Aktualności 06.11.2017

Mistyfikacja etnograficzna

Warsztaty dla studentów w ramach Projektu Mobil Art Lab. 10 listopada wprowadzenie merytoryczne, 17 listopada warsztaty praktyczne.

 Kurator projektu Taniec i przemiany : Marta Lisok, BWA Katowice
Autorzy: Małgorzta Markiewicz ASP Kraków oraz Szymon Szewczyk, scenograf, absolwent ASP Katowice

Uczestnicy warsztatów będą z wyrwanych z kontekstu pseudo muzealnych strzępów, wytworów kultury ludowej (tkanin, zapisów z publikacji etnograficznych, rzeźb, naczyń, instrumentów, biżuterii, ubrań, figurek, ilustracji itd.) tworzyć nowe struktury – łącząc różne fragmenty w nową całość według przyjętych przez siebie założeń. Zaproponowane przez nas lub przyniesione ze sobą materiały, uczestnicy poddadzą paraetnograficznej analizie. Będą szukać, czasem trudno dostrzegalnych, podobieństw, wspólnych punktów, ikonograficznych elementów pomiędzy różnymi materiałami źródłowymi. Uczestniczki i uczestnicy będą mieli również dostęp do fragmentów książki E. De Martino „Ziemia zgryzoty” dotyczącej taranteli. Efektem działań będą prace wykonane w technice najlepiej odpowiadającej zarówno badanym zagadnieniom, jak i indywidualnym umiejętnościom uczestnika. Powstałe prace mają mieć charakter wytworów nieistniejących kultur, zaprojektowanych na bazie analizowanych materiałów.

Nie narzucamy ograniczeń techniki, ważne jest, aby efekt pracy warsztatowej przedstawiony został w konkretnej formie. (tekstu – czytanego, wykładu / prezentacji wraz z ilustracjami, audio, performance itd.) Celem warsztatów jest analiza i próba krytycznego spojrzenia na wizerunek folkloru, a w szczególności tańca, w dzisiejszych czasach oraz konfrontacja różnych wyobrażeń na temat przejawów ludowej kultury. Ważna jest dla nas możliwie najbardziej otwarta na indywidualne postawy uczestnika formuła.

Uczestnicy będą mieli dostęp do podstawowych materiałów ale proszeni są o zabranie na materiałów i sprzętu niezbędnych do pracy w wybranej przez siebie technice (np. komputer) Ewentualne dodatkowe zapotrzebowania prosimy zgłosić organizatorom najpóźniej tydzień przed warsztatami.
Przed warsztatami studenci proszeni są o zapoznanie się z rozdziałem książki Hala Fostera "Powrót realnego" zatytułowanym Artysta jako etnograf. Lektura ta pozwoli przybliżyć uczestnikom koncepcję zwrotu etnograficznego w sztuce.
Autorska forma warsztatów jest efektem rezydencji we Włoszech zrealizowanej w ramach projektu Mobil Art Lab i spotkań z miejscowym tanecznym zespołem ludowym. Najważniejszym efektem spotkań stała się dla nas refleksja na temat różnych wyobrażeń na temat ludowej kultury i sposobów jej kultywowania.


Planowane rezultaty:
Każdy z uczestników poddaje zaproponowane materiały krytycznej analizie i przedstawia efekt swoich poszukiwań w formie gotowej pracy lub konkretnego projektu.
Dodatkowy opis koncepcji projektu:
Taniec i przemiany
Mobil Art Lab. Ostuni
Interdyscyplinarny charakter rezydencji, zakładający połączenie praktyk artystycznych i badawczych, ma na celu zderzenie wiedzy z zakresu etnomuzykologii, historii muzyki obrzędowej ,ze strategiami twórczymi artystów. Owocem tej współpracy będzie pogłębienie refleksji nad społecznym znaczeniem tanecznych rytuałów, z  wpisaną w nie obsesyjną rytmiką. W historii kultury taniec eksploatowany w obrzędach pełnił funkcje katalizującą, uwalniał nadmiar energii i rozładowywał napięcie tańczących. Występował w obrębie różnych tradycji, jako skodyfikowany zestaw gestów ochronny, ale przede wszystkim jako znak metamorfozy, stanu liminalnego, który był ramowany przez ceremonie, obrzędy, uroczystości budujące poczucie wspólnoty i porządek społeczny.
Rezydencja za punkt wyjścia przyjmie taniec  ludowy i jego transowy rytm, szczególnie  fenomen tarantyzmu apulijskiego, który od wieków sytuował się na granicy chorobowej aberracji, mistycznego obrzędu i kulturowego widowiska. Od lat też fascynował i pobudzał wyobraźnię nie tylko psychiatrów i psychologów, ale przede wszystkim inspirował artystów, pisarzy, reżyserów i badaczy, którzy dostrzegli w nim twórczy potencjał.

Dramatyczne historie tarantystów twierdzących, że zostali ukąszone przez jadowitego pająka i muszą „wytańczyć” swoją chorobę we frene­tycznym tańcu, są  znane głównie  z klasy­cznej pozycji antropologiczno-religioznawczej Ernesta de Martina pt. „Ziemia zgryzoty”. Jednak badawcze możliwości interpretacji tego zjawiska są wciąż niewyczerpane.

Małgorzata Markiewicz i Szymon Szewczyk działają na obszarze rzeźby, ale czerpią inspiracje z rytualnych obszarów kultury. Małgorzata Markiewicz zgłębia w swojej twórczości wątki feministyczne, szczególnie prywatne domowe choreografie. Szymon Szewczyk działa na pograniczu scenografii, teatru, muzyki i sztuk wizualnych. Fuzja ich wyobraźni i wrażliwości będzie bazą do działań podejmowanych w ramach rezydencji. W ramach rezydencji współpracowali. Każdy z nich był odpowiedzialny za inny element przygotowywanego w ramach warsztatów spektaklu, który powstanie zarówno na bazie typowych dla ich twórczości elementów, jak i zaangażowania uczestników. Spotkania w ramach rezydencji, polegały na wymianie wiedzy na temat tradycyjnych tańców ludowych. Transfer ten nastąpi pomiędzy miejscową społecznością, którzy opowiedzą o znaczeniach tarantelli, a artystami, którzy odwołają się do historii polskich tańców ludowych, ich struktury i symboliki. Owocem tej wymiany iest wspólne działanie na pograniczu performancu i teatru ruchu.  Istotnym elementem rezydencji było wpisane się w zagadnienie tańca ludowego, pojęcie przesilenia, która ma podwójne znaczenie, sygnalizuje moment przełomu, punkt krytyczny danego procesu, z drugiej strony nawiązuje do momentu w którym Słońce osiąga największe oddalenie od równika, znacząc dwie główne zmiany w rytmie rocznym. Obie interpretacje wprowadzają w obszar obrzędowego oswajania ambiwalentnego potencjału zmiany.

Działania podejmowane podczas warsztatów choreograficznych przygotowywanych przez Markiewicz i Szewczyka, będą miały miejsce na styku duchowości i fizyczności, którego punktem węzłowych stanie się ciało wystawione na dźwiękowe bodźce wprowadzające je w rytualny trans. (Marta Lisok)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurator i koordynator projektu  Mobil Art Lab: dr hab. Paweł Mendrek / Pracownia Działań Interdyscyplinarnych
Projekt realizowany jest ze środków na badania statutowe ASP Katowice

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.