Aktualności 31.08.2022

Pilotażowy program stypendiów dla studentów i studentek gotowych wstąpić do wojska

Osoba zainteresowana powołaniem do zawodowej służby wojskowej może wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem dowolnie wybranego wojskowego centrum rekrutacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

W 2022 r. uruchamia się pilotażowy program stypendiów adresowany dla studentów-kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy rozpoczną w roku akademickim 2022/2023 naukę w ramach jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem realizowanych studiów uzyskają tytuł magistra (równorzędny).

Ogólny limit stypendiów, które mogą zostać przyznane studentom-kandydatom na żołnierzy zawodowych rozpoczynającym naukę (studia) w roku akademickim 2022/2023, wynosi do 50 osób.

Osoba zainteresowana powołaniem do zawodowej służby wojskowej, może wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem dowolnie wybranego wojskowego centrum rekrutacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik Nr 2. Decyzji Nr 114/MON.

Do wniosku o przyznanie stypendium kandydat dołącza:
1)zaświadczenie o przyjęciu kandydata na naukę (studia) w uczelni wyższej, które powinno zawierać określenie uczelni, kierunek studiów, termin (rok) rozpoczęcia i zakończenia wynikający z programu studiów, rodzaj studiów oraz tytuł uzyskiwany po ich ukończeniu.
Kandydat wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium składa:
1) wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie realizacji studiów, na czas szkolenia podstawowego,
2) wniosek o powołanie po ukończeniu studiów do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego,
3) wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.