Aktualności 13.06.2022

Obrony prac dyplomowych na Wydziale Artystycznym

Grafika i malarstwo – czerwiec 2022

 • Malarstwo


  20.06 - poniedziałek


  09.00 - 10.00 Marlena Szewczyk
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Walczak
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Fotografii – prof. dr hab. Piotr Muschalik
  Praca pisemna – ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: ad. dr Szymon Kobylarz
  Tytuł dyplomu: O kapusty kiszeniu
  Tytuł dyplomu teoretycznego: O kapusty kiszeniu
  W mojej twórczości humor i absurd są ważnymi elementami, które lubię wykorzystywać. Powinnam jednak doprecyzować, że to humor ciężkawy i czarny. Tematami, które najczęściej poruszam są człowiek i jego ciało, wielokrotnie zdeformowane. Obok człowieka pojawiają się również wątki śmiertelności, snów, podświadomości oraz niewygodnych relacji. Kolażowa forma moich obrazów podkreśla, które fragmenty są dla mnie ważne. Lubię nadawać im nowe, głębsze znaczenie.

  10.00 - 11.00 Emanuela Pawłowska
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Rykała
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Interpretacji literatury – prof. dr hab. Grzegorz Hańderek
  Praca pisemna – ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: ad. dr Artur Masternak
  Tytuł dyplomu: Trwając pośród tak wielu światów
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Trwając pośród tak wielu światów
  Odczuwam silną potrzebę przetwarzania zdarzeń z przeszłości poprzez swoją twórczość. W obrazach opowiadam różne historie na nowo, rzucając uwspółcześnione światło na to, co już było. Zabieg ten jest dla mnie jako twórczyni gloryfikacją ulotnego życia wybranych przeze mnie nieznajomych. ,,Trwając pośród tak wielu światów’’ przedstawia proces mojej wewnętrznej drogi, mającej na celu dotarcie w głąb siebie. Począwszy od przebudzenia, udaję się w metafizyczną podróż, wkraczając w nieznane mi dotąd rejony własnej świadomości.

  11.00 - 12:00 Martyna Pinkowska
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof dr hab Jacek Rykała
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rzeźby – ad. dr Michał Smandek
  Praca pisemna – ad. dr Marta Lisok/ ad. dr Mieczysław Juda, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Małgorzata Szandała
  Tytuł dyplomu: Ona wie lepiej
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Ona wie lepiej
  ,,Syndrom Polly Pocket’’ to seria prac dotycząca wpływu świata zewnętrznego na kształtowanie kobiecej tożsamości.  W obrazach fantazja i rzeczywistość mieszają się ze sobą. Odnajduję powtarzalne elementy  w doświadczeniach własnych i najbliższych mi kobiet, rozpoznając po drodze uniwersalne lęki, obawy  i przyjemności. Przyglądając się temu, jak lawirujemy wśród oczekiwań i oferowanych wzorów kobiecości, istotnie skupiam uwagę na relacji  matki i córki.

  12.00 - 13.00 Szymon Poloczek
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Blukacz
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rzeźby – ad. dr Michał Smandek
  Praca pisemna – ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: ad. dr Miłosz Wnukowski
  Tytuł dyplomu: Jak świat wewnątrzpsychiczny artysty wpływa na dobór kolorów w twórczości? - Analiza prac własnych oraz wybranych malarzy
  Głównym tematem moich prac jest kolor. Większość stworzonych przeze mnie obrazów to efekt intuicyjnego działania oraz fascynacji tym, jak kolor oddziałuje zarówno na artystę, jak i odbiorcę. Obrazy nie są skrupulatnie zaplanowane, ich treść, forma i barwa wynika raczej z podświadomości. Sytuacja wygląda odwrotnie niż w pracy teoretycznej, w której szukam źródła początku obrazów.

  13.00 - 14.00 Marta Uszakow
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Walczak
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rzeźby – ad. dr Michał Smandek
  Praca pisemna – dr hab. Aleksandra Giełdoń – Paszek, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Krzysztof Rzeźniczek
  Tytuł dyplomu: Czy to dzieje się naprawdę, czy tylko w mojej głowie
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Czy to dzieje się naprawdę, czy tylko w mojej głowie
  Obszarem moich zainteresowań jest refleksja nad tym, czym jest rzeczywistość. Staram się zrozumieć złożoność świata i ludzi, na których można spojrzeć z różnych perspektyw. To, kim jesteśmy i jak myślimy kształtowane jest w dużej mierze przez środowisko, w którym dorastamy. To, jak interpretujemy świat, często zależy od naszych przekonań lub po prostu od tego, w co jest nam wygodnie wierzyć dla zachowania poczucia bezpieczeństwa. Zupełnie inaczej rzeczywistość postrzega naukowiec, a inaczej ktoś, kto patrzy z perspektywy duchowej. Warto się zastanowić, czy jakakolwiek próba poukładania rzeczywistości jest w ogóle możliwa.


  21.06 – wtorek

  09.00 - 10.00 Dawid Porembski
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rysunku – prof. dr hab. Antoni Kowalski
  Praca pisemna – ad. dr Karolina Wojtasik
  Recenzent: ad. dr Agnieszka Trzos
  Tytuł dyplomu: "Spotkanie"
  Tytuł dyplomu teoretycznego:  "Szczęście i drogi do niego prowadzące. Analiza tekstów i koncepcji."
  W swoich pracach koncentruję się na człowieku, jako indywidualnej jednostce –  jego godności i relacji do rzeczywistości. Przez zestawienie portretów i ze względu na okoliczności ich powstania – często przypadkowe spotkania – cykl obrazów stanowi równocześnie przedstawienie pewnej zbiorowości.

  10.00 - 11.00 Natalia Wirmańska
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rysunku – prof. dr hab. Maciej Linttner
  Praca pisemna – ad. dr Roman Lewandowski
  Recenzent: ad. dr Michał Smandek
  Tytuł dyplomu: Wracam tam, gdzie początek
  Tytuł dyplomu teoretycznego:  Wracam tam, gdzie początek
  W twórczości zajmuję się miejscem mojego pochodzenia. Czerpiąc z fotografii dokumentujących głównie życie na Podhalu, podejmuję próbę konfrontacji zobrazowanych sytuacji ze swoimi, często trudnymi przeżyciami i wspomnieniami. Na wybranych zdjęciach obserwuję zazwyczaj zupełnie obcych mi ludzi, miejsca i sytuacje, a następnie poddaję ich życie analizie opartej o własne doświadczenia oraz doświadczenia zbiorowości, do której należę. Zarówno w malarstwie, jak i w rysunku inicjuję podróż w głąb swoich wspomnień, jednocześnie podejmuję próbę zmierzenia się z pewnymi traumami. Oprócz przyglądania się relacjom międzyludzkim równie ważne jest dla mnie zwracanie uwagi na relacje międzygatunkowe.

  11.00 - 12:00 Edyta Rybak
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Rykała
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rzeźby – ad. dr Michał Smandek
  Praca pisemna – dr hab. Irma Kozina, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Joanna Zdzienicka - Obałek
  Tytuł dyplomu: Niewygody
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Niewygody. Esej o sztuce i przetrwaniu
  Wydaje się, że celem w życiu jest wygoda. Mnie interesuje niewygoda: niewygodne pozycje, sytuacje, niewygody w relacjach, niewygodne zderzenia z rzeczywistością oraz niewygoda intensywnego przeżywania. Prace są dla mnie terapią i przewodnikiem we wchodzeniu w głąb siebie. Dzięki nim dokonuję także próby zbudowania schronienia.

  12.00 - 13.00 Zuzanna Distel
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rysunku – prof. dr hab. Bogdan Topor
  Praca pisemna – dr hab. Irma Kozina, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Joanna Zdzienicka - Obałek
  Tytuł dyplomu: Concordia discors  
  Tytuł dyplomu teoretycznego:  Winna latorośl i jej znaczenie kulturowe.
  W swoich pracach rozważam postawy dionizyjską i apollińską, które zostały opisane w ,,Narodzinach tragedii’’ Fryderyka Nietzschego. Postawa apollińska oznacza idealizowanie postawionego problemu lub nawet tworzenie pewnej iluzji, czy też otaczanie się utopijną samoświadomością. Natomiast dionizyjskość ma charakter chaotyczny, dynamiczny, bardziej spontaniczny. Moim celem jest nakreślenie motywu i stworzenie pewnego tropu, który odbiorca może podchwycić i zobaczyć w sposób, który miałam na myśli albo zinterpretować według własnych przekonań. To, jaka postawa się pojawi, zależy od widza.

  22.06 – środa

  09.00 - 10.00 Agata Gomulicka  
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. K. Cieślik
  Praca pisemna – promotor: ad. dr K. Wojtasik
  Dyplom dodatkowy: Pracownia ilustracji - promotor: dr hab. Justyna Lauer, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr M. Pogorzelec
  Tytuł dyplomu: Zabawa w zachowanie
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Zabawki dziecięce, a płeć społeczna
  ,,Zabawa w zachowanie’’ to obserwacja etapu między dzieciństwem a dorosłością. Próba uchwycenia podobieństwa między dziecięcą zabawą a dorosłym życiem. Ta konfrontacja to również postawienie samej siebie przed dotychczasowymi doświadczeniami – własnymi, zastanymi i usłyszanymi. Uważam, że sama jestem w momencie przejścia, co umożliwia mi dostęp do świeżych wniosków, będących częścią wizualizacji dorastania.

  10.00 - 11.00 Karolina Szwed
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa                                                                   
  Promotor: prof. dr hab. A. Tobis.                                                                              
  Praca pisemna - promotor: ad. dr  M. Lisok/ dr Mieczysław Juda, prof. ASP
  Dyplom dodatkowy - Pracownia Działań Interdyscyplinarnych - dr hab. L. Tetla, prof. ASP, Recenzent: ad. dr M. Rozenau                                                                                        
  Tytuł dyplomu: Sposoby odczulania                                  
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Sposoby odczulania
   Każdy obraz jest zapisem doświadczenia, które pozostało ze mną na długo po tym, gdy przeżyłam daną sytuację. Składanie szafy, przeprowadzka, mycie twarzy i zakładanie nowej piżamy - wszystko to posiada wspólny sens, pewną narrację. Odnajduję się artystycznie w miejscach, które są bardzo trywialne, ale przedstawiają mój pogląd na świat i pokazują, jak bardzo przeżywam najprostsze sprawy, bo nawet one potrafią ,,rozłożyć na łopatki’’. Mówię o tym, jak odczuwam zetknięcie z zewnątrz, tłumaczę, w jaki sposób jednostka znajduje swoje granice. Najważniejsze rzeczy dzieją się w codzienności, a rozumienie siebie opiera się na rozgrzebywaniu szczegółu, temperaturze dotyku, widać je w lustrze wieczorem. Maluję pamiętnik osoby wysoko wrażliwej, a prace są o codziennych zaskoczeniach, pozostawiających niesmak w ustach i o tym, jak radzę sobie z byciem odpowiedzialną za samą siebie.  

  11.00 - 12:00 Paweł Sobczak
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Działań multigraficznych – prof. dr hab. Ewa Zawadzka, dr hab. Judyta Bernaś, prof. ASP
  Praca pisemna – ad. dr Marta Lisok/ dr Mieczysław Juda, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Marta Pogorzelec  
  Tytuł dyplomu: Nigdy nie byłem dzieckiem, podobnie jak i dorosłym
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Fantazja- o dziecięcych podróżach na podstawie baśni i mitów przez świat alkoholizmu.
  Za górami, za lasami, w zamku mieszkała rodzina królewska, a w niej chłopiec – Paweł. Nazywano go królewiczem. Królestwo nie wyróżniało się niczym szczególnym. Do zamku często przyjeżdżali goście. Odwiedzała go rodzina z dalekich krajów oraz zaprzyjaźnieni królowie z sąsiednich zamków. Wszyscy zazdrościli przepychu królestwa. Tylko królewicz czuł, że w królestwie jest coś nie tak. Czasem nie rozumiał zachowań rodziców, były dla niego dziwaczne i zagadkowe. Bardzo chciał wierzyć w to, że jego królestwo to prawdziwa bajka i niczego w nim nie brakuje. Aby żyć w tym marzeniu, postanowił, że sam sprawi, by wszystko było idealne. W ten sposób mały królewicz zabił w sobie dziecko i postanowił, że będzie dorosły. To było jedyne rozwiązanie, które pozwalało mu pozostać w zamku.
  W pracach skupiam się na dialogu z moim wewnętrznym dzieckiem, zaspokajaniu jego potrzeb oraz rozwijaniu relacji z nim. Przepracowuję zarówno tematy związane z brakiem rodzica, jak i jego alkoholizmem. Sztuka, którą tworzę jest wynikiem akceptacji traumy oraz jej skutków.

  12.00 - 13.00 Daria Skoczypiec
  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rysunku –prof. dr hab. Bogdan Topor
  Praca pisemna – dr hab. Irma Kozina, prof. ASP
  Recenzent: st. wykł. dr Katarzyna Sobańska
  Tytuł dyplomu: Budowanie przestrzeni, technika organiczna analiza i interpretacja formy.
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Percepcja koloru
  W mojej twórczości kluczowym elementem są poszukiwania i eksperymenty. Odkrywanie tego, co nowe i nieznane otwiera nas na szersze horyzonty. Moje obrazy to przede wszystkim badanie i poszukiwanie rozwiązań oraz przedstawienie mojej emocjonalności.

 • Grafika

  13.06 – poniedziałek

  09.30 - 10.30  Maciej Rosa, Kino Rhino, ul. Raciborska 50
  Dyplom główny: Pracownia Grafiki cyfrowej
  Promotor:  prof dr hab Adam Romaniuk
  Praca pisemna – dr hab. Irma Kozina, prof. ASP
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Malarstwa – prof. dr hab. Jacek Rykała
  Recenzent: ad. dr Marcin Hajewski
  Tytuł dyplomu: Portret słowa – dwie animacje
  Tytuł dyplomu teoretycznego: O relacjach słowa i obrazu w kontekście emblematyki
  Interesuje mnie relacja słowo-obraz. Prezentowane filmy pełnią funkcję teledysków. Jako autor tekstów, wokalista i twórca animacji staję przed problemem przekładu słowa na język wizualny. Istotą pomysłu jest stwarzanie przestrzeni, w której tekst, obraz i ruch wchodzą ze sobą w związki, budując nowe, pełniejsze doświadczenie. W tym wypadku żaden element nie może dominować. Animacja nie stanowi więc wizualnego przedstawienia słów piosenki – tworzy raczej wraz z tekstem nową, skomplikowaną grę znaczeń.


  12.00 - 13.00  Jakub Padula, Galeria +, Rondo Sztuki
  Dyplom główny: Pracownia Grafiki cyfrowej
  Promotor: prof. dr hab. Adam Romaniuk
  Praca pisemna – ad. dr Roman Lewandowski
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Działań Interdyscyplinarnych – dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Małgorzata Szandała
  Tytuł dyplomu: „(Portrety)”, „(Krajobrazy)”
  Tytuł dyplomu teoretycznego: „Zbiór tekstów o prawdzie i reprezentacji, z wewnętrznie sprzecznych źródeł.”
  Prezentowany zestaw prac skupia się na konstruowaniu, wymyślaniu i konfrontowaniu swojej (ale nie tylko) tożsamości w świecie obrazów (luster), ich reprodukcji i możliwości reprezentacji. Przyglądam się wytworom masowej produkcji i kultury m.in.: plastikowym figurkom i ich męskim wizerunkom, krajobrazom z paczek zapałek, a także samemu sobie.
  Dokonuję zmiany perspektywy i skali, ponownego transferu obrazu w inną rzeczywistość, aby być może doświadczyć nowego spojrzenia. Wszystkie te działania zapętlają się, stanowiąc grę pomiędzy realnym i nierealnym, tworząc pętlę ponownej prezentacji (re-prezentacji).

  14.00 - 15:00 Jan Kowal, BWA
  Dyplom główny: Pracownia Interpretacji literatury
  Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Hańderek
  Praca pisemna – ad dr Marta Lisok/ dr Mieczysław Juda, prof. ASP
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Malarstwa – dr hab. Dominika Kowynia, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Szymon Kobylarz
  Tytuł dyplomu: Praca rąk własnych.
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Jak uratować małe gospodarstwo rolne – metoda w oparciu o indywidualną praktykę artystyczną
  W trakcie ostatniego roku malutkie gospodarstwo rolne mojej mamy znalazło
  się w kryzysie. Nie posiadam żadnych predyspozycji ani kwalifikacji rolniczych,
  jednak udało nam się, co najmniej tymczasowo, zaradzić jego kresowi. Pomocy szukam we własnej praktyce artystycznej opartej na współprzeżywaniu, trosce oraz sile pewności siebie. Udaje się. W przyszłości chciałbym spróbować swoich sił w ministerstwie rolnictwa, czuję, że dam sobie radę.

  14.06 – wtorek

  10.00 - 11.00  Alicja Kalinowska, BWA
  Dyplom główny: Pracownia Grafiki książki
  Promotor: dr hab. Bogna Otto-Węgrzyn, prof. ASP
  Praca pisemna – ad. dr Marta Lisok/ dr Mieczysław Juda, prof. ASP
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Sitodruku –ad. dr hab. Dorota Nowak - Rodzińska
  Recenzent:  ad. dr Paweł Szeibel
  Tytuł dyplomu: Lingua Plantae, czyli język roślin.
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Sposoby komunikacji roślin a ludzi. Jak możemy porozumieć się z roślinami?
  Mam mnóstwo pytań do roślin. Czy chcą być w naszym towarzystwie? Może wolałyby momentami przebywać same? Potrzebują naszego dotyku albo mamy zachować dystans? Sprawiamy im ból? A jeśli tak, to jak możemy tego uniknąć?
  Wciąż poszukuję odpowiedzi. Rozglądam się szukając znaków pozostawionych przez naturę. Porzucone gałęzie w lesie układają się dla mnie w niezrozumiały komunikat, ale niewątpliwie istniejący. Pędy rośliny wiją się w mistyczny sposób, korzenie rozbudowują się w określone motywy. Odkrywam w nich kawałki układanki, fotografuję je, a następnie analizuję. Próbuję odczytać wszystkie sygnały i ułożyć je w spójny język, który pozwoliłby nam na rozmowę. Formy do tej pory przeze mnie odnalezione traktuję jako znaki, będące inspiracją do stworzenia alfabetu, który z jednej strony bazuje na naszych literach, a z drugiej, jest tak zmodyfikowany, aby swoim kształtem nawiązywać do struktury zaobserwowanej w naturze. Nazwałam go Lingua Plantae, co po łacinie oznacza język roślin. Używam go do tłumaczenia spisanych myśli, aby rozpocząć dialog ze światem natury.


  11.00 - 12.00  Karolina Gwóźdź, BWA
  Dyplom główny: Pracownia Interpretacji Literatury
  Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Hańderek
  Praca pisemna – ad. dr Roman Lewandowski
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Malarstwa – prof. dr hab. Andrzej Tobis
  Recenzent: st. wykł. dr Marceli Sławiński
  Tytuł dyplomu: „The Red Pill”
  Tytuł dyplomu teoretycznego:
  W poszukiwaniu własnej tożsamości bohater wciela się w różne role, aby odkryć kim jest. Odbija się od kalek medialnych i zderza ze skrajnymi, przeczącymi sobie informacjami na temat kulturowej płci. Polaryzacja społeczeństwa widoczna w mediach, internetowe algorytmy ukrywające przed nami treści niezgodne z naszymi poglądami, niewinne formaty rozrywkowe będące ucieleśnieniem stereotypów, odpowiednia tonacja głosu mogąca wmówić nam poglądy, które przeczą sobie nawzajem – co jest prawdą, a co wyreżyserowanym scenariuszem mającym utwierdzać nas w słuszności wzorców kultury patriarchalnej?


  12:00 - 13:00  Magdalena Pasternak, BWA
  Dyplom główny: Pracownia Druku wypukłego
  Promotor: prof. dr hab. Mariusz Pałka
  Praca pisemna – ad. dr Roman Lewandowski
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Malarstwa – prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
  Recenzent: ad. dr Michalina Wawrzyczek - Klasik
  Tytuł dyplomu: "Spacer mój codzienny"
  Tytuł dyplomu teoretycznego: "Ucieczka jako próba odzyskania autentyczności w świecie uników i zaniechań"
  Spacer jest dla mnie odskocznią od codzienności i przyziemnych problemów. W naturze, w ruchu i w spokojnym przemieszczaniu się odnajduję inspirację i dystans do zajmujących mnie spraw. Każda grafika odnosi się do konkretnego miejsca na mapie moich wędrówek w rodzinnych stronach. To leśne szlaki, fragmenty krajobrazu, ale również ludzie – pojawią się jak powidoki z zakamarków pamięci. Kiedyś również spacerowali tymi samymi ścieżkami, które sama przemierzam. Jak w rodzinnym albumie – przetarte kolory, niewyraźne sylwetki, działają jak pamięciowa stopklatka umieszczona w zakamarkach wspomnień, które sama tworzę.
  Grafikom towarzyszą drobne obiekty – pieczątki będące zapisem czasu i pamięci. Odciśnięte na papierze stają się bardziej realne.
  Malarskie dyptyki, obrazy zestawiane dwójkami, odnoszą się do siebie nawzajem – to efekt spacerów po Będzinie, gdzie aktualnie mieszkam. W obrazach zawarłam narracje, skojarzenia, historię i pamięć – to mój wewnętrzny i codzienny spacer.

  15.06 – środa

  10.00 - 11.00  Jagoda Cerkiewnik, BWA
  Dyplom główny: ,,Między sztuką, a ciszą"
  Dyplom dodatkowy: ,,Nieczystość widzenia""
  Tytuł dyplomu teoretycznego: ,,Sztuka jako platforma do porozumiewania się i dialogu dla słyszących oraz głuchych”.

  Opis: ,Między sztuką a ciszą"
  Sztukę traktuję jako obszar, platformę do porozumiewania się i prowadzenia dialogu środowisk ludzi słyszących i głuchych. Cykl grafiki inspirowany naturalnym środowiskiem dźwięku jest swoistym dialogiem z odbiorcą. 
  Przestrzenią dla wyobraźni, pomagającą zrozumieć świat ciszy. Uniwersalny język sztuki pomaga zobrazować emocje, dysfunkcje zmysłów, odczucia, wejrzeć w siebie czy też pomóc spojrzeć ponad to, co widzialne.
  Obraz, dźwięk, ruch, wibracje to język różnych wrażliwości, który przez swoją plastyczność pozwala słyszącym przeniknąć do intrygującego, a może i traumatycznego niesłyszenia świata.

  ,,Nieczystość widzenia"

  W dzisiejszych czasach problem wszech istniejących odpadów i recyklingu tworzyw sztucznych jest niezwykle istotny. Twórcze wykorzystanie plastiku, aluminium lub papieru nadaje im drugie życie. Wychodząc z tego założenia,
  szukałam wśród tych materiałów inspiracji do swoich kompozycji.


  11.00 - 12.00  Magdalena Łukasik, BWA
  Dyplom główny: Pracownia Intermediów i Technik Cyfrowych
  Promotor: dr hab. D. Gajewski, prof. ASP
  Praca pisemna – dr Mieczysław Juda, prof. ASP
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Malarstwa – prof. dr hab. M. Minor
  Recenzent: ad. dr M. Pogorzelec  
  Tytuł dyplomu: Idée fixe
  Tytuł dyplomu teoretycznego: “Sztuka a zaburzenia psychiczne. Uwarunkowanie odbioru artystów oraz dzieł sztuki przez społeczeństwo.”
  ,,Idée Fixe’’ porusza problem powtarzalności, która przejawia się w różnych aspektach życia człowieka. Część główna za pomocą wirtualnej rzeczywistości przybliża kwestie zaburzeń psychicznych, obrazuje emocje i odczucia związane z nimi. Przestrzeń wokół,  jak i wewnątrz niej, wywołuje w nas emocje, które są odczuwane przez osoby dotknięte zaburzeniem. Bodźce pobudzające zmysły pojawiające się w pracy, wywołują naszą empatię i skłaniają do zrozumienia istoty zaburzenia oraz zachęcają odbiorcę do powiększania swojej wiedzy w tej dziedzinie.
  Seria malarska przedstawia formę medytacji pod postacią malowania powtarzalnych wzorów, które są pewnego rodzaju natrętną myślą, powtarzającą się raz za razem. Obrazy są bardzo intymne, związane ze stanami emocjonalnymi autorki i jej doświadczeniami życiowymi. Są jej własną opowieścią, ale jednocześnie przez brak konkretnego kontekstu, mogą być opowieścią każdego odbiorcy, w każdym przypadku równie intymną. Seria malarska nie narzuca interpretacji, ma ona działać na każdego w jego unikalny sposób.

  12.00 - 13.00  Małgorzata Knapik, BWA
  Dyplom główny: Pracownia Intermediów i Technik Cyfrowych   
  Promotor: dr hab. D. Gajewski, prof. ASP
  Praca pisemna – dr Mieczysław Juda, prof. ASP  
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Malarstwa – prof. dr hab. A. Tobis  
  Recenzent: ad. dr P. Szeibel
  Tytuł dyplomu: Instalacja percepcyjna
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Percepcja jako narzędzie w autoterapii twórcy oraz terapii odbiorcy
  Prezentowana na wystawie seria obiektów oraz animacji, w różnorodny sposób eksploruje temat percepcji przestrzeni oraz ruchu. Wykorzystuje zagadnienia, m.in. takie jak: zjawisko mory, zaburzenia postrzegania, powidok, multiplikacja, czy pozorny ruch. Zastosowane środki są minimalistyczne i proste, przez co eksperymenty optyczne mają najmocniejszy wpływ na widza. Obiekty aktywizują również odbiorcę, ponieważ ich efekt jest zależny od sposobu i tempa oglądania ekspozycji. Animacje wykorzystują ten sam język, co odpowiadające im obiekty, ale traktują temat szerzej - wprowadzony jest do nich zamierzony ruch, zmiana skali oraz kolor. Aneks dyplomu to seria 6 monochromatycznych, białych obrazów oraz jeden odrębny, kolorowy. Wszystkie posiadają dodatkowy wymiar, ponieważ składają się z wystających elementów, przyklejonych do powierzchni płótna. Sprawia to, że naturalnie wytwarzające się na nich światło oraz cień potęgują ich przestrzenność oraz złudzenie związane z postrzeganiem tła oraz elementu wystającego.Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.