprawę roślin w środowisku domowym.
  Temat pracy teoretycznej: Uprawa roślin w środowisku miejskim jako zagadnienie projektowe.
  Promotor pracy praktycznej: dr hab. Agata Chmielarz
  Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina
  Recenzent: dr hab. Andrzej Klisz

  13:10 - 13:45
  Maja Wieczorek
  Temat pracy praktycznej: Projekt wspomagający proces budowania zaufania w zespołach projektowych, dedykowany studentom I roku studiów magisterskich. Projekt realizowany we współpracy z wydziałem projektowym ASP w Katowicach.
  Temat pracy teoretycznej: Efektywna praca zespołowa. Kluczowe czynniki w kontekście budowania zaufania w zespołach projektowych.
  Promotor pracy praktycznej: dr hab. Justyna Kucharczyk
  Promotor pracy teoretycznej: dr Marta Lisok
  Recenzent: dr hab. Agnieszka Nawrocka

  13:55 - 14:30
  Marta Żmija
  Temat pracy praktycznej: Projekt przestrzeni wspólnej w nowym budynku wzornictwa ASP w Katowicach.
  Temat pracy teoretycznej: Przestrzeń publiczna i półpubliczna kampusu uczelni wyższej i jej wpływ na użytkowników.
  Promotor pracy praktycznej: dr hab. Agata Chmielarz
  Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina
  Recenzent: dr hab. Anna Kmita

 • obrony na kierunku Wzornictwo 15.06.2021r.

   Obrony stacjonarne - dyplomy studentów II stopnia

  12:00 - 12:45
  Karolina Gałuszka i Rozalia Mazur (dyplom łączony)
  Temat pracy praktycznej: Świadome zdobywanie kompetencji oraz doświadczeń zawodowych. Projekt narzędzi wspomagających wejście na rynek pracy kierowany do studentów wzornictwa, realizowany we współpracy z ASP w Katowicach.
  Temat pracy teoretycznej: Zawód projektant.
  Promotor pracy praktycznej: dr hab. Justyna Kucharczyk
  Promotor pracy teoretycznej: dr Marta Lisok
  Recenzent: dr hab. Anna Kmita

  12:45 - 13:20
  Sonia Sudyka
  Temat pracy praktycznej: Bezpieczna rekrutacja i współpraca. Projekt usługi dedykowanej ukraińskim pracownikom i polskim pracodawcom.
  Temat pracy teoretycznej: Gościnność i zaufanie w perspektywie migracji zarobkowych Ukraińców i Ukrainek.
  Promotor pracy praktycznej: dr hab. Justyna Kucharczyk
  Promotor pracy teoretycznej: dr Marta Lisok
  Recenzent: dr Marta Więckowska 

   

   

 • obrony Projektowanie graficzne 14.06.2021

  9:00-9:40 - obrona stacjonarna Sala Kinowa Raciborska 50
  Sandra Brzęczek
  Temat pracy dyplomowej: Projekt aplikacji umożliwiającej komunikację między osobą nie posługującą się mową werbalną, a jej opiekunem.
  Promotor: dr hab. Ksawery Kaliski
  Recenzent: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer

  9:45-10:25 - obrona stacjonarna Sala Kinowa Raciborska 50
  Jessica Ciupa
  Temat pracy dyplomowej:  “Jak ukryć się w trawie”. Interaktywna instalacja podejmująca temat halucynogennych substancji i ich wpływu na człowieka.
  Promotor: dr hab. Ksawery Kaliski
  Recenzent: dr Paweł Krzywda

  10:30-11:10 - obrona stacjonarna Sala Kinowa Raciborska 50
  Michał Adamek
  Temat pracy dyplomowej: „Szalik” - autorska animacja krótkometrażowa, poruszająca problem wyjścia poza strefę komfortu.
  Promotor: dr Marcin Nowrotek
  Recenzent: dr Anna Machwic

  11:15-11:55
  Katarzyna Stefańska, Klaudia Wysiadecka - obrona stacjonarna Sala Kinowa Raciborska 50
  Temat pracy dyplomowej: "Blue 52" - krótkometrażowy film animowany ukazujący problematykę osób z wadą słuchu w relacji ze słyszącymi.
  Promotor: dr Marcin Nowrotek
  Recenzent: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer

  12:00-12:45 - przerwa

  12:45-13:25 - obrona stacjonarna Sala Kinowa Raciborska 50
  Oliwia Wójcik
  Temat pracy dyplomowej: Rola kreacji postaci w grze komputerowej na przykładzie trylogii Księcia Nicości R. Scotta Bakkera.
  Promotor: dr Marcin Nowrotek
  Recenzent: dr Anna Machwic

  13:30-14:10 - obrona stacjonarna Sala Kinowa Raciborska 50
  Artur Stec
  Temat pracy dyplomowej: NIE MAM W CO SIĘ UBRAĆ!? –  moda zrównoważona oraz projektanci nurtu slow fashion w krótkiej formie filmowej bazującej na technice wideo, animacji oraz postprodukcji obrazu ruchomego.
  Promotor: prof. Bogdan Król
  Recenzent: dr hab. Piotr Muschalik

   

 • obrony Projektowanie graficzne 15.06.2021

  9:00 - 9:40 - obrona stacjonarna Sala Otwarta Raciborska 50
  Martyna Jurkowska
  Temat pracy dyplomowej: Czekolada. Dla dużych i wielkich jej miłośników.
  Promotor: dr Anna Machwic
  Recenzent: dr Weronika Siupka

  9:45 - 10:25 - obrona stacjonarna Sala Otwarta Raciborska 50
  Paulina Jęczmyk
  Temat pracy dyplomowej: Projekt ilustrowanej publikacji na temat wina.
  Promotor: dr Anna Machwic
  Recenzent: dr Weronika Siupka

  10:30 - 11:10 - obrona stacjonarna Sala Otwarta Raciborska 50
  Jakub Stelmach
  Temat pracy dyplomowej: Giełda i instrumenty finansowe. Poradnik projektanta graficznego.
  Promotor: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer
  Recenzent: dr hab. Agnieszka Nawrocka

  11:15 - 12:15 - przerwa

  12:15 - 12:55 - obrona zdalna
  Joanna Cywińska
  Temat pracy dyplomowej: Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej wraz z projektem aranżacji wnętrza koreańskiej restauracji LaLa Seul zlokalizowanej w Katowicach. 
  Promotor: dr Paweł Krzywda
  Recenzent:  dr Paulina Urbańska

  13:00 - 13:40 - obrona zdalna
  Maria Majerczyk
  Temat pracy dyplomowej: Dudy w ujęciu diachronicznym.
  Promotor: dr hab. Ksawery Kaliski
  Recenzent: dr Jakub Cikała

  13:45 - 14:25 - obrona zdalna
  Milo Banachowicz
  Temat pracy dyplomowej: Mój pierwszy mural. Poradnik dla młodych twórców.
  Promotor: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer
  Recenzent: dr Zofia Oslislo-Piekarska

 • obrony Projektowanie graficzne 16.06.2021

  9:00 - 9:50 - obrona stacjonarna Sala Otwarta Raciborska 50
  Estera Welchar
  Promotor dyplomu głównego: prof. Bogdan Król
  Temat dyplomu głównego: "Elsie" - animacja o dziewczynce z wysp Vanuatu.
  Promotor pracy teoretycznej: dr Karolina Wojtasik
  Temat pracy teoretycznej: Komunikacja niewerbalna w filmach animowanych.
  Recenzent: dr hab. Monika Starowicz

  10:00 - 10:50 - obrona stacjonarna Sala Otwarta Raciborska 50
  Ewelina Pietraszko
  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender
  Temat dyplomu głównego: Identyfikacja wizualna marki Macidula z naciskiem na nośniki promocji.
  Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina
  Temat pracy teoretycznej: Budowanie marki Macidula opartej na tradycjach, zwyczajach i obrzędach regionu żywieckiego.
  Recenzent: dr hab. Monika Starowicz

  11:00 - 11:50 - obrona stacjonarna Sala Otwarta Raciborska 50
  Karolina Wiśniewska
  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Jacek Mrowczyk 
  Temat dyplomu głównego: Polskie kroje: współczesny rynek krojów pisma w Polsce.
  Promotor pracy teoretycznej: dr Karolina Wojtasik
  Temat pracy teoretycznej: Współczesny rynek krojów pisma w Polsce. Przyzwyczajenia i preferencje projektantów.
  Recenzent: dr Aleksandra Toborowicz

  11:50 - 13:00 przerwa

  13:00 - 13:50 - obrona zdalna
  Magdalena Kierzek
  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Jacek Mrowczyk
  Temat dyplomu głównego: Kobiety dizajnu – polskie projektantki tworzące w latach 1950-1990.
  Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina
  Temat pracy teoretycznej: Kobiety dizajnu – polskie projektantki tworzące w latach 1950-1990.
  Recenzent: dr hab. Ewa Satalecka

  14:00 - 14:50 - obrona zdalna
  Simonas Sileika
  Promotor dyplomu głównego: prof. Marian Oslislo
  Temat dyplomu głównego: GENIUS LOCI mobile application design.
  Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina
  Temat pracy teoretycznej: GENIUS LOCI and the alternative perspectives of place.
  Recenzent: dr inż. Karol Jędrasiak

  15:00 - 15:50 - obrona zdalna
  Olimpia Nowik
  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Piotr Muschalik
  Temat dyplomu głównego: Śladami aniołów w Krakowie.
  Promotor pracy teoretycznej: dr Dorota Głazek
  Recenzent:  dr hab. Ksawery Kaliski

 • obrony Projektowanie graficzne 17.06.2021

  9:00 - 9:50 - obrona stacjonarma Sala Otwarta Raciborska 50
  Kinga Bugdol
  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer
  Temat dyplomu głównego:  Projekt zestawu materiałów ilustrowanych, przeznaczonych dla dzieci z wybranymi rodzajami niepełnosprawności.
  Promotor pracy teoretycznej: dr Karolina Wojtasik
  Temat pracy teoretycznej: Niepełnosprawność fizyczna i sensoryczna jako zagadnienie w projektowaniu.
  Recenzent: dr Zofia Oslislo-Piekarska

  10:00 - 10:50 - obrona stacjonarna Sala Otwarta Raciborska 50
  Małgorzata Zyzik
  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer
  Temat dyplomu głównego: Rajd rowerowy jako forma integracji mieszkańców i propagowania wśród nich wiedzy historycznej o ziemi tarnogórskiej – zestaw materiałów promujących wydarzenie.
  Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina
  Temat pracy teoretycznej: Zabytki związane z rodem Donnersmarcków w powiecie tarnogórskim.
  Recenzent:  dr hab. Agnieszka Nawrocka

  11:00 - 11:50 - obrona stacjonarna Sala Otwarta Raciborska 50
  Oskar Tomecki
  Promotor dyplomu głównego: dr hab. Dawid Korzekwa
  Temat dyplomu głównego: Aplikacja dedykowana graczom gier planszowych.
  Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina
  Temat pracy teoretycznej: Interface mobilny z perspektywy projektowania dla graczy.
  Recenzent: dr Hanna Sitarz-Pietrzak

  12:00 - 12:30 - przerwa

  12:30 - 13:20 - obrona stacjonarna Sala Otwarta Raciborska 50
  Anna Pielecka
  Promotor dyplomu głównego: prof. Tomasz Bierkowski
  Temat dyplomu głównego: Słaba wola kontra Netflix. Aplikacja mobilna służąca radzeniu sobie z uzależnieniem od seriali.
  Promotor pracy teoretycznej: dr Karolina Wojtasik
  Temat pracy teoretycznej: Zjawisko binge watchingu i uzależnienia od seriali w kontekście przywiązania użytkowników do platform streamingowych.
  Recenzent: dr Hanna Sitarz-Pietrzak

  13:30 - 14:20 - obrona stacjonarna Sala Otwarta Raciborska 50
  Adrianna Wycisło
  Promotor dyplomu głównego: prof. Tomasz Bierkowski
  Temat dyplomu głównego: Przyjazne miejsce. Zestaw narzędzi uświadamiający rolę przestrzeni publicznej w funkcjonowaniu społeczeństwa.
  Promotor pracy teoretycznej: dr Karolina Wojtasik
  Temat pracy teoretycznej: Jak zmieniać przestrzenie publiczne, aby były przyjazne dla społeczeństwa? Studium rozwiązań na podstawie polskich realizacji.  
  Recenzent: dr hab. Marcel Bencik, prof. nadzw.

  15:00 - obrady komisji

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.